airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Velfærdchef til Sisimiut

Stillingen som Velfærdschef i Området for Velfærd Sisimiut ved Qeqqata Kommunia er ledig pr. 1. juli 2020.
Ansøgningsfrist:
11. maj 2020
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. juli 2020
Løn:
Efter overenskomst

Ansættelse- og overenskomster  

Stillingen er administrativt placeret i Sisimiut og er organiseret under Direktør for Velfærd. Den kommunale administration i Sisimiut beskæftiger ca. 85 medarbejdere, heraf 25 under Velfærdschefens område, der omfatter: sekretariatet, børne- og familieafdeling, bistandsafdeling, ældre- og førtidspensionsafdeling og handicapafdeling.

Under området for Velfærd hører også 4 decentrale institutioner med hver deres områdeleder, der refererer til Velfærdschefen. Der er samlet set 170 medarbejdere på området, og der er stor viden og en stærk grundfaglighed hos de mange dygtige medarbejdere og ledere. Det samlede budget for Velfærdområdet er ca. 120 mio. kr.

Velfærdsområdet i Maniitsoq har ligeledes en Velfærdschef, som vil være din nærmeste kollega.

Velfærdschefens arbejds- og ansvarsområder og vigtigste opgaver er:

·         Vejlede og inspirere personalet i korrekt sagsbehandling herunder beslutningsgrundlag og beslutninger

·         Betjene det politiske niveau herunder Udvalg for Velfærd, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

·         Tilsyn med områdets budget- og økonomiopfølgning samt sikre at budgettet holdes inden for bevillingsrammerne og sikre stram økonomistyring, der vil dog være oplæring i det nye økonomisystem

·         Sikre løbende opkvalificering og jobmæssig trivsel for 25 medarbejdere i administrationen herunder 4 afdelingsledere med direkte reference til Velfærdschefen samt 4 ledere for eksterne institutioner

·         Arbejde med på og udtænke den visionære og strategiske udvikling af området

·         Harmonisering mellem Velfærdsområderne i Sisimiut og Maniitsoq

·         Kvalitetssikre arbejdet på Velfærdsområdet herunder sagsfremstillinger og kvalitetsstandarder

·         Sikre at driften i de eksterne institutioner drives og ledes forsvarligt

·         Medvirke til et godt, tværfagligt samarbejde på tværs af byer og områder

 

Kvalifikationer

Det er en fordel, hvis vores nye Velfærdschef:

·         har en relevant uddannelse

·         har solid ledererfaring gerne inden for området, gerne har lederuddannelse

·         er stærk på økonomistyring

·         har særdeles gode samarbejdsevner samt aktivt prioriterer og opsøger samarbejde på tværs, da Qeqqata Kommunia vægter tværfagligt samarbejde meget højt

·         har kendskab til sociallovgivningen i Grønland og er vant til at administrere denne

·         har erfaring fra en politisk styret organisation - gerne en kommune

·         er god til at se sammenhænge og kan formå at skabe sammenhæng mellem det borgernære og det politiske

·         er en dygtig personaleleder, der fremmer samarbejde, er uddelegerende og formår at skabe retning og udvikling i de opgaver, vi løser

·         er visionær, målorienteret og strategisk indenfor for området

·         er en god kommunikator, som kan kommunikere med hele personalet og med Velfærdschefen fra Maniitsoq

·         gerne er dobbeltsproget grønlandsk og dansk, men ingen betingelse

 

Vi kan tilbyde

·         Et spændende og udfordrende job, hvor der arbejdes bredt inden for hele det sociale område

·         En kommune med fokus på bæredygtig udvikling og sundhed inden for alle arbejdsområder

·         Mange gode chefkollegaer i både Sisimiut og Maniitsoq

·         Samarbejde med både interne og eksterne instanser

 

Velfærdschefen refererer til Direktør for Velfærd og er medlem af kommunens chefgruppe.

Løn- og ansættelsesforhold  

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Grønlands Selvstyre og din forhandlingsberettigede organisationen.

Børneattest
Stillinger er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

Tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Direktør for Velfærd Nike Berthelsen, telefon (+299) 86 73 03, e-mail: nike@qeqqata.gl

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest den 11. maj 2020.

Ansøgning sendes til:  

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014
3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt

Nike Berthelsen

(+299) 86 73 03

nike@qeqqata.gl