airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Området for Familie i Maniitsoq søger forstander på plejehjemmet Neriusaaq

Vi søger en med sundhedsfaglig uddannelse eller med anden relevant videregående uddannelse indenfor det sundhedsfaglige arbejdsområde. Du har gerne praktisk erfaring indenfor ældre området generelt og gerne ledelseserfaring og har gode samarbejdsevner, og vilje til forandring og udvikling. Du skal kunne tænke kreativt og kunne arbejde med faglært såvel som ufaglært personale.
Plejehjemmet bebos af 42 borgere og 2 pladser er forbeholdt borgere til aflastning og i alt er der normering til 66 medarbejdere. Der er 6. afdelinger, som fungere enheder med hver deres fællesrum, hver enhed varetages af pleje- og omsorgsopgaver med en fast gruppe af medarbejdere. Neriusaaq danner også rammen om et aktivitetstilbud for visiterede hjemmeboende borgere. Som forstander af Neriusaaq kommer du til sammen med 6. afdelingslederne og en sygeplejerske stå i spidsen for driften af plejehjemmet. Ansvarsområdet inkluderer alderdomshjem i bygden Kangaamiut med 12. medarbejdere. Neriusaaq er en arbejdsplads med mange forskellige fagligheder og opgaver.
Ansøgningsfrist:
7. juli 2020
Sted/Afd:
Maniitsoq
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. august 2020 eller efter aftale
Løn:
Efter gældende aftaler

Ansvars- og arbejdsopgaver: 

·         at have ansvar for den faglige, personalemæssige og økonomiske ledelse af medarbejderne på plejehjemmet Neriusaaq,

·         Ansvar for den faglige udvikling af medarbejderne på alle områder. Deltagelse i udviklingsarbejde på ældre området. Fremme medindflydelse, medbestemmelse og medansvar. Formidle viden om ældrearbejde og dementomsorgen.

·         I samråd med afdelingslederne vurdere, prioritere og fordele arbejdsopgaver. Formidle og fremme samarbejdet i medarbejdergruppen. Afholde udviklingssamtaler

·         Deltage i relevante møder.

 

 

Kvalifikationer.

·         Videregående sundhedsfaglig eller samfundsfaglig uddannelse (eks. sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, socialrådgiver eller lignende)

·         Har ledelseserfaring

·         Da de er ældre borgeres hjem og er derfor vigtigt, at du som forstander er synlig på plejehjemmet og går foran med god ledelse, hjerterum, faglighed og trivsel.

·         Har erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation

·         Pligtopfyldende og engageret forstander, som er struktureret leder med humor og udstråling.

·         Har indgående kendskab til og erfaring med plejehjemsområdet og har lederuddannelse.

·         Har en åben og positiv lederstil, præget af ansvarlighed og bygget på samspil og dialog.

·         Er visionær, idérig og kreativt tænkende.

·         Kan navigere afslappet i pressede situationer.

·         Prioriterer fagligheden og den menneskelige dimension lige højt og har evner til at koordinere og skabe gode arbejdsrelationer mellem forskellige faggrupper og ufaglærte medarbejder.

Løn og ansættelsesforhold: 

Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning.

 

Ansættelse sker pr. 1. august 2020 eller efter aftale.

 

Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.

Ansættelse sker på baggrund af en tilfredsstillende straffeattest. Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Velfærdschef for området for Velfærd Bertha Dalager (+299) 81 78 53, e-mail: beda@qeqqata.gl eller Andrea Karlsen, oqarasuaat (+299) 81 78 62 email: anka@qeqqata.gl 

Ansøgningen med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde

Qeqqata Kommunia HR-afdelingen, senest den 7.juli 2020

Ansøgning sendes til:  

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014

3911 Sisimiut
E-mail:
job@qeqqata.gl
Web:
www.qeqqata.gl

Kontakt:

Bertha Dalager / Andrea Karlsen

(+299) 81 78 53 / 81 78 62

beda@qeqqata.gl / anka@qeqqata.gl