airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qeqqani MISI søger psykolog / konsulent for specialunervisning

Qeqqani Misi / PPR i Qeqqata Kommunia søger en psykolog / konsulent for specialundervisning til ansættelse med mulighed for bolig i Sisimiut eller Maniitsoq. Qeqqani Misi har sine fysiske rammer i Sisimiut og består af en ledende psykolog, en psykolog, en konsulent for specialundervisning/talepædagog samt en kontoroverassistent.
Ansøgningsfrist:
14. november 2018
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. december 2018
Løn:
Efter overenskomst

Qeqqani Misi / PPR søger en psykolog / konsulent for specialundervisning, der har / kan: 

Qeqqani Misi / PPR’s målgruppe er børn og unge mellem 0 – 18 år med fokus på forebyggende indsats og støttefunktion til børn og unge med særlige behov.

Qeqqani Misi / PPR betjener byerne Maniitsoq og Sisimiut samt tilhørende 6 bygder. Dette indebærer, at der vil være en del rejseaktiviteter ca. 2 gange årligt.

Qeqqani Misi / PPR søger en psykolog / konsulent for specialundervisning, der har / kan:

 • Erfaring med specialpædagogiske arbejdsmetoder i forhold til børn med indlæringsproblematikker og på den måde vil være med til at støtte børn og unge i deres trivsel, udvikling og læring.

 • Kendskab til psykologiske og pædagogiske undersøgelses- og undervisningsmetoder i arbejdet med børn med forskelligartede funktionsvanskeligheder og / eller -nedsættelser

 • Erfaring med specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere, pædagoger eller andre relevante personer, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling

 • Arbejde selvstændigt, være initiativrig og udviklingsorienteret og ikke mindst gode samarbejdsevner og anerkendende indfaldsvinkel til andre mennesker

 • Yde supervision i det omfang, der er behov for.

 • Medvirke til fremadrettet udvikling på børne- og ungeområdet i Qeqqata Kommunia.

Vi tilbyder:

 • En dynamisk og åben arbejdsplads 40 t. ugentlig.

 • Udfordrende og spændende job

 • En arbejdsplads med fællesskab

 • En storslået natur med rige muligheder for vandring, sejlads, hundehold, skisport, jagt og fiskeri

 • Grønlands anden største by med forskellige kulturelle tilbud

Den rette ansøger:

 • Er parat til at arbejde i et system, der bygger på grønlandsk kultur

 • Har gerne erfaring fra pædagogisk psykologisk arbejde med børn og unge

 • Er robust og kan arbejde selvstændig og fleksibelt i forhold til mangeartede opgaver

Løn- og ansættelsesvilkår: 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK for lærere i folkeskolen i Grønland

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

Børneattest:

Stillingen er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til ledende skolepsykolog Marianne L. Olsen på telefon (+299) 38 12 40, e-mail: olsm@qeqqata.gl

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest 14. november 2018. Ansøgning skal sendes til:

Ansøgning skal sendes til: 

Qeqqata Kommunia
Sulisoqarnermut immikkoortortaq
Postbox 1014
3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt:

Marianne L. Olsen

+299 38 12 40

olsm@qeqqata.gl