airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Overassistent i Majoriaq Sisimiut som kolligievejleder

Majoriaq Sisimiut søger en overassistent som overordnet skal beskæftige sig med kollegieadministration for kollegie samt og være kreditorbogholder for hele Majoriaq.

Kollegieafdelingen omfatter 70 kollegieboliger. Kollegieafdelingen varetager administration af kollegierne.

Stillingen refererer til administrationens afdelingsleder i Majoriaq.

Stillingen er forholdsvist nyt, og vi forestiller os naturligvis, at vi kan ansætte en administrator, der kan videreudvikle Majoriaq´s kollegieområde.
Ansøgningsfrist:
27. august 2019
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. september 2019 eller nærmere efter aftale
Løn:
efter aftale/overenskomst

Som administrator skal du bl.a. have ansvar for: 

  • Udarbejdelse af procedurer og planer for hele kollegieafdelingens drift
  • Sekretariatsfunktion for visitationsudvalget
  • Med til at udvikle samtlige enheder 
  • Indkvartering og administration af elever samt gæster
  • Ansvar for nøgler
  • Kollegie´s daglige regnskab/udligning
  • Leder af beboer rådet
  • Forebyggelse samt aktivitetsplanlægning
  • Videreudvikling og samarbejde med andre personalegruppe
  • Administrering af faktura samt videre sendelse af alt betalinger fra Majoriaq

 

Erfaring fra en tilsvarende stilling på en lignende institution vil være en stor fordel.

Det vil være en fordel at kunne begå sig i et miljø med mange kulturer, og med både integritet og en vis fleksibilitet kunne udvikle og håndhæve de retningslinjer, der er nødvendige for at drive en kollegieafdeling som omfatter 70 kollegieboliger. Det vil være en fordel at være dobbeltsproget helst dansk og grønlandsk.

Oplysninger om stillingen kan indhentes hos centerleder Inûna Davidsen
inud@qeqqata.gl eller +299 86 71 53.

Løn og ansættelsesforhold 

Løn - og ansættelsesvilkår, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst for AK.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansøgningen kan sendes elektronisk til:  

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014

3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

eller pr post til:  Qeqqata Kommunia, HR Afdeling, Postboks 1014, 3911 Sisimiut

Kontakt:

Inùna Davidsen

(+299) 86 71 53

inud@qeqqata.gl