airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Psykolog til Qeqqani MISI (PPR)

Qeqqani MISI (PPR) i Qeqqata Kommunia søger en psykolog til ansættelse med mulighed for bolig i Sisimiut.

Qeqqani MISI har sine fysiske rammer i Sisimiut og består af en ledende skolepsykolog, en psykolog, en tale- og hørekonsulent, en kontoroverassistent samt to pædagogiske psykologiske konsulenter i Maniitsoq.

Qeqqani MISI’s målgruppe er børn og unge mellem 0 – 18 år med fokus på tidlig og forebyggende indsats samt støttefunktion til børn og unge med særlige behov.

Qeqqani MISI betjener byerne Maniitsoq og Sisimiut samt tilhørende 6 bygder, hvorfor rejseaktivitet må påregnes.
Ansøgningsfrist:
20. januar 2020
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
Snarest eller efter aftale
Løn:
Efter overenskomst

Qeqqani MISI søger en psykolog, der er interesseret i:  

·         At yde rådgivning og vejledning / konsultativ virksomhed til skoler og daginstitutioner i forbindelse med børns udvikling i miljøet

·         Samarbejde med skoler og daginstitutioner om indhold og udvikling

·         Rådgivning og vejledning af forældre, lærere og pædagoger

·         At forestå pædagogisk psykologisk vurdering og undersøgelser af børn og unge

·         Formidle psykologisk viden til eksterne og interne samarbejdspartnere

·         Medvirke til at kvalificere tværfaglige samarbejde

·         Yde supervision til fagprofessionelle voksne

Vi tilbyder:

·         En dynamisk og åben arbejdsplads 40 t. ugentlig

·         Udfordrende og spændende job

·         Arbejdsplads med fælleskab

·         En storslået natur med rige muligheder for vandring, sejlads, hundehold, skisport, jagt og fiskeri

·         Grønlands anden største by med forskellige kulturelle tilbud

Den rette ansøger:

·         Er i besiddelse af relevante faglige kvalifikationer

·         Er parat til at arbejde i et system, der bygger på grønlandsk kultur

·         Har gerne erfaring pædagogisk psykologisk arbejde med børn og unge

·         Er robust og kan arbejde selvstændig og fleksibelt i forhold til mangeartede opgaver

Løn- og ansættelsesvilkår: 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK for lærere i folkeskolen i Grønland

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

Børneattest:

Stillingen er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til ledende skolepsykolog Marianne L. Olsen på telefon (+299) 38 12 40, e-mail: olsm@qeqqata.gl

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest 20. januar 2020. Ansøgning skal sendes til: 

Qeqqata Kommunia

HR Afdeling

Postboks 1014

3911 Sisimiut

E-mail: job@qeqqata.gl

Web: www.qeqqata.gl/job

Kontakt:

Marianne L. Olsen

olsm@qeqqata.gl

(+299) 38 12 40