airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Afdelingsleder til Handicapafdelingen i Sisimiut

Handicapafdelingen ved Området for Familie i Sisimiut søger en afdelingsleder pr. 1. september 2019.
Handicapafdelingen sagsbehandler borgere med handicap, både børn og voksne. Der ydes råd og vejledning i forhold til borgernes handicap, hvor der også er behov for en eller anden form for en hjælpeforanstaltning.
Handicapafdelingen er normeret til 3 stillinger: 1 afdelingsleder og 2 sagsbehandlere.
Området for Familie består af en Handicapafdeling, en Ældreafdeling, en Børn- og Unge afdeling, en Bistandsafdeling og et Sekretariat.
Området for Familie er normeret til i alt 25 medarbejdere, som også inkluderer en souschef og en familiechef.
Handicapafdelingen samarbejder primært med Børne- og Familie afdelingen og Ældreafdelingen, og også med Arbejdsmarkedskontoret og Majoriaq.
Ud over dette, er der et tæt samarbejde i hele Området for Familie med fælles sagsmøder og møder med bygdekontorerne.
Ansøgningsfrist:
21. august 2019
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. September 2019
Løn:
Efter overenskomst

Ansættelse- og overenskomst 

• Overordnet myndighedssagsbehandling på handicapområdet

• Styring af bestillerfunktionen

• Tværfagligt samarbejde

• Sparring med sagsbehandlerne i faglige spørgsmål

• Udvikle og forbedre arbejdsrutiner

• Styre handicapområdets økonomi

• Medvirke til udvikling i Området for Familie med særlig vægt på handicapområdet

 

Vi forventer at:

·         du er uddannet socialrådgiver eller har en anden socialfaglig uddannelse

·         du har en ren straffeattest

·         du har en åben og synlig ledelsesstil

·         du har ledelseserfaring fra tidligere job, dog ingen betingelse

·         du er god til at træffe beslutninger

·         du er god til at motivere medarbejderne

·         du har kendskab til styring af kommunale budgetter og regnskaber

·         du har lyst til eller kendskab til og erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation

 

Vi tilbyder:

·         introduktion til arbejdet

·         et spændende og udfordrende job

·         en levende arbejdsplads med mange udfordringer i det daglige

·         mange gode medarbejdere og lederkollegaer

·         samarbejde både externt og internt

·         løbende udvikling af dine kompetencer

·         mulighed for at præge udviklingen i handicapafdelingen

·         velfungerende handicapafdeling

·         gode afdelingsleder kollegaer

·         spændende, alsidige og selvstændige opgaver

 

Lederen af handicapafdelingen refererer til Familiechefen.

Løn- og ansættelsesvilkår: 

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst.

 

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Tiltrædelse 1. september 2019.

  

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

  

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Familiechef Kirsten Bødker på telefon (+299) 867417, e-mail: kirb@qeqqata.gl

Ansøgning bilagt med eksamensbeviser, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest 31. Juli 2019

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014

3911 Sisimiut


E-mail:
job@qeqqata.gl
Web:
www.qeqqata.gl

Kontakt:

Kirsten Bødker

kirb@qeqqata.gl

(+299) 86 74 17