airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Direktør for Velfærd i Sisimiut

Qeqqata Kommunia søger Direktør for Velfærd med start 1. februar 2020 eller efter aftale.

Direktøren for Velfærd skal sikre harmoniseringen af to velfærdsområder, (familieområder) i Sisimiut og Maniitsoq, og skal bidrage til at formulere strategier, visioner og politikker, samt indgå i tæt samarbejde med Kommunaldirektøren og Direktøren for Uddannelse og Økonomi.

Arbejdet som Direktør for Velfærd bliver derfor præget af høj faglig kvalitet og vil gå hånd i hånd med et stadigt større fokus på socialindsats og god økonomisk udvikling i Kommunen, der prioriterer tværgående og sammenhængende indsatser i en fleksibel og borgerservice orienteret organisation.

Der forventes en direktør, der med afsæt i en høj personlig integritet og en naturlig autoritet formår at udøve en kvalitetspræget og dialogbaseret ledelsesstil samtidig med, at fokus på de overordnede politiske og administrative målsætninger fastholdes.

Qeqqata Kommunia har fokus på ”Det gode liv – hele livet”, som skal sikre, at børn får omsorg og beskyttelse, og at ældres livskvalitet fastholdes. Den kommende ’Qeqqata model’ vil tage
udgangspunkt i en tidlig og fælles indsats
med barnet i centrum og skal bidrage til
at forbedre de sociale forhold, hvor vi dertil prioriterer vores omsorg for ældre med demens samt personer med handikap.
Ansøgningsfrist:
16. december 2019
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. februar 2020 eller efter aftale
Løn:
Efter gældende aftaler

Arbejds- og ansvarsområder: 

 • Sikre at politiske og administrative målsætninger omsættes til konkrete indsatser og initiativer på velfærdsområder samt sikre god økonomihåndtering for området
 • Sikre lovlig forvaltningsudøvelse og understøtte eksekvering af og opfølgning på politiske visioner, beslutninger og planer med henblik på effektive løsninger og bæredygtige resultater
 • Overordnet ledelse og økonomistyring som omfatter at være garant for effektiv økonomistyring og hensigtsmæssig ressourceudnyttelse med fokus på strategi, udvikling og forbedringer inden for velfærdsområdet
 • Sikre, at implementering og efterfølgende drift inden for Velfærdsområdet i Qeqqata Kommunia finder sted ud fra fastlagte intentioner og målsætninger, herunder at sikre borgerne en god service uanset om de bor i by eller bygd
 • Igangsætte og følge op på udvikling af organisation, samarbejde, processer og opgaveløsning
 • Rådgive og vejlede fagområder og institutioner inden for gældende lovgivning
 • Sikre, at de enkelte afdelinger udfører deres arbejde i overensstemmelse med de fastsatte rammer og mål

Kvalifikationer:

 • Du er kandidatuddannet eller har anden relevant uddannelse, samt en lederuddannelse
 • Du har naturlig autoritet og dynamik, og er en synlig topleder
 • Du er god til at samarbejde og til at påvirke dine omgivelser på en positiv måde
 • Du har erfaring med eller mod på udvikling af velfærdsområdet
 • Du kan arbejde målrettet i et dobbeltkulturelt miljø
 • Du er gerne flersproget, grønlandsk, dansk og engelsk

Løn- og ansættelsesvilkår: 

Løn- og ansættelsesforhold, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og din forhandlingsberettigede organisationen.

Stillingen som Direktør for Velfærd er administrativt placeret i Sisimiut og organiseret under Kommunaldirektøren i Sisimiut.

 

Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.

For yderligere oplysninger om stillingen som Direktør for Velfærd kontaktes Kommunaldirektør Juliane Henningsen, telefon (+299) 86 73 01, e-mail: juhe@qeqqata.gl

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest den 16. december 2019 med mærket: Qeqqata Kommunia Direktør for Velfærd.

Ansøgning skal sendes til: 

Qeqqata Kommunia

HR Afdeling

Postboks 1014

3911 Sisimiut

E-mail: job@qeqqata.gl

Web: www.qeqqata.gl/job

 

Qeqqata Kommunia ’s fokusområder

Kommunens måde at udføre sit arbejde på, møde borgere, erhvervsliv og udefrakommende samarbejdspartnere er kendetegnet ved tværfaglighed, borgerinddragelse, frivillighed, internationalisering og medarbejdertrivsel.

 

Mød en ansat i kommunen
Qeqqata Kommunia har ca. 1300 ansatte I hele kommunen (skoler, institutioner, administrationen) hvoraf der administrationen er 141 ansatte tilsammen, 94 i Sisimiut og 47 i Maniitsoq.

På vores hjemmeside www.qeqqata.gl/ansat kan du læse om oplevelser som ansat som ny eller erfaren medarbejder i Qeqqata Kommunia.

Kontakt:

Juliane Henningsen

juhe@qeqqata.gl

(+299) 86 73 01