airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Maniitsoq søger en familiecenterleder

Qeqqata Kommunia, Maniitsoq søger en Familiecenterleder med tiltrædelse 1. maj 2019 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist:
15. april 2019
Sted/Afd:
Maniitsoq
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. maj 2019
Løn:
Efter overenskomst

Ansættelse- og overenskomst 

 

Familiecenter er normeret til 10 ansatte, fordelt i forskellige fagområder.
Stillingen er organisatorisk placeret under Qeqqata Kommunia området for Familie. sagsområde er gravide familier, familier der ønsker vejledning til daglig opdragelse og til familielivet eller familier der har behov for opmuntring eller vejledning på baggrund af deres status.
Det er et krav, at familierne skal være indstillet fra området for Familie. Ansvarlig for driften af familiecenter og boenheden for unge. Der arbejdes også med forebyggende tiltag. Man følger også børn og unge i samarbejde med børnehaver, skolen, politiet og fritidshjemmet. Man samarbejder endvidere med bygderne.
Lederens primæropgaver er daglig økonomisk ledelse af familiecenteret og boenhed for unge, personaleledelse, at samarbejde med eksterne samarbejdspartnere på baggrund af sagsområde samt andet forefaldende arbejde. Familiechef vil være din nærmeste foresatte.

 

 

Arbejds- og ansvarsopgaver:

• At lede den daglige arbejdsgang i Familiecenteret.

• Personaleledelse, og føre tilsyn med opgaverne.

• Budget- og regnskabsstyring.

• Driften af familiecenter og bo enhed for unge.

• At være opmærksom på og sikre, at Qeqqata Kommunia's målsætninger og

  udviklingstiltag følges.

• Deltagelse til ledergruppen.

 

 

Kvalifikationer

• Uddannet socialrådgiver eller lignende.

• Ledelseserfaring.

• Kendskab og erfaring inden for socialarbejde og sociallovgivningen.

• du har gode samarbejdsevner

• åben og kan arbejde i stressede situationer.

• At du kan realisere politiske beslutninger og planlægninger samt at du kan føre    

  tilsyn og følge budgettet.

• At du kan starte i en velfungerende og målrettet institution, at du kan give positiv

  opmuntring over for befolkningen og personalet.

• At du har erfaring med tværfagligt samarbejde.

• At du er dobbeltsproget, grønlandsk og dansk – det er dog ikke et krav.

 

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår:  

 

Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige samtykke, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning.

 

Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.

Ansættelse sker på baggrund af en tilfredsstillende straffeattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Område for familie familiechef Bertha Dalager +299 81 78 53, e-mail: beda@qeqqata.gl

 

Ansøgningen med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være Qeqqata Kommunia HR-Afdeling i hænde senest den 15.april 2019.

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014

3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt

Bertha Dalager

+299 81 78 53

beda@qeqqata.gl