Ledig stillinger

Qeqqata Kommunia er en arbejdsplads spredt ud over et meget stort landareal med et lige så stort antal arbejdsområder. Styret af kommunalbestyrelsen, arbejder kommunen med emner som servicering af borgerne, lokalsamfundenes udvikling, fysisk planlægning, undervisning og administration.
Job
(Genopslag) Afdelingsleder til fritidshjem Naasoq

Ved Qeqqata Kommunia´s pasningstilbud for børn i skolealderen
i Sisimiut er der ledig stilling som afdelingsleder i fritidshjemmet Naasoq.

2. november 2018
Se Job
Job
1 Ernæringsassistent i Neriusaaq Maniitsoq

Ved Qeqqata kommunias Område for Families alderdomshjem Neriusaaq i Maniitsoq er der stilling som køkkenassistent eller ernæringsassistent ledige.

30. oktober 2018
Se Job
Job
Underviser på Maniitsoq musikskole

Maniitsoq musikskole søger fuldtids musikunderviser til undervisning i guitar, klaver, sang, trommer, blæseinstrumenter, sammenspil etc. Undervisningen tilrettelægges så den passer til ansøgerens faktiske kompetencer.
Underviser refererer under Musikskolensleder.
Grønlandsksprogede ansøgere vil blive foretrukket.

30. oktober 2018
Se Job
Job
(Genopslag) Sundhedsassistent til Utoqqaat Angerlarsimaffiat QUPANUK i Sisimiut

Qeqqata Kommunia søger sundhedsassistent som afdelingsleder til Alderdomshjemmet QUPANUK i Sisimiut

29. oktober 2018
Se Job
Job
(Genopslag) Souschef til Utoqqaat Angerlarsimaffiat QUPANUK i Sisimiut

Ved Qeqqata Kommunias Område for Familie i Sisimiut er der en stilling som souschef ved Plejehjemmet ledig.

29. oktober 2018
Se Job
Job
(Genopslag) 2 Ernæringsassistent eller levnedsmiddelsmedhjælper

Ved Qeqqata Kommunias Område for Familie er der to stillinger som ernæringsassistent eller levnedsmiddelsmedhjælper ledig i forbindelse med udvidelsen af Plejehjemmet QUPANUK

29. oktober 2018
Se Job
Job
(Genopslag) Leder til Handicapafdelingen i Maniitsoq

Stillingen som afdelingsleder i Handicapafdelingen er administrativt placeret i Området for Familie i Maniitsoq, der beskæftiger ca. 170 medarbejdere, heraf 21 i forvaltningen som omfatter sekretariatet, Børn/Unge, afdelingen, bistandsafdeling, ældreafdeling, handicapafdeling

25. oktober 2018
Se Job
Job
Arealadministrator

Området for Teknik- og Miljø er sekretariat for Teknik- og Miljøudvalget. Området for Teknik- og Miljø består af afdelinger indenfor drift, anlæg, arealadministration samt sekretariatet.

Med andre ord står OTM bl.a. for indstilling og opfølgning af politiske dagsordenspunkter, opførelse og vedligeholdelse af kommunale byggerier/bygninger, administrerer offentlige arealer og driver basale samfundsmæssige serviceydelser indenfor veje- og affaldsområdet og drift af brættet.

23. oktober 2018
Se Job
Job
5 Støttepersoner til handicappede borgere

I støttepersonkorpset ved PISOQ er der 5 støttepersonstillinger ledige.

Der er ca. 86 støttepersoner i boenheder, bofællesskab, dagværestedet Ivik, det beskyttede værksted Sannavik samt hos borgere i hjemmet.

22. oktober 2018
Se Job
Job
Overassistent til HR afdelingen

Overassistentstilling i Qeqqata Kommunia’s HR afdeling i Sisimiut er ledig til besættelse

22. oktober 2018
Se Job
Job
(Genopslag) Hjemmehosser til Familiecenter

Familiecenter er normeret til 10 ansatte, fordelt i forskellige fagområder.

19. oktober 2018
Se Job
Job
(Genopslag)Socialrådgiver sagsbehandler til Børn og Familieafdeling i Sisimiut

Qeqqata Kommunia søger 1 socialrådgiver/sagsbehandler til Børn og Familieafdelingen i Sisimiut.

18. oktober 2018
Se Job

Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Qeqqata Kommunia