airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Plejehjemmet QUPANUK i Sisimiut søger afdelingsleder for plejeafdeling

Har du ambitioner for at være afdelingsleder, og kan du lide at arbejde med ældre, samt arbejde selvstændigt?
Plejehjemmet i Sisimiut er inddelt i to afdelinger: Plejeafdeling og demensafdeling, og hvert af de to afdelinger ledes af en afdelingsleder:
- Plejeafdeling har plads til 22 beboer og en aflastningsplads.
- Demensafdeling har plads til 20 beboer.
Spændende udviklingsmuligheder som afdelingsleder
Der arbejders lige nu med at planlægge, at danne arbejdsgrupper efter en større trivselsundersøgelse, hvor grupperne må vælger et bestemt fokusområde som de vil arbejde med, ligeliges huset arbejder fortiden intensivt at få skabt mindre fravær, ved at kigge på arbejdsvilkårene og arbejdsgange, så du skal turde italesætte målene for disse processer.
Ansøgningsfrist:
10. september 2019
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
01. Oktober 2019 eller efter aftale
Løn:
Efter overenskomst

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være: 

 • Modtage nye beboer i samarbejde med pårørende
 • Informering og kontakt mellem beboere og deres familie
 • Ansvarlig for varetagelsen af de administrative og praktiske opgaver der indgår som afdelingsleder herunder personaleansvar, samt budget medansvarlig.
 • Kan indgår i plejen, og være med til at sikre at plejen sker i overensstemmelse med de formål, mål og regler der er udarbejdet for området.
 • Medvirke til at skabe tillid og tryghed gennem dialog og samtale
 • Arbejde med at styrke beboerens funktionsniveau og ressourcer, med rehabiliterende arbejdsgang
 • Være med til at videreudvikle plejehjemmet ved at deltage i den igangværende udvikling inden for området.
 • Udarbejdelse af: Vagtplaner, ferieplanlægning, årsplan.
 • Introduktion af ny medarbejder og elever.
 • Assistere ved lægekonsultation i Plejehjemmet.
 • Tage ansvar under lederens eller souschefens fravær.
 • Realisering af Qeqqata Kommunias værdier.

 

Vi forventer, at du:

 • Sundhedsfaglig uddannelsesbaggrund
 • Gerne med ledelseserfaring
 • Er stabil og tager ansvar for dine opgaver
 • Har gode ideer, og tager initiativ
 • Gerne er dobbeltsproget.
 • Erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation, hvor der er konstante forandringer og stilles krav til organisationen.
 • Du er en synlig og faglig leder, der kan lide at omgås andre mennesker og have en åben, involverende og anerkendende tilgang i relation til medarbejdere, samarbejdspartnere, borgere og til deres pårørende, og kan rumme og forholde dig til menneskers forskelligheder
 • Lyst og interesse for ældreområdet
 • God til kommunikation, både mundtligt og skriftligt
 • Kan deltage i alle aktiviteter
 • Fleksibilitet og godt humør
 • Være med til at skabe et godt arbejdsmiljø og et godt kollegialt samarbejde

Løn- og ansættelsesvilkår: 

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til de enhver tid gældende aftaler mellem Grønlands Hjemmestyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Vi tilbyder:

Introduktion
En arbejdsplads hvor udvikling medansvar og medindflydelse prioriteres højt.
Arbejdstiden er 40 timer ugentlig, fra mandag til fredag kl. 07.00 til 15.00.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

Der kan anvises en personalebolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Tiltrædelse 01. Oktober 2019 eller efter aftale

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved at rette henvendelse til fungerende afdelingsleder for QUPANUK Peter Mattaaq på tlf.: 86 73 58 eller mail: pema@qeqqata.gl

Ansøgning bilagt relevant eksamenspapir, CV, udtalelser skal være sendt senest den 10. September 2019 til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014

3911 Sisimiut


E-mail:
job@qeqqata.gl
Web:
www.qeqqata.gl

Kontakt:

Peter Mattaaq

pema@qeqqata.gl

(+299) 86 73 58