airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ledig stillinger

Qeqqata Kommunia er en arbejdsplads spredt ud over et meget stort landareal med et lige så stort antal arbejdsområder. Styret af kommunalbestyrelsen, arbejder kommunen med emner som servicering af borgerne, lokalsamfundenes udvikling, fysisk planlægning, undervisning og administration.
Job
Plejehjemmet QUPANUK i Sisimiut søger to sundhedsassistenter

Er du uddannet sundhedsassistent med lyst til at arbejde med ældre mennesker.
Plejehjemmet i Sisimiut er inddelt i to afdelinger: Plejeafdeling og demensafdeling, og hvert af de to afdelinger ledes af en afdelingsleder:
- Plejeafdeling har plads til 22 beboer og en aflastningsplads.
- Demensafdeling har plads til 20 beboer.

Der lægges vægt på, at styrke og vedligeholde den enkelte beboers evne til egenomsorg, og at huset, dets beboere og ansatte indgår i et fællesskab med respekt for det enkelte individ.

17. november 2019
Se Job
Job
3 professionelle plejefamilier ved børne og familieafdeling i Området for familie, Sisimiut

Området for Familie i Sisimiut søger 3 professionelle plejefamilier med ansættelse snarest muligt.

10. november 2019
Se Job
Job
Socialrådgiver/sagsbehandler til Børn og Familieafdeling i Sisimiut

Området for familie i Qeqqata Kommunia (Sisimiut) søger 1 socialrådgiver/sagsbehandler til Børn og Familieafdelingen.
Området for Familie består af 25 medarbejdere fordelt på, Bistandsafdelingen, Familieafdelingen, Sekretariatet, Ældreafdelingen og Handicapafdeling. Børn og Familieafdelingen er normeret til 9 medarbejdere, heraf inkl. afdelingsleder.

10. november 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger 2 Pædagoger eller medhjælpere til skolehjem i Maniitsoq

Qeqqata Kommunias skolehjem i Maniitsoq har 2 fuldtids stillinger som enten pædagoger eller som medhjælpere ledige.

Qeqqata Kommunias skolehjem har i skoleåret 2019/20 ti skolesøgende beboere i alderen 13-16 år, som går på 9. og 10. klasse på Atuarfik Kilaaseeraq. Beboerne kommer fra bygderne Sarfannguit, Itilleq, Napasoq og Atammik. Skolehjemmet er døgnbemandet, hvor personalet udgøres af 1 leder, 1 souschef, 3 pædagoger/medhjælpere, 1 køkkenleder, samt 1 og en halvtids ansat nattevagter der arbejder på skiftehold på 40 timers vagter.

6. november 2019
Se Job
Job
Afdelingsleder til Bistandsafdelingen i Sisimiut

PRØV SISIMIUT
Sisimiut er en spændende by med en farverig kultur og natur samt et rigt idræts- og foreningsliv.

Bistandsafdelingen ved Området for Familie i Sisimiut søger en afdelingsleder pr. 1. december 2019, hvis hovedopgave er synlig ledelse og sikre kvalificeret sagsbehandling af henvendelser til Området for Familie om offentlig hjælp.

Bistandsafdelingen modtager og servicerer borgere med råd og vejledning, beregning af offentlig hjælp, udarbejdelse af handleplaner, og indstillinger til respektive udvalg.

Bistandsafdelingen er normeret til 5 stillinger: 1 afdelingsleder og 4 sagsbehandlere.

I Bistandsafdelingen er der egen borgerservice: en Modtagelse, hvor borgere henvender sig. Herfra bliver de betjent i forhold til deres henvendelse.

Området for Familie består af en Bistandsafdeling, en Ældreafdeling, en Børn- og Unge afdeling, en Handicapafdeling og et Sekretariat.

Området for Familie er normeret til i alt 25 medarbejdere, som også inkluderer en souschef og en familiechef.

Bistandsafdelingen samarbejder tæt med Børne- og Familie afdelingen og Ældreafdelingen, og også med Arbejdsmarkedskontoret og Majoriaq.

Ud over dette, er der et tæt samarbejde i hele Området for Familie med fælles sagsmøder og ugentlige møder med bygdekontorerne, hvor også afdelingslederen deltager.

5. november 2019
Se Job
Job
Sagsbehandler til Modtagelsen i Bistandsafdelingen i Området for Familie

Modtagelsen i Bistandsafdelingen i Området for Familie i Sisimiut søger en sagsbehandler, hvor borgere modtages ved henvendelsen til Området for Familie, samt der finder sagsbehandling sted for borgere der modtager eller skal til at modtage offentlig hjælp.
Bistandsafdelingen er normeret til 3 stillinger: 1 afdelingsleder og 2 sagsbehandlere.
Området for Familie består af en Bistandsafdeling, en Ældreafdeling, en Børn- og Unge afdeling, en Handicapafdeling og et Sekretariat.
Området for Familie er normeret til i alt 25 medarbejdere, som også inkluderer en souschef og en familiechef.
Bistandsafdelingen arbejder tæt sammen med Børn- og Unge afdelingen, Ældreafdelingen, Arbejdsmarkedskontoret og Majoriaq.
Ud over dette, er der et tæt samarbejde i hele Området for Familie med fælles sagsmøder og møder med bygdekontorerne.

4. november 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger Socialpædagog til Familiecenter i Sisimiut

Ved Qeqqata Kommunias Familiecenter er en stilling som socialpædagog ledig .
Vi adskiller privat og arbejdsliv. Der lægges vægt på et tæt samarbejde mellem medarbejderne og vi har fokus på faglig og personlig udvikling. Hvis du ønsker at gøre en forskel professionelt har du mulighed for at være med i teamet.

