airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Lærere til Maniitsoq Atuarfik Kilaaseeraq

Lærere søges til Atuarfik Kilaaseeraq
2 Lærere til Yngsetrin med disse fag: Dansk, Engelsk, Matematik, Kalaallisut, Rel./Fil. Samfundsfag, Lok. Valg & Familie klasselærer

2 Lærere til mellemtrin med disse fag: Dansk, Engelsk, Rel./Fil. Samfundsfag, Lok. Valg & Familie klasselærer

2 Lærere til ældstetrinnet med disse fag: Dansk, Engelsk, Matematik, Samfundsfag, lok. Valg & Familie klasselærer

3 lærere til spc. Klasser: I alle fag, special lærere & Familie klasselærer
Ansøgningsfrist:
10. august 2018
Sted/Afd:
Maniitsoq
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
10. august 2018
Løn:
Efter overenskomst

På skolerne er der særligt fokus på, at man skal kunne undervise efter folkeskole forordning & Man skal igennem De 7 Gode Vaner i workshop og skal have Gode Vaner det med i Uv.

I samarbejde med hjemmet (§2):

 • At eleven tilegner sig alle nødvendige kundskaber og færdigheder
 • At udvikle elevens anlæg og evner og fremme elevens sundhedsmæssige, sociale og emotionelle udvikling.
 • At eleven kan skabe sig et harmonisk og selvstændigt liv.
 • At fremme åndsfrihed og tolerance hos eleven.
 • At styrke medansvar og samarbejde mellem eleverne og mellem lærerne og eleven
 • At tilgodese elever med særlige behov.

I samarbejde blandt lærerne samt blandt lærerne og eleverne skal disse mål opnås § 19:

 • Eleven udarbejder i samråd med sine lærere en handleplan, som indgår i den løbende evaluering.
 • Undervisningen skal varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger (§18)
 • I hvert fag samarbejder lærer og elev løbende om fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt. Elevernes arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse mål. Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg foregå i samarbejde mellem lærerne og eleverne (§ 18, Stk 3.)

Lærerens pligter:

 • (§ 22.) Som et led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af den enkelte elevs udbytte heraf.
 • Evalueringen skal tage udgangspunkt i elevens egen vurdering og danne grundlag for undervisningens videre planlægning og vejledning af den enkelte elev og dennes forældre om elevens videre skole- og uddannelsesforløb og erhvervsvalg.
 • Løbende evaluering af årsplanerne
 • Undervisningen skal tages udgangspunkt fra læringsmålene

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn og ansættelsesforhold, herunder ret frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Grønlands Landsstyre og lærerorganisationen IMAK. Ansættelse sker primært på overenskomstvilkår, men der er mulighed for tjenestemandsansættelse ved direkte overgang fra anden tjenestemandsstilling.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

Tiltrædelse pr. 1. september 2018 eller efter aftale.


Ansøgningsskemakan hentes ved at klikke ind på http://www.maniitsumi-atuarfiit.gl. Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser, referencer og straffeattest sendes senest den 10. august 2018 til:

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt

Elna Heilmann

(+299) 813122

kilaas@kilaas.gl