airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

2 stillinger som socialrådgiver/sagsbehandler til Børn og Familieafdelingen søges i Maniitsoq

Området for Familie i Maniitsoq, Qeqqata Kommunia søger 2 dygtige og viljestærke socialrådgivere/sagsbehandler til Børn og Familieafdelingen.
Medarbejderne i Området for Familie i Qeqqata Kommnia arbejder i henhold til gældende lovgivning indenfor sagsbehandling af borger og med mulighed for udvikling både fagligt og personligt, så det kan det være Dig, der er brug for.
Området for Familie har 23 medarbejdere fordelt på Bistandsafdeling, Sekretariat, Handicapafdeling, hvor handicappede, Ældre, førtidspensionister samt Børn og Familieafdeling serviceres.
De 2 opslået stillinger er placeret under børn og familieområdet som er normeret til 8 medarbejdere, inkl. Ledende socialrådgiver. Sagsbehandling under børn og familieområdet er fordelt til 2 afdelinger, (Team 1) Underretninger samt familie sagsbehandling, den anden (Team 2) sagsbehandling af familie samt plejefamilier.
De 2 opslået stillinger hører under Team 1 som er familiesagsbehandling, heraf underretninger om gravide og børn, og som arbejder med tidlig indsat, for at undgå anbringelse uden for hjemmet.

2 stillinger er afsat til særskilt sagsbehandling:
- Den første som skal arbejde med bekymringsområdet
- den anden som skal arbejde med udgangspunkt i igangværende familiesager, tidlig forebyggelse for at undgå anbringelse af et barn udenfor hjemmet i samarbejde med 2 nuværende medarbejdere.
En der i tæt samarbejde med socialrådgiver arbejder med udgangspunkt af borger samt omhyggelig sagsbehandling med udgangspunkt i familie og barn, at samarbejde på tæt hold med borger med henblik på at barnet forbliver i hjemmet.
Ansøgningsfrist:
14. oktober 2019
Sted/Afd:
Maniitsoq
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. december 2019 eller nærmere aftale
Løn:
Efter gældende aftaler og overenskomster

Socialrådgiverens primære opgave er: 

 • Socialfaglig undersøgelse
 • Udarbejdelse af handleplaner og opfølgning.
 • Afhentning af oplysninger – daginstitutioner, skole, sundhedsvæsenet m.v.
 • Arbejde med evt. udgifter der vedrører sager.
 • Arbejde omkring efterværn.
 • Udarbejde ansøgninger til Udvalget for Familie og Sociale forhold
 • Yde råd og vejledning i henhold til den gældende lovgivning
 • Yde hjælp i akutte tilfælde.
 • Udføre samtaler med børn og unge, samt forældre og netværket
 • Udføre netværks og behandlingsmøder
 • Bidrage til fagligsparring på området mv.
 • Ad hoc opgaver
 • Være med til socialvagten

Vi forventer at du:

 • Har kendskab til socialloven.
 • Har erfaringer omkring kommunal sagsbehandling mv..
 • Har erfaringer med netværksmøder og behandlingsmøder
 • Kan bevare et godt overblik, også i stressende situationer

Faglige kvalifikationer:

          Uddannet socialrådgiver eller har en anden relevant socialbaggrund

          Dobbeltsproget.

          Gode sproglige og skriftlige kompetencer

 

Personlige kvalifikationer

          Du er serviceminded.

          Du er imødekommende og har anerkendende tilgang

          Du arbejder selvstændigt og ansvarligt

          Du er stabil og loyal

          Du har kendskab til opgaver og tager sagerne alvorligt

          Du har gode samarbejdsevner.

Løn og ansættelsesvilkår: 

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til det til enhver tid gældende aftaler og overenskomster.

 

Der kan anvises en personalebolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Tiltrædelse 1. december 2019 eller nærmere aftale

 

Børne- og straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børne- og straffeattest. I henhold til lovgivningen kan ansættelse først komme på tale, når kommunen har modtaget en børne- og straffeattest. Vi skal derfor gør opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til familiechef for familieområdet Bertha Dalager, tlf. +299 81 78 53 e-mail: beda@qeqqata.gl eller til rådgivningslederen Dorthe Poulsen, tlf. (+299) 81 78 31 e-mail dopo@qeqqata.gl.

 

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest den 14.obtober 2019.

Ansøgning skal sendes til: 

Qeqqata Kommunia

HR-afdeling

Postboks 1014

3911 Sisimiut

E-mail: job@qeqqata.gl

Web: www.qeqqata.gl/job

Kontakt:

Bertha Dalager / Dorthe Poulsen

(+299) 81 78 53 / 81 78 31

beda@qeqqata.gl / dopo@qeqqata.gl