airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Viceberedskabschef til Maniitsoq

Har du lyst til at være med til at præge den kommunale redningsberedskab i rivende udvikling, så er stillingen interessant for dig.

Vi søger en motiveret, engageret og erfaren person pr. 1. juli 2020 eller efter nærmere aftale.

Kommunens består af byerne Sisimiut og Maniitsoq samt 6 bygder med et samlet befolkningstal på godt 9.400

Viceberedskabschef er souschef for Beredskabschef og stillingen er placeret i Maniitsoq, som samtidig omfatter at være områdeleder for Maniitsoq og bygderne.

Ansøgningsfrist:
19. juni 2020
Sted/Afd:
Maniitsoq
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. juli 2020 eller efter nærmere aftale
Løn:
Efter overenskomst

Arbejds- og ansvarsopgaver: 

Om dig

Positiv tilgang til opgaver og udfordring og med naturlig samlingspunkt for dine medarbejdere.

Du har bred erfaring i personaleledelse.

Du har gode kommunikationsevner i tale og på skrift.

God til at samarbejde på alle niveauer, såvel internt og eksternt.

Dobbelt sproget – Grønlandsk og Dansk

Det er vigtigt at være i besiddelse af gode evner til at samarbejde, at være i stand til at bevare overblikket i pressede situationer samt at kunne arbejde i et dobbeltsproget miljø, hvor der lægges lige så stor vægt på faglige kvalifikationer som på menneskelige egenskaber.

Kvalifikationer

·         Uddannelse som indsatsleder, eller

·         Uddannelse som holdleder, og er indstillet på et målrettet uddannelsesforløb i indsatsledelse samt indsatsleder fly

·         Gerne have uddannelse inden for brandteknisk byggesagsbehandling

·         Grundig kendskab til grønlandske brand- og beredskabsforhold

·         Kendskab til relevant lovgivning i Grønland

·         Gerne have erfaring i arbejde inden for offentlig administration

·         Har kendskab til IT-værktøjer

·         Er god til administrativ arbejde

·         Har gyldig kørekort

Ansvarsområde

·         Det kommunale beredskab efter beredskabslov, vedtaget af Inatsisartut, i samarbejde med din nærmeste overordnede, beredskabschefen

·         Som viceberedskabschef kommer du til at samarbejde med beredskabschefen, som har det øverste faglige ansvar for beredskabet i hele Qeqqata Kommunia.

·         Ansvarlig for det lokale brandvæsen i Maniitsoq og bygderne, herunder budgetplanlægning og budgetopfølgning.

·         Du vil i samarbejde med kursusvirksomheden i Qeqqata Kommunia Qatserisartut skulle varetage undervisningen af redningsberedskabet om forretningsgange og procedurer inden for ansvarsområdet, og redningsberedskabets personel, uddannelser og materiel er i henhold til, og på forkant med, gældende lovgivning.

·         Personaleansvar, herunder opfølgning med henblik på sygefravær, ferieplanlægning m.v.

·         Indgå i tæt samarbejde med beredskabschefen og områdeleder for Sisimiut om økonomiansvar af beredskabets budget for hele kommunen.

·         Du vil i samarbejde med beredskabschefen have faglige ansvar for og tilsyn med forebyggende arbejde, brandsyn og -teknisk sagsbehandling, herunder ibrugtagningstilladelser, og på sigt i samarbejde med Forebyggende Afdeling i Qeqqata Kommunia Qatserisartut.

·         Drift og vedligeholdelse af det samordnede redningsberedskabets bygninger, herunder kommunale kommandocentraler og øvelsesanlæg, redningsberedskabets materiel m.v. i Qeqqata Kommunia i samarbejde med beredskabschefen og områdeleder for Sisimiut

·         Løsning af Ad Hoc opgaver

Straffeattest

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn- og ansættelsesforhold: 

Ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomster

 

Der kan stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales depositum/husleje for efter gældende regler. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Beredskabschef Ole Kreutzmann på telefon (+299) 38 41 13 eller på e-mail olkr@qeqqata.gl

 

Ansøgning

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, referencer og arbejdsgiverudtalelser m.v., skal være kommunen i hænde senest den 19. juni 2020 nal. 12:00

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014

3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt:

Ole Kreutzmann

(+299) 38 41 13

olkr@qeqqata.gl