airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nalunnguarfiup Atuarfia i Sisimiut søger 2 lærere

2 lærere til trin 2 (4. – 7. årg.) med tiltrædelse pr. 1. august eller efter aftale
Ansøgningsfrist:
24. juli 2020
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. august eller efter aftale
Løn:
Efter overenskomst

Arbejds- og ansvarsområder: 

Arbejdsområdet:

Nalunnguarfiup Atuarfia:

Begge stillinger:

Nalunnguarfiup Atuarfia har det daglige ansvar for ca. 400 elever. Du kommer til et trin med 15 lærere og trinleder, hvor samarbejdet er i højsædet. Vi arbejder med årsplaner og ugeplaner, hvor årgangene som udgangspunkt planlægger sammen. Der er tilkoblet ressource-timer, hvor vi arbejder med målrettede indsatser for elever og elevgrupper. Vi vil i det kommende skoleår forsøge at organisere dette arbejde, så resurserne bruges mere med eleverne i klasserne og mindre med eleverne uden for klassen. Læseudviklingen i både grønlandsk- og dansk-undervisningen har vores fokus sammen med elevernes personlige udvikling.

 

Vi har brug for to lærer med en bred faglig vifte. Da vi er så langt i skoleårets planlægning, vil der blive taget udgangspunkt i de eksisterende skemaer.

 

Begge stillinger:

Du skal overtage opgaverne fra erfarne lærere. Du kommer til et fagligt velfunderet team, hvor mange forskelligartede opgaver, elevernes personlige udvikling og fagenes bidrag til hver enkelt elevs videre udvikling har vores store fokus. Vi søger derfor personer, der kan sætte mål for egne såvel som for elevernes progression i fagene og den personlige udvikling.

 

Din faglige profil skal være bred. Vi skal have størst mulig dækning af fagene Matematik, Naturfag, Grønlandsk, Religion/filosofi og samfundsfag. På sigt har vi også brug for fagene dansk og engelsk.

 

Nalunnguarfiup Atuarfia er i rivende udvikling med klare mål for at give eleverne den bedste skolegang og med brugbare resultater til deres videre forløb.

Vi har en lærerstab med godt sammenhold og stærk arbejdsindsats i teamsamarbejdet og for hele skolen. Synlig ledelse med klare mål for skolen og med ressourcer til den enkelte medarbejder.

Da alle elever og lærere har I-Pad i Qeqqata Kommunia, vil det være en fordel, hvis ansøgeren har erfaring med I-Pad som redskab.

Nalunnguarfiup Atuarfia bruger Skoleintra dagligt til ugeplaner, kontakt til forældre og intern kontakt på skolen.

 

TEA (Tabulex Elev Administration) bruges dagligt til elevregistrering. Samt til Angusakka mindst to gange om året.

Brugen af IT er en del af det dagligt arbejde.

 

Sisimiut ligger nord for polarcirklen i naturskønt område. Der er gode muligheder for sommer og vinter aktiviteter i naturen. Man kan med 1times vandring komme til flotte vandreruter i de mange fjelde, vi har omkring os. Her er gode muligheder for sejlads og jagt. Om vinteren er der mange muligheder for vinteraktiviteter såsom langrend, slalom, snowboard, skøjteløb på isen, snescooterure og hundeslædekørsel.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK.
Ansættelse sker primært på overenskomstvilkår, men der er mulighed for tjenestemandsansættelse ved direkte overgang fra anden tjenestemandsstilling i Grønland.

Børneattest

Stillinger er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen
først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at
tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af
Qeqqata Kommunia.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Tiltrædelse pr. 1. august eller efter aftale

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest den 24. juli 2020 kl. 12.00

 

Kontakt:

Skoleinspektør, Dan Gert Christensen kan kontaktes på telefon (+299) 86 43 88

mobil: (+299) 52 88 81   E-mail: dgch@qeqqata.gl

 

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt

Dan Gert Christensen

(+299) 86 43 88 - Mobil (+299) 52 88 81

dgch@qeqqata.gl