airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Bisidder

Vil du være bisidder for en person med handicap?
Området for Familie i Maniitsoq søger hermed bisidder til personer med handicap.
Ansøgningsfrist:
17. februar 2020
Sted/Afd:
Maniitsoq
Tiltrædelsesdato:
Snarest eller efter aftale
Løn:
Efter gældende aftaler

Pr. 1. januar 2020 trådte der en ny lovgivning i kraft i forhold til støtte til personer med handicap. I forbindelse med denne skal der oprettes en bisidderordning for personer med handicap.

Qeqqata Kommunia har i forbindelse med lovgivningen pligt til at tilbyde en bisidder til en person med handicap, i forbindelse med afgørelse om hjælpeforanstaltninger til personen.

Så Området for Familie søger hermed bisiddere til borgere med handicappede i Maniitsoq.

Vil du være med til at gøre en forskel for personer med handicap i Maniitsoq? Området for Familie har til opgave at sikre, at personer med handicap inddrages i egne sager.

Bisidderordningen skal sikre, at en person med handicap skal tilbydes støtte fra en bisidder under samtale med sagsbehandler og til evt. udarbejdelse og indgivelse af klage over afgørelser truffet af kommunen vedr. støtte og under Det Sociale Ankenævns behandling af en klagesag angående afgørelse om støtte.

Qeqqata Kommunia skal udpege mindst 2 bisiddere til at bistår personer med handicap, for kommunalbestyrelsens 4 årige valgperiode, med mulighed for genudpegning.

Fratræder en bisidder hvervet i valgperioden, udpeges en ny for den resterende valgperiode. Der skal indhentes straffeattest, samt børneattest når det er relevant, i forbinde med udpegningen.

Reglerne om udpegning af bisiddere skal blandt andet sikre bisidderne en vis uafhængighed i forhold til kommunen i lighed med ordningen til udpegning af børnebisiddere i Inatsisartutlov om støtte til børn.

Bisidderen forventes at kunne vejlede person med handicap og har ret til en bisidder under samtale med sagsbehandler.

Bisiddere skal helst have kendskab til samt faglig erfaring inden for Social-og handicapområdet og har gennemført et bisidderkursus som bliver udbudt af socialstyrelsen. Der kan ses bort fra krav om bisidderkursus, hvis personen er uddannet jurist, socialrådgiver eller specialpædagog og har erfaring inden for handicapområdet.

Som bisidder skal du:

·       Vejlede personen med handicap i rettigheder på handicapområdet.

·       Bistå personen under samtale med myndighederne.

·       Sikre personens rettigheder i sagsbehandlingens alle faser.

·       Rådgive personen om muligheder for at klage.

Bisidderhonorar om støtte til personer med handicap er i henhold til § 44, stk. 5 i Inatsisartutlov nr.20 af 26. juni 2017 om støtte til en person med handicap bistand.

Bisidderhonorar er for første time 563 kr., herefter pr. time 394 kr.

Straffe- og børneattest

Stillingen er omfattet af loven om pligt til at indhente straffe- og børneattest.

Er du interesseret men i tvivl om, hvorvidt du kan eller vil være med? Kontakt afdelingsleder i handicapafdelingen, Louise O. Kristiansen på mail louk@qeqqata.gl eller telefon 81 78 58.

Ansøgning mærket med Bisidder, samt oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, m.v. sendes til louk@qeqqata.gl.

Ansøgningsfrist er den 17. februar 2020.