airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

5 Støttepersoner til handicappede borgere

I støttepersonkorpset ved PISOQ er der 5 støttepersonstillinger ledige.

Der er ca. 86 støttepersoner i boenheder, bofællesskab, dagværestedet Ivik, det beskyttede værksted Sannavik samt hos borgere i hjemmet.
Ansøgningsfrist:
14. marts 2019
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
Snarest eller efter aftale
Løn:
Efter overenskomst

Arbejds- og ansvarsopgaver 

  • Give borgeren den nødvendige støtte til at udvikle individuelle færdigheder samt iværksætte og følge træningsprogrammer og handleplaner for den handicappede.

  • Indgå i et samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.

  • Udarbejde rapporter samt individuelle handleplaner vedrørende foranstaltninger for handicappede voksne, børn og unge.

 

Kvalifikationer

  • Du er uddannet pædagog, socialmedhjælper eller lignende relevant uddannelse, gerne erfaring fra tidligere stilling indenfor handicapområdet.

  • Du er stabil, ansvarsbevidst og pligtopfyldende.

  • Du er igangsættende og engageret.

  • Du er fleksibel med gode samarbejdsevner.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn– og ansættelsesforhold sker i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Grønlands Hjemmestyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation

 

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler for pædagoger. Der kan dog ikke anvises bolig til medhjælper stillingen.

 

Tiltrædelse snarest eller efter aftale.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til lederen af Pisoq Sven-Olov Åsblom svol@qeqqata.gl eller koordineringsmedarbejder Helene Inûsugtok’ på telefon 86 44 60.

 

Børne- og straffeattest:

 

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børne- og straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en børne- og straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, udtalelser, CV, straffeattest og referencer sendes inden den 14. marts 2019

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014

3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt

Sven-Olov Åsblom

+299 86 44 60

svol@qeqqata.gl