airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Leder til Ornittagaq Sikkersoq i Sisimiut

Ved Qeqqata Kommunia´s pasningstilbud for børn i skolealderen
i Sisimiut er der en stilling som leder i Ornittagaq Sikkersoq

Ornittagaq Sikkersoq er både et dagtilbud for børn som går i 2. og 3. klasse med dispensation for 1. klasserne og 4. klasserne. Aftentilbud for 7. og 8. klasserne i vinterperioden 1.oktober til 31.marts.
Ornittagaq Sikkersoq er normeret til 71 børn i dagtimerne og 50 børn i aftentimerne.
Personalenormering er på 10 med lederen. Huset er funktionsopdelt med værksteder og et stort aktivitets rum med mulighed for bevægelse.
Ansøgningsfrist:
10. august 2018
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. september 2018 eller efter aftale
Løn:
Efter overenskomst

Ansættelse- og overenskomster 

Arbejds- og ansvarsopgaver:

 • Du skal være med til at implementerer og arbejde ud fra den nye kommende Inatsisartutlov, om pædagogisk udviklende tilbud til børn i skolealderen.
 • Du skal være med til sikre et godt forældresamarbejde
 • Du skal varetage den daglige drift af Ornittagaq Sikkersoq, f.eks. arbejdstidsregler, økonomisk ansvarlighed, konfliktløser.
 • Du skal samarbejde med andre fritidstilbud til børn og unge og skolerne.
 • Du skal arbejde ud fra Qeqqata Kommunia´s politiske visioner, Børne og Ungepolitik, pædagogiske målsætning, som er beskrevet på Qeqqata Kommunia hjemmeside.
 •  
 • Kvalifikationer:
 • Du er pædagoguddannet
 • Du kan arbejde anerkendende med forældre og personalegruppen
 • Du kan arbejde tværfagligt
 • Du er samarbejdsvillig, fleksibel og har overblik
 • Du har den grundlæggende lederuddannelse, ikke et krav.

 

Vi forventer at:

 • Du har kendskab til lovgivningen
 • Du er åben for nye tiltag, samarbejdsvillig, imødekommende og anerkendende
 • Du er stabil og ansvarsbevist
 • Du har økonomisk forsvarlighed

Løn- og ansættelsesforhold 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, de grønlandske kommuner og NPK.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Tiltrædelse 1. september eller efter aftale.

 

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest den 10. august 2018. 

 

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Børneattest

Stillingerne er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelserne først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

  

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til daginstitutionschef Pia Lennert  (+299) 86 74 02, e-mail: pile@qeqqata.gl

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014

3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt:

Pia Lennert

(+299) 86 74 02

pile@qeqqata.gl