airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

2 Lærere til Qinnguata Atuarfia i Kangerlussuaq

Ansøgningsfrist:
15. maj 2020
Sted/Afd:
Kangerlussuaq
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. august 2020 eller efter aftale
Løn:
Efter overenskomst

På skolen er der særligt fokus på: 

Vi har brug for 2 lærere, som er udadvendte, har humor og et godt fagligt og socialt tag på børn/elever. Lærere, som har mod på at bruge Ipads i undervisningen, at indgå i et forpligtende teamsamarbejde og kan bruge sin faglighed til god og spændende undervisning af eleverne. Skolen søger primært fagene grønlandsk, matematik og dansk for de ældste elever samt dansk, grønlandsk og naturfag i 1.-7. kl. Men alle fag har generelt interesse.
Så passer din lærerprofil ind på skolen, så søg stillingen og få en uforglemmelig tid i Grønlands dejligste bygd, med enestående natur og dyreliv samt fascinerende nordlys som nabo.
Kangerlussuaq er alle tiders mulighed for at kombinere arbejde med en aktiv fritid. Der er gode træningsfaciliteter og naturen indbyder til både jagt og vandreture. Qinnguata Atuarfia i Kangerlussuaq er beliggende på sydsiden af atlantlufthavnen. Der bor omkring 500 mennesker i Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord), hvoraf ca. 75 går i bygdens folkeskole. Skolen har elever fra 1.-10. klasse, fordelt på 6 forskellige klasser og 1 specialklasse.
Skolen har fokus på at højne faglighed og selvstændighed for de unge mennesker, så de er rustet til et uddannelses- eller erhvervsforløb efter endt folkeskole. Andre fokuspunkter er:
• 22. min. ”faglig” bevægelse hver dag
• Brug af Ipads i undervisningen
• Individuel undervisningsvejledning til alle i 8.-10. kl.
• Engelsk fra 1. klasse
• Trivselssamtaler med elever, der af en eller anden grund er udfordret
• Brug af skoleintra til års- og ugeplaner, planlægning, elevhandleplaner, elevtrivsel osv.
Generelt er der et godt læringsmiljø, hvor der er plads til at alle elever udvikler sig på hver deres måde, sammen.
Lærerkollegiet består af 10 lærere alle uddannede og en uddannet pædagog. Der er et godt samarbejde og altid højt humor på lærerværelset.

• En afdelingsopdelt skole med selvstyrende teams

• Fleksibel planlægning af skoleåret

• Elevernes medansvar for egen læring

• Forældreinvolvering

• Et aktivt lærerkollegium, der er engageret i pædagogisk udvikling

• Videreudvikling af nye mål og handleplaner for skolen

 

På skolen er der særligt fokus på, at man skal

kunne undervise efter folkeskole forordning:

• At eleven tilegner sig alle nødvendige kundskaber og færdigheder

• At udvikle elevens anlæg og evner og fremme elevens sundhedsmæssige, sociale og emotionelle udvikling.

• At eleven kan skabe sig et harmonisk og selvstændigt liv og fremme åndsfrihed og tolerance hos eleven.

• At styrke medansvar og samarbejde mellem eleverne og mellem lærerne og eleven i samarbejde med hjemmet

• At tilgodese elever med særlige behov

• Undervisningen skal varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger

• I hvert fag samarbejder lærer og elev løbende om fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt

Løn- og ansættelsesvilkår: 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK.

Ansættelse sker primært på overenskomstvilkår. For ansøgere som allerede er ansat som grønlandske tjenestemand, vil ansættelsen som lærer kunne finde sted som tjenestemand. Ansættelsen som

tjenestemand vil ske i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Selvstyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland.

 

Børneattest

Stillingerne er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelserne først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

 

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Tiltrædelse 1. august 2020 eller efter aftale.

 

Yderligere oplysninger om stillinger kan indhentes ved henvendelse til skoleinspektør Jens Borch Scharnberg på telefon (+299) 84 10 27, e-mail: kangerlussuaq@atuarfiit.gl 

 

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde den 15. maj 2020

 

 

 

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014

3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt:

Jens Borch Scharnberg

(+299) 84 10 27

kangerlussuaq@atuarfiit.gl