airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Lærer til Sarfannguup Atuarfia

Atuarfik er nyrenoveret og tilbygget, og trådte i kraft 2017. Normering er på 5, 4 lærere, rengøringsdame og pedel.
Der er 20 elever og har holddelt undervisning: 1.-3. klasse, 4.-7. klasse og 8. klasse. Der er 2 specialklasseelever.
Når elever har afsluttet 8. klasse, tager de til Maniitsoq for at færdiggøre folkeskole.
Sarfannguup Atuarfia søger lærer, som kan undervise i:
Fysik/kemi, matematik og engelsk.
Ansøgningsfrist:
20. juli 2018
Sted/Afd:
Sarfannguit
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. august eller efter aftale
Løn:
Efter overenskomst

Ansættelse- og overenskomster 

På skolen er der særligt fokus på:

• En afdelingsopdelt skole med selvstyrende teams

• Fleksibel planlægning af skoleåret

• Elevernes medansvar for egen læring

• Forældreinvolvering

• Et aktivt lærerkollegium, der er engageret i pædagogisk udvikling

• Videreudvikling af nye mål og handleplaner for skolen

 

På skolen er der særligt fokus på, at man skal

kunne undervise efter folkeskole forordning:

• At eleven tilegner sig alle nødvendige kundskaber og færdigheder

• At udvikle elevens anlæg og evner og fremme elevens sundhedsmæssige, sociale og emotionelle udvikling.

• At eleven kan skabe sig et harmonisk og selvstændigt liv.

• At fremme åndsfrihed og tolerance hos eleven.

• At styrke medansvar og samarbejde mellem eleverne og mellem lærerne og eleven

• I samarbejde med hjemmet

• At tilgodese elever med særlige behov.

 

I samarbejde mellem lærerne og eleverne skal

disse mål opnås:

• Eleven udarbejder i samråd med sine lærere en handleplan, som indgår i den løbende evaluering.

• Undervisningen skal varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger

• I hvert fag samarbejder lærer og elev løbendeom fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt. Elevernes arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse formål. Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg foregå i samarbejde mellem lærerne og eleverne

 

Lærerens pligter:

• Som et led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af den enkelte elevs udbytte heraf.

• Evalueringen skal tage udgangspunkt i elevens egen vurdering og danne grundlag for undervisningens videre planlægning og vejledning af den enkelte elev og dennes forældre

om elevens videre skole- og uddannelsesforløb og erhvervsvalg.

• Løbende evaluering af årsplanerne

• Undervisningen skal tages udgangspunkt fra læringsmålene

Løn- og ansættelsesforhold  

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK.

Ansættelse sker primært på overenskomstvilkår. For ansøgere som allerede er ansat som grønlandske tjenestemand, vil ansættelsen som lærer kunne finde sted som tjenestemand. Ansættelsen som

tjenestemand vil ske i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Selvstyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland.

 

Børneattest

Stillingerne er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelserne først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

 

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Tiltrædelse 1. august 2018 eller efter aftale.

 

Yderligere oplysninger om stillinger kan indhentes ved henvendelse til uddannelseschef Annga Lynge på telefon (+299) 86 73 80, e-mail: anly@qeqqata.gl

 

Ansøgningskema kan hentes ved at klikke ind på http://www.qeqqata.gl.

 

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde den 20. juli 2018

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt:

Annga Lynge

(+299) 86 73 80

anly@qeqqata.gl