airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Overassistent vejledningscenter i Majoriaq Sisimiut

Majoriaq Sisimiut søger en overassistent som skal beskæftige sig med kollegieadministration samt og kreditorbogholder for hele Majoriaq.

Kollegieafdelingen omfatter 70 kollegieboliger. Kollegieafdelingen varetager administration af kollegierne Samt administrative opgave i vejledningscenter.
Stillingen refererer til vejledingscenter afdelingsleder i Majoriaq Sisimiut.
Det vil være en fordel at kunne begå sig i et miljø med mange kulturer, og med både integritet og en vis fleksibilitet kunne udvikle og håndhæve de retningslinjer, der er nødvendige for at drive en kollegieafdeling som omfatter 70 kollegieboliger. Det vil være en fordel at være dobbeltsproget helst grønlandsk og dansk.
Stillingen som overassistent er under udvikling, og vi forestiller os naturligvis, at vi kan ansætte en administrator, der kan videreudvikle Majoriaq´s kollegieområde med rammer for de gældende regler.
Ansøgningsfrist:
31. januar 2020
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. februar 2020 eller efter nærmere aftale
Løn:
Efter gældende aftaler

Som overassistent skal du bl.a. have ansvar for: 

 • Udarbejdelse af procedurer og planer for hele kollegieafdelingens drift
 • Sekretariatsfunktion for visitationsudvalget
 • Med til at udvikle samtlige enheder 
 • Indkvartering og administration af elever samt gæster
 • Ansvar for nøgler
 • Kollegies daglige regnskab/udligning
 • Leder af beboer rådet
 • Forebyggelse samt aktivitetsplanlægning
 • Videreudvikling og samarbejde med andre personalegruppe
 • Administrering af faktura samt videre sendelse af alt betalinger fra Majoriaq
 • Opdatering af månedlige elev bekræftelseslist
 • Opdatering af månedlige elvs støtteliste. 
Erfaring fra en tilsvarende stilling på en lignende institution vil være en stor fordel.

Løn og ansættelsesforhold 

Løn - og ansættelsesvilkår, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst for Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for handle- og kontorpersonale.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Tiltrædelse: Stillingen ønskes besat 1. februar 2020 eller efter nærmere aftale.

Børneattest: Stilling er omfatter af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunkt først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra Rigspolitiet.

Oplysninger om stillingen kan indhentes hos centerleder Inûna Davidsen inud@qeqqata.gl eller +299 86 71 50.

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapir, CV, udtaleser og to referencer skal være os i hænde senest d. 31.  januar 2020.

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia

HR afdeling

Postboks 1014

3911 Sisimiut

E-mail: job@qeqqata.gl

Web:www.qeqqata.gl/job

Kontakt:

Inûna Davidsen

inud@qeqqata.gl

(+299) 86 71 50