airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Afdelingsleder til Bistandsafdelingen i Sisimiut

PRØV SISIMIUT
Sisimiut er en spændende by med en farverig kultur og natur samt et rigt idræts- og foreningsliv.

Bistandsafdelingen ved Området for Familie i Sisimiut søger en afdelingsleder pr. 1. december 2019, hvis hovedopgave er synlig ledelse og sikre kvalificeret sagsbehandling af henvendelser til Området for Familie om offentlig hjælp.

Bistandsafdelingen modtager og servicerer borgere med råd og vejledning, beregning af offentlig hjælp, udarbejdelse af handleplaner, og indstillinger til respektive udvalg.

Bistandsafdelingen er normeret til 5 stillinger: 1 afdelingsleder og 4 sagsbehandlere.

I Bistandsafdelingen er der egen borgerservice: en Modtagelse, hvor borgere henvender sig. Herfra bliver de betjent i forhold til deres henvendelse.

Området for Familie består af en Bistandsafdeling, en Ældreafdeling, en Børn- og Unge afdeling, en Handicapafdeling og et Sekretariat.

Området for Familie er normeret til i alt 25 medarbejdere, som også inkluderer en souschef og en familiechef.

Bistandsafdelingen samarbejder tæt med Børne- og Familie afdelingen og Ældreafdelingen, og også med Arbejdsmarkedskontoret og Majoriaq.

Ud over dette, er der et tæt samarbejde i hele Området for Familie med fælles sagsmøder og ugentlige møder med bygdekontorerne, hvor også afdelingslederen deltager.
Ansøgningsfrist:
25. november 2019
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. december 2019
Løn:
Efter gældende overenskomst

Arbejds- og ansvarsområder er: 

·         Overordnet myndighedssagsbehandling på bistandsområdet

·         Leder af afdelingen og sagsbehandle ved behov

·         Yde råd og vejledning

·         Sikre udarbejdelse af handleplaner og opfølgninger på disse

·         Udarbejde sagsfremstilinger til det respektive politiske udvalg

·         Tværfagligt samarbejde, også med boligselskabet INI

·         Sparring med sagsbehandlerne i faglige spørgsmål

·         Udvikle og forbedre arbejdsrutiner

·         Styre bistandsområdets økonomi, og have forståelse for denne opgave

·         Medvirke til udvikling i Området for Familie med særlig vægt på bistandsområdet

·         Deltage i udvalg til visitering til socialboliger

·         Besvare henvendelser fra det sociale ankenævn 

Vi forventer at du:

·          er uddannet socialrådgiver eller har en anden socialfaglig uddannelse

·         har kendskab til lovgivning indenfor området, dog ingen betingelse

·         er dobbeltsproget

·         er serviceminded og imødekommende

·         har gode sproglige og skriftlige kompetencer

·         har en ren straffeattest

·         har en åben og synlig ledelsesstil

·         har ledelseserfaring fra tidligere job, dog ingen betingelse

·         er god til at træffe beslutninger

·         er god til at motivere medarbejderne, og er samarbejdsvillig

·         har kendskab til styring af kommunale budgetter og regnskaber

·         har lyst til eller kendskab til og erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation

·         kan bevare et godt overblik, også i stressende situationer

Vi tilbyder:

·         introduktion til arbejdet

·         et spændende og udfordrende job

·         en levende arbejdsplads med mange udfordringer i det daglige

·         mange gode medarbejdere og lederkollegaer

·         samarbejde både externt og internt

·         løbende udvikling af dine kompetencer

·         mulighed for at præge udviklingen i bistandsafdelingen

·         velfungerende bistandsafdeling

·         gode afdelingsleder kollegaer

·         spændende, alsidige og selvstændige opgaver

 

Lederen af Bistandsafdelingen refererer til Familiechefen.

Løn- og ansættelsesvilkår:  

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst.

 

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Tiltrædelse 1. december 2019.

  

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

  

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Familiechef Kirsten Bødker på telefon (+299) 867417, e-mail: kirb@qeqqata.gl

Ansøgning bilagt med eksamensbeviser, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest 25. november 2019

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia

HR afdeling

Postboks 1014

3911 Sisimiut

E-mail: job@qeqqata.gl

Web:www.qeqqata.gl/job

Kontakt:

Kirsten Bødker

kirb@qeqqata.gl

(+299) 86 74 17