airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Majoriaq søger vejleder

Vi søger en dygtig og engageret vejleder til Majoriaq. Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i konstant udvikling og forandring. Vi sætter pris på initiativ og kreativitet.
Ansøgningsfrist:
15. august 2018
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
Snarest eller efter aftale
Løn:
Efter overenskomst

Ansættelse- og overenskomster: 

Arbejds- og ansvarsområdet:

 • Vejledning af uddannelsessøgende
 • Opsøgende vejledning
 • Karrierevejledning
 • Vejledning af lærlinge og deres mestre
 • Studievejledning af opkvalificeringselever.

Vejlederne arbejder tæt sammen med undervisere på Majoriaq, samt netværk ved folkeskolerne og brancheskolerne. Vejlederne er medlemmer af visitationsgruppen, som optager unge til de forskellige tilbud Majoriaq har. Der visiteres til både boglige og ikke boglige forløb i samarbejde med Nutaaliorfeeraq

Kvalifikationer:

 • at du er interesseret i at motivere og engagere eleverne
 • at du brænder for at unge mennesker udnytter deres potentiale fuldt ud
 • Stabil, ansvarsfuld & samarbejdsvillig
 • Omstillingsparat & Innovativ
 • Indstillet på mange forskellige udfordringer
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores arbejde for borgerne

Løn- og ansættelsesforhold: 

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant forhandlingsberettiget organisation.


Børneattest

Stillinger er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen
først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at
tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af
Qeqqata Kommunia.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

Tiltrædelse pr. Snarest
eller efter aftale. 

Kontakt for yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Afdelingsleder i Sisimiut, Tupaarnaq Lennert (+299) 86 71 51 tule@qeqqata.gl  


Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest 15. august 2018.

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt:

Tupaarnaq Lennert

(+299) 86 71 51

tule@qeqqata.gl