airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Socialrådgiver / sagsbehandler til Børn og Familieafdeling i Maniitsoq

I Området for Familie er afdelingerne fordelt således: Børn- og Familieafdeling, Bistandsafdeling, Sekretariat, Ældreafdelingen samt Handicapafdelingen.
I Området for Børn- og Famailieafdelingen er normeringen øget med 3 nye stillinger, fra 1. januar 2018 for at minimere sagstal for enkelte sagsbehandlere.
Socialrådgiveren i Børn- og Familieafdelingen vil indgå i teamgruppe og har ikke lederkompetence, og din nærmeste leder vil være den ledende socialrådgiver i Børn- og Familieafdelingen
Ansøgningsfrist:
3. december 2018
Sted/Afd:
Maniitsoq
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. januar 2019 eller efter aftale
Løn:
Efter overenskomst

Socialrådgiver / sagsbehandler til Børn og Familieafdeling i Maniitsoq 

Ansvars- og arbejdsopgaver:  

 • Sagsbehandling samt råd og vejledning inden for børn og familieafdelingen
 • Udarbejde oplæg til udvalget for familie og sociale forhold og Tværfagligsamarbejdsudvalgsmøder.
 • At arbejde tværfagligt eksternt med relevante samarbejdspartnere.
 • Deltage i sagsbehandling af underretninger
 • Deltage i socialfaglig undersøgelser
 • Udarbejdelse af handleplaner samt opfølgning.
 • Deltager i tidligt indsats arbejdsmøder og netværksmøder.
 • Deltager i interne og eksterne møder.
 • At udføre rådgivning med Familier som skal visiteres til familiecentret.
 • Deltage i forberedelser og implementering af projekter for børn, unge og familier
 • Deltage i socialvagtordning
 • A hoc opgaver   

                                                           

Kvalifikationer:

 •    Du er uddannet socialrådgiver eller relevant socialfaglig uddannelse
 •    Du har erfaringer inden for børn og unge familierådgivning.
 •    Du er ansvarsbevidst og åben og samarbejdsvillig.
 •    Du kan arbejde selvstændig.
 •    Du er dobbeltsproget, grønlandsk og dansk.
 •    Du har omstillingsparathed, er helhedsorienteret og fleksibel.

Løn og ansættelsesvilkår:  

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til det til enhver tid gældende aftaler og overenskomster.

 

Der kan anvises en personalebolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Tiltrædelse 1. januar 2019 eller efter aftale.

 

Børne- og straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børne- og straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en børne- og straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Familiechef  Bertha Dalager telefon (+299) 817 853, e-mail: beda@qeqqata.gl eller ledende socialrådgiver Dorthe Poulsen telefon (+299) 817 869 email: dopo@qeqqata.gl

 

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest den 3. december 2018

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014

3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt

Bertha Dalager

+299 81 78 53

beda@qeqqata.gl