airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ledig stillinger

Qeqqata Kommunia er en arbejdsplads spredt ud over et meget stort landareal med et lige så stort antal arbejdsområder. Styret af kommunalbestyrelsen, arbejder kommunen med emner som servicering af borgerne, lokalsamfundenes udvikling, fysisk planlægning, undervisning og administration.
Job
Dansklærer med linjefag søges til Qinnguata Atuarfia i Kangerlussuaq
4. august 2020
Se Job
Job
Lærere på særlige åremålsansættelser til Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq

Vil du være en del af en folkeskole i udvikling?
Lærere på særlige åremålsansættelser til Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq

31. juli 2020
Se Job
Job
Bæredygtighedskonsulent til Maniitsoq

Spændende stilling som Bæredygtighedskonsulent med erfaringer inden for projektledelse og styring til Qeqqata Kommunia søges i Maniitsoq

Vi ønsker, at bæredygtighedskonsulenten sikrer den tværgående og sammenhængende indsats inden for projektledelse og styring i en fleksibel og borgerserviceorienteret organisation.

Stillingen er administrativt placeret i Maniitsoq og organisatorisk placeret under Udviklingschefen i Maniitsoq.

30. juli 2020
Se Job
Job
Leder til Affalds Center i Sisimiut

Området for Teknik og- Miljø søger en leder af forbrændingsanlæg og affaldscenteret i Sisimiut

30. juli 2020
Se Job
Job
Genopslag: Skoleleder og 1 lærer søges til skolen i Atammik

Atammik er beliggende i tæt sejleafstand mellem Nuuk og Maniitsoq. Der bor op mod 200 mennesker i Atammik, hvoraf ca. 25 går i bygdens skole. Skolen har elever fra 1.-8. klasse, fordelt på 3 forskellige klasser og 1 specialklasse. Eleverne flytter til Qeqqata Kommunias skolehjem i Maniitsoq og går på Atuarfik Kilaaseeraq i 9.-10. klasse. Lærerkollegiet består af 4 lærere og 1 timelærer, inklusive skolelederen.

Der søges en skoleleder og en lærer, der kan undervise på mellemtrin og ældstetrin i alle fag.

29. juli 2020
Se Job
Job
Fritidsinspektør til Område for Uddannelse i Sisimiut

Qeqqata Kommunia har fokus på sundhed, sundhedsfremmende og kulturelle fritidsaktiviteter. Kommunen prioriterer at skabe gode og tidssvarende fritidsