airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Lærere til Qeqqata Kommunia til skoleår 2019/2020

Vi søger lærere med mod til at engagere sig i en skole i udvikling og med interesse i at undervise
Ansøgningsfrist:
24. april 2019
Sted/Afd:
Sisimiut/Maniitsoq
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
Snarest eller efter aftale
Løn:
Efter overenskomst

Vil du være en del af en folkeskole i udvikling? 

 

Vi søger lærere med mod til at engagere sig i en skole i udvikling og med interesse i at undervise.

 

Ansættelse- og overenskomster 

Gennem de seneste år har folkeskolen i Qeqqata Kommunia været i en rivende udvikling. Denne udvikling vil fortsætte de kommende år frem og vi søger lærere, der ønsker at gøre en forskel og bidrage til denne udvikling.

Som den første kommune i Grønland har Qeqqata Kommunia valgt at satse på IT-udvikling gennem iPads. Desuden har der været fokus på sprog via Engelsk fra 1. klasse.

Vi arbejder på at skabe en folkeskole, der skaber uddannelsesparate elever. Derfor har vi fokus på at styrke skole-hjemsamarbejdet, blandt andet ved, at der er ansat 3 skolekonsulenter, der har fokus på skole-hjemsamarbejde, samt overgange mellem trin - både fra daginstitution til skole, men også videre i uddannelsessystemet.

Desuden har man fra februar indført tæt samarbejde med kommunens socialrådgivere. Der er oprettet familieklasser i byskolerne. Et af de indsatsområder der har været fokus på, er desuden synlig ledelse og lederudvikling.  

Da alle elever og lærer har iPads i Qeqqata Kommunia vil det være en fordel, hvis ansøgeren er kendt med iPads som redskab.

Byskolerne bruger skoleintra dagligt til ugeplaner, kontakt til forældre og intern kontakt på skolen. TEA (Tabulex Elev Administration) bruges dagligt til elevregistrering samt til Angusakka mindst to gange om året.

Så brugen af IT er en del af det dagligt arbejde.

Hvis du vil være en del af denne udvikling, så søg en af de ledige stillinger på følgende skoler:

Lærere søges til Nalunnguarfiup Atuarfia pr. 1. august 2019:

Nalunnguarfiup Atuarfia:

 • Der er ca. 400 elever, fordelt på 20 klasser på 1. til 10.klasse og 7 specialklasser.
 • Der er normeret 52 undervisere.
 • Krea klasse til elever, der har brug for ekstra indsats.
 • Akt lærer, til elever der har brug for hjælp til at gøre noget ved deres adfærd, kontakt, trivsel.

 

 • 1 lærer til mellemtrin: i alle fag.
 • 1 lærer til specialklasse:  i alle fag.

Nalunnguarfiup Atuarfia er i rivende udvikling med klare mål, for at give eleverne den bedste skolegang og med brugbare resultater til deres videre forløb.

Vi har en lærerstab, med godt sammenhold og arbejdsindsats i teamsamarbejdet og for hele skolen. Synlig ledelse med klare mål for skolen og med ressource til den enkelte medarbejder.

Skoleinspektør Riikki Grønvold kan kontaktes på telefon (+299) 86 43 88, e-mail: rigr@qeqqata.gl

 

 

Lærere søges til Minngortuunnguup Atuarfia pr. 1. august 2019:

 

Minngortuunnguup Atuarfia:

 • Der er ca. 410 elever fordelt på 20 klasser på 1. til 10. klasse og 9 specialklasser.
 • Der er normeret 53 undervisere.
 • Krea klasse til elever, der har brug for ekstra indsats.
 • Akt lærer, til elever der har brug for hjælp til at gøre noget ved deres adfærd, kontakt, trivsel.

 • Lærere til alle fag.

 

På Minngortuunnguup Atuarfia er der særligt fokus på:

• En afdelingsopdelt skole med selvstyrende teams

• Fleksibel planlægning af skoleåret

• Elevernes medansvar for egen læring

• Forældreinvolvering

• Et aktivt lærerkollegium, der er engageret i pædagogisk udvikling

• Videreudvikling af nye mål og handleplaner for skolen

 

Fungerende skoleinspektør Uvdloriaq Kleist kan kontaktes på telefon (+299) 86 41 88, e-mail: uvkl@qeqqata.gl

 

Lærere på særlige åremålsansættelser søges til Atuarfik Kilaaseeraq pr. 1. august 2019:

 • Der er ca. 340 elever fordelt på 22 klasser fra 1. til 10. klasse samt 5 specialklasser.
 • Der er normeret 46 undervisere.

 

 • 3 lærere til Trin 1: Klasselærer funktion, matematik, grønlandsk, engelsk, dansk, samfundsfag, religion / filosofi, lokale valg & idræt.
 •  
 • 3 lærere til Trin 2: Klasselærer funktion, dansk, grønlandsk, engelsk, religion / filosofi, samfundsfag og lokale valg.
 •  
 • 2 lærere til Trin 3: Klasselærer funktion, grønlandsk, engelsk, dansk, religion / filosofi, samfundsfag og lokale valg.
 •  
 • 4 Lærere til special klasser: I alle fag, klasselærer funktion og specialiseret i speciel undervisning.

 

Skolens indsatsområder er undervisningsdifferentiering og løbende evaluering, iPads og De 7 Gode Vaner. Alle indsatsområderne der gennemgås løbende i kurser og workshops og skal anvendes i undervisningen.

 

I Maniitsoq er der gode muligheder i:

- Dagsinstitutionspladser med lav pris.

- Fritidsaktiviteter.

- Fritidssport, herunder gode ski muligheder i langrend og alpin.

- Vandre i naturen og gode sejle muligheder.

 

Skoleinspektør Elna Heilmann kan kontaktes på telefon (+299) 813122, e-mail: kilaas@kilaas.gl

 

Lærere søges til Qinnguata Atuarfia pr. 1. august 2019:

 • Qinnguata Atuarfia i Kangerlussuaq har ca. 75 elever i bygdens skole.
 • Skolen har elever fra 1.-10. klasse, fordelt på 6 forskellige klasser og 2 specialklasser.
 • Lærerkollegiet består af 11 lærere alle uddannede.
 • Der søges 5 lærere i alle fag på alle trin.

Skolen har fokus på at højne faglighed og selvstændighed for de unge mennesker, så de er rustet til et uddannelses- eller erhvervsforløb efter endt folkeskole. Andre fokuspunkter er:

 • 22. min. ”faglig” bevægelse hver dag
 • Individuel undervisningsvejledning til alle i 8.-10. kl.
 • Trivselssamtaler med elever, der af en eller anden grund er udfordret

Vi har brug for en lærer, som er udadvendt, har humor og et godt fagligt og socialt tag på børn/elever. En lærer, som kan indgå i teamsamarbejde og kan bruge sin faglighed til god og spændende undervisning af eleverne.

Så passer din lærerprofil ind på skolen og har du linjefag, der passer til skolens behov, så søg stillingen og få en uforglemmelig tid i Grønlands dejligste bygd, med enestående natur og dyreliv samt fascinerende nordlys som nabo.

Skoleleder Jens Borch Scharnberg kan kontaktes på telefon (+299) 84 10 27, e-mail: kangerlussuaq@atuarfiit.gl

1 lærer søges til Napasup Atuarfia pr. 1. august 2019:

Napasoq er beliggende i tæt sejleafstand mellem Nuuk og Maniitsoq. Der bor omkring 75 mennesker i Napasoq, hvoraf 9 går i bygdens skole. Skolen har elever fra 1.-8. klasse fordelt på yngstetrin og mellemtrin til og med 8. klasse. Eleverne flytter til Qeqqata Kommunias skolehjem i Maniitsoq og går på Atuarfik Kilaaseeraq i 9.-10. klasse. Skolen har en normering på 2 lærere.

Der søges 1 lærer, der kan undervise på yngstetrin i alle fag. Skolen har et godt samarbejde med skolebestyrelsen, hvor de igangsætter forskellige projekter. Der bruges fjernundervisning over Skype i engelsk med udenlandske lærere 2 gange om ugen.

Skoleleder Magdalene Kristiansen kan kontaktes på telefon (+299) 81 86 36, e-mail: napasoq@kilaas.gl

Løn- og ansættelsesforhold 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK.

Ansættelse sker primært på overenskomstvilkår. For ansøgere som allerede er ansat som grønlandske tjenestemand, vil ansættelsen som lærer kunne finde sted som tjenestemand. Ansættelsen som

tjenestemand vil ske i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Selvstyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland.

 

Der ansættes lærere på særlige åremålsansættelse til Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq.

 

Børneattest

Stillingerne er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelserne først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

 

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Tiltrædelse 1. august 2019 eller efter aftale.

 

Ansøgningsskema kan hentes ved at klikke ind på http://qeqqata.gl. Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser, referencer og straffeattest sendes senest den 24. april 2019 til:

 

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014

3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl