airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Leder til Plejehjem QUPANUK i Sisimiut

Området for Familie i Qeqqata Kommunia i Sisimiut søger en leder til Plejehjemmet Qupanuk med ansættelse pr. 1. august 2019 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
4. juli 2019
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. august 2019 eller efter aftale
Løn:
Efter overenskomst

Arbejds- og ansvarsopgaver: 

”Har du bred og solid ledelses erfaring, gerne fra et tidligere job på et plejehjem og har du en sygeplejefaglig uddannelse eller anden relevant sundhedsfaglig uddannelse, såsom sundhedsassistent, hvor omdrejningspunktet for dig har været udvikling, personaleledelse, administration og tværfaglig koordinering?

Kan du lede et personale hvor nogle medarbejdere også er ufaglærte og har stort behov for støtte, oplæring og løbende personlige samtaler?

 

Hvis du oplever ovenstående som spændende og udfordrende opgaver, så er dette job måske noget for dig?”

Dette er et job, hvor lederen skal have lyst og vilje til at ville tage udfordringer op og stadig vil være med til at videre udvikle plejehjemmet i den positive retning, og at man som leder går foran og skaber rammerne for sine medarbejdere.

 

Om Plejehjemmet Qupanuk:

Qupanuk er et plejehjem med plads til 42 beboere, inklusiv borgere med demens.

 

Plejehjemmet er normeret til 69 medarbejdere, som består af både leder, souschef, plejepersonale, dagcenterets personale, køkkenpersonale, rengøringspersonale, pedel og chauffør.

Plejehjemmet arbejder tæt sammen med Ældreafdelingen i Administrationen og Hjemmehjælpen.

 

Arbejdstiden for lederen er mellem kl. 8-16 på hverdage, og lederen skal af og til være bagvagt for personalet på Plejehjemmet, der arbejder om aftenen og i weekenderne.

 

Nærmeste leder for leder af Plejehjemmet er Familiechefen.

Området for Familie består med eksterne institutioner ud over Plejehjemmet Qupanuk af et boenhedsområde, et Familiecenter, Hjemmehjælpen og en Administration.

 

Arbejds- og ansvarsopgaver:

 • Ansvarlig for den daglige drift af Plejehjemmet, herunder planlægning og ressourcefordeling mellem afdelingslederne og medarbejderne
 • Ansvarlig for den overordnede sygeplejefaglige ledelse
 • Ansvarlig for at der til enhver tid er de nødvendige personaleressourcer og kompetencer til stede i forhold til den givne opgaveløsning
 • Ansvarlig for introduktion af nye afdelingsledere og medarbejdere
 • Ansvarlig for at Plejehjemmet yder en god og faglig standard
 • Ansvarlig for overholdelse af tildelt budget og normering
 • Ansvarlig for månedlig økonomi rapportering til ledelsen
 • Ansvarlig for nytænkning og udvikling af medarbejder staben
 • Ansvarlig for deltagelse i projekter
 • Deltagelse i visitationsudvalget til plejehjem og ældreboliger
 • Deltagelse i eksterne afdelingsledermøder
 • Deltagelse i andre relevante møder

 

 

Vi forventer at:

 • du er uddannet sygeplejerske, gerne suppleret med årskur­sus eller anden relevant efteruddannelse
 • du kan planlægge og gennemføre politiske beslutninger og gennemskue et budget og opfølgning af dette
 • du er i stand til at skabe en aktiv og resultatorienteret arbejds­plads, der kan motivere både medarbejdere og beboere
 • du har en ren straffeattest
 • du har en åben og synlig ledelsesstil
 • du har ledelseserfaring fra tidligere job, dog ingen betingelse
 • du er god til at træffe beslutninger
 • du er god til at motivere medarbejderne
 • du har kendskab til styring af kommunale budgetter og regnskaber
 • du har lyst til eller kendskab til og erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • du er god til kommunikation, både mundtligtog skriftligt

Vi tilbyder:

 • et spændende og udfordrende job
 • en levende arbejdsplads med mange udfordringer i det daglige
 • mange gode medarbejdere og lederkollegaer
 • glade og levende beboere
 • samarbejde både internt og eksternt
 • løbende udvikling af dine kompetencer
 • mulighed for at præge udviklingen på Plejehjemmet
 • gode afdelingsleder kollegaer
 • spændende, alsidige og selvstændige opgaver
 • introduktion til arbejdet

Løn- og ansættelsesvilkår: 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohave­flytning, er i henhold til de til enhver tid gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og Peqqissaa­sut Kattuffiat for sygeplejersker og radiografer i Grønland.

 

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henven­delse til familiechef Kirsten Bødker på tele­fon (+299) 86 7417.


Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014

3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt:

Kirsten Bødker

+299 86 74 17

kirb@qeqqata.gl