31. oktober 2019
Se Job
Job
Nalunnguarfiup Atuarfia i Sisimiut søger en dygtig leder til at varetage skoleinspektørstillingen

Sisimiut er en by med mange muligheder, med gode uddannelsessteder og har gode muligheder for daginstitutionspladser. Byen har forskellige kulturelle tilbud, med den flotte natur som baggrund. I naturen er der mulighed for hundeslædekørsel, snescooterkørsel, skiture, gåture, sejlture, tage på fangst og fiskeri.

31. oktober 2019
Se Job
Job
Nalunnguarfiup Atuarfia i Sisimiut søger 1 lærer

1 lærer til ældstetrin

31. oktober 2019
Se Job
Job
Fritidshjem Angaju søger en Pædagog

Der er 40 pladser til skolebørn, fra 6-9 år.
Personalenomering er 9.

31. oktober 2019
Se Job
Job
Vejformand til Itilleq

Qeqqata Kommunia v/Området for Teknik og Miljø søger vejformand i Itilleq – med ansættelse pr. 1. december 2019 – eller efter aftale.
Formanden skal forestå den daglige ledelse af bygdens entreprenør virksomheden som i alt består af 3 ansatte.

31. oktober 2019
Se Job
Job
Direktionssekretariatet søger en kontorfuldmægtig

Qeqqata Kommunia søger en kontorfuldmægtig i direktionssekretariatet i Sisimiut. Medarbejderen ansættes under sekretariatschefen.

Sekretariatet er en afdeling hvor hovedfokus er politisk betjening. Direktionssekretariatet er en servicefunktion for samtlige områder i administrationen. I det daglige vil du som fuldmægtig bidrag til at udvikle og igangsætte initiativer på baggrund af politikernes beslutninger samt understøtte gennemførelse af forskellige opgaver.

Som medarbejder i direktionssekretariatet skal du holde af et arbejdsmiljø, hvor tingene ind imellem går stærkt og opgaver skal løses under pres. Du skal holde af at arbejde i et politisk miljø med mange forskellige typer mennesker, og hvor et projekt kan ændre form og indhold hen ad vejen.

31. oktober 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger forebyggelseskonsulent på deltid, samt forsorgsassistent i Kriminalforsorgen på deltid

Derved er stillingen fuldtidsstilling der er kombineret.
Stillingen er beliggende i kommunen.

Vi regner med, at du i perioder vil arbejde i kommunen fra kl. 8-12, og under forsorgen fra kl 12-16. Du har rig mulighed for at veksle mellem sagerne. Du vil arbejde på tværs af hele kysten, hvor forskellige former for samarbejde foregår indenfor Kriminalforsorgen Friheden, fra Ilulissat til Tasiilaq, hvor den vigtigste samarbejde ligger i Afdeling Nuuk.

Vi ønsker, at medarbejderen sikrer den tværgående og sammenhængende indsats inden for forebyggelse af Kriminalitet blandt børn og unge og Kriminalforsorgen.

30. oktober 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger Køkkenleder til Skolehjem i Maniitsoq

Qeqqata Kommunias skolehjem i Maniitsoq har 1 fuldtids stilling som køkkenleder på skolehjemmet.

Qeqqata Kommunias skolehjem har i skoleåret 2019/20 ti skolesøgende beboere i alderen 13-17 år, som går på 9. og 10. klasse på Atuarfik Kilaaseeraq. Beboerne kommer fra bygderne Sarfannguit, Itilleq, Napasoq og Atammik. Personalet udgøres af 1 leder, 1 souschef, 3 pædagoger, 1 køkkenleder samt 1½ nattevagter, der arbejder i skiftehold på 40 timers vagter

29. oktober 2019
Se Job
Job
Pædagog søges til børnehave Kuunnguaq i Maniitsoq

Qeqqata Kommunia, Maniitsoq, søger 1 pædagog for Integreret børnehave Kuunnguaq med tiltrædelse pr. 01. november 2019 eller efter aftale.

Generelt for Kuunnguaq:
Stillingen er en fuldtidsstilling med 40 timer om ugen. Der er plads til 80 børn deler til 20 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn.
Åbningstiden for børnehaven er mandag – fredag kl. 06:45 – 17:00.
Administration for Integreret børnehaven hører under Områdechef for Udd., daginst.Kultur, fritid, Erhvervs- og Arbejdsmarked, og Pædagogisk Koordinator sørger for rådgivning og vejledning for daginstitutioner.

26. oktober 2019
Se Job
Job
Assistent til Majoriaq i Sisimiut

Qeqqata Kommunia søger assistent til Arbejdsmarkedskontoret under Majoriaq i Sisimiut

23. oktober 2019
Se Job
Job
Minngortuunnguup Atuarfia søger ernæringsassistent


22. oktober 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger Bygherrerådgiver / byggetilsyn ved skolerenoveringer til Maniitsoq

Atuarfik Kilaaseeraq skal igennem en stor og mangeårig renovering, skolen i Kangaamiut skal renoveres. Qeqqata Kommunia har derfor brug for en rådgiver / tilsynsførende til at bistå med disse opgaver.

Bygherrerådgiveren vil have mulighed for at overgå til varig ansættelse i teknik- og miljøområdet, når skolerenoveringerne er gennemført.

Stillingen er organisatorisk placeret i uddannelsesområdet under uddannelseschefen i Maniitsoq, men der et tæt fagligt samarbejde med teknik- og miljøområdet.

22. oktober 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger en assistent til bygdekontoret Kangaamiut

Stillingen som kontorassistent i bygdekontoret Kangaamiut i Qeqqata Kommunia er ledig.

Stillingen omfatter ledelse af bygdekontoret, bygdekoordinator, medarbejderen for socialområdet og deltids forebyggelseskonsulent.

22. oktober 2019
Se Job

Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Qeqqata Kommunia