airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

1 skoleleder til Skolen i Itilleq

Til vores skole i Itillip Atuarfia, søger vi en skoleleder, som får ansvaret for den daglige drift sammen lærere og forvaltning. Folkeskolen i Qeqqata Kommunia er i rivende udvikling og vi søger en leder, der vægter et godt samarbejde med lærerne, hjemmet, fritidsområdet, forvaltningen og især med børnene.
Ansøgningsfrist:
29. maj 2019
Sted/Afd:
Itilleq
Varighed:
fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1.Juli eller efter aftale
Løn:
Efter overenskomst

Ansættelse og overenskomster  

1 skoleleder til Skolen i Itilleq

Til vores skole i Itillip Atuarfia, søger vi en skoleleder, som får ansvaret for den daglige drift sammen lærere og forvaltning. Folkeskolen i Qeqqata Kommunia er i rivende udvikling og vi søger en leder, der vægter et godt samarbejde med lærerne, hjemmet, fritidsområdet, forvaltningen og især med børnene.

Skolen i Itilleq søger 1 skoleleder, som skal varetage

  • Personaleledelse og administration
  • Tilsyn samt opfølgning af budget og regnskab
  • Tilsyn herunder vedligeholdelse af bygninger der hører under Itillip Atuarfia samt skolepasningen
  • Sikrer at bygdens borgere tilbydes fritidsundervisning
  • Ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen

 

Ansættelse og overenskomster

      • Der er 7 elever

      • Der er p.t. en forskolelærer og en 1 timelærer

      • Der er 0 specialklasser

Derudover har skolen har fokus på at højne faglighed og selvstændighed for de unge mennesker, så de er rustes til at fortsætte i 8.-9.- klasse i Maniitsoq. Andre fokuspunkter er:

·         Brug af Ipads i undervisningen og Granny Cloud

·         Engelsk fra 1. klasse

·         Løbende samarbejde med forældre og elever ift. udbytte af undervisningen, trivsel i klassen samt at alle lever op til forventningsaftalen mellem skole og hjem

·         Brug af skoleintra til års- og ugeplaner, planlægning, elevhandleplaner, elevtrivsel osv.

 

 


Løn- og ansættelsesforhold  

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK.

Ansættelse sker på åremålsvilkår. For ansøgere som allerede er ansat som grønlandske tjenestemand, vil ansættelsen som lærer kunne finde sted som tjenestemand. Ansættelsen som tjenestemand vil ske i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Selvstyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland.

Børneattest

Stillinger er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

1. Juli 2019 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Uddannelseschef Annga Lynge på telefon (+299) 86 7380 e-mail: anly@qeqqata.gl

Ansøgningskema kan hentes ved at klikke ind på http://www.qeqqata.gl. Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser, referencer og straffeattest skal være os i hænde senest den 29. maj 2019

Ansøgning sendes til:

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014

3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014

3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt:

Annga Lynge

(+299) 86 73 80

anly@qeqqata.gl