airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Hjemmehosser til Familiecenter i Maniitsoq

Familiecenter er normeret til 10 ansatte, fordelt i forskellige fagområder.
Hjemmehosser for familiecenter har ingen ledelseskompetence. Du vil indgå i team med andre ansatte. Vi har fokus på faglig og personligudvikling. Hvis du ønsker at gøre forskel professionelt har du mulighed for at være med i teamet.
Familiecenterleder vil være din nærmeste foresatte.
Ansøgningsfrist:
15. april 2019
Sted/Afd:
Maniitsoq
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. Maj 2019 eller efter aftale
Løn:
Efter overenskomst

Ansættelse- og overenskomster 

Arbejds- og ansvarsområder

 • Hjemmehosseren skal følge med familiens daglige tilværelse og observer familien tilknytning i hjemmet

 • At støtte familien i dagligdag, rådgive dem ved madlavning, hygiejne, opdragelse, pædagogisk rådgivning

 • Deltage i planlægning af familierådgivning i de enkelte familier.

 • Udføre rådgivning med familier, der er henvist til Familiecenter.

 • Deltage i planlægning og udførelse af relevante projekter, der vedrører familier som er tilknyttet Familiecenter.

 • Deltage som en del af den faglige udvikling af Familiecenter.

 • Deltagelse i planlægning og implementering af projekter vedr. familier

 • Deltage i bygdeture

 • Deltage i planlægning og udførelse af familiekursus.

   

Kvalifikationer

 Du er uddannet socialrådgiver eller socialpædagog eller anden relevant uddannelse

 Du har erfaringer inden for familierådgivning.

       Du er ansvarsbevidst og åben og samarbejdsvillig.

       Du kan arbejde selvstændig.

       Du er dobbeltsproget, grønlandsk og dansk.

Løn og ansættelsesforhold  

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de enhver til gæl­dende aftaler mellem Grønlands Landsstyre AK eller NPK.

 

Der kan stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales husleje efter gældende regler.

 

Børneattest

 

Stillinger er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

 

Tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Ved udsigt til ansættelse, vil der blive indhentet børneattest og straffeattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Familiecenter leder

Lisa Poulsen på telefon 81 25 85, e-mail: lipo@qeqqata.gl

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest den 15. april 2019. Ansøgning skal sendes til:

 

 

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014

3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt:

Lisa Poulsen

(+299) 81 25 85

lipo@qeqqata.gl