airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

2 Lærere til Skolen i Atammik

Vi søger 2 lærere med mod til at engagere sig i Atammik i udvikling og med interesse i at undervise
Ansøgningsfrist:
18. april 2018
Sted/Afd:
Atammik
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
Snarest eller efter aftale
Løn:
Efter overenskomst

Vil du være en del af en folkeskole i udvikling? 

2 Lærere til skolen i Atammik

Der er ca. 21 elever som går til og med 8. klasse.

Der er normeret 5 undervisere

Skolelederen Karina Ann Hansen kan kontaktes på telefon (+299) 81 85 33 eller e-mail: atammik@kilaas.gl

 

Begge lærere skal kunne være hos de mellem- og ældste trin: Til følgende fag: Alle fag

 

 

På skolerne er der særligt fokus på, at man skal kunne undervise efter folkeskole forordning:

 

I samarbejde med hjemmet (§2):

 • At eleven tilegner sig alle nødvendige kundskaber og færdigheder

 • At udvikle elevens anlæg og evner og fremme elevens sundhedsmæssige, sociale og emotionelle udvikling.

 • At eleven kan skabe sig et harmonisk og selvstændigt liv.

 • At fremme åndsfrihed og tolerance hos eleven.

 • At styrke medansvar og samarbejde mellem eleverne og mellem lærerne og eleven

 • At tilgodese elever med særlige behov.

   

I samarbejde blandt lærerne samt blandt lærerne og eleverne skal disse mål opnås § 19:

 • Eleven udarbejder i samråd med sine lærere en handleplan, som indgår i den løbende evaluering.

 • Undervisningen skal varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger (§18)

 • I hvert fag samarbejder lærer og elev løbende om fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt. Elevernes arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse mål. Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg foregå i samarbejde mellem lærerne og eleverne (§ 18, Stk 3.)

Lærerens pligter:

 • (§ 22.) Som et led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af den enkelte elevs udbytte heraf.

 • Evalueringen skal tage udgangspunkt i elevens egen vurdering og danne grundlag for undervisningens videre planlægning og vejledning af den enkelte elev og dennes forældre om elevens videre skole- og uddannelsesforløb og erhvervsvalg.

 • Løbende evaluering af årsplanerne

 • Undervisningen skal tages udgangspunkt fra læringsmålene

Løn- og ansættelsesforhold 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK.

Ansættelse sker primært på overenskomstvilkår. For ansøgere som allerede er ansat som grønlandske tjenestemand, vil ansættelsen som lærer kunne finde sted som tjenestemand. Ansættelsen som

tjenestemand vil ske i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Selvstyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland.

 

Børneattest

Stillingerne er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelserne først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

 

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Tiltrædelse snarest eller efter aftale.

 

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

 

Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.

 

Ansøgningskema kan hentes ved at klikke ind på http://www.qeqqata.gl

 

 

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser, referencer og straffeattest sendes senest den 18. april 2018 til:

 

Læs om, hvordan det er at være ansat i Qeqqata Kommunia 

 

Læs nyheden om: IPads motiverer skoleelever 

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014

3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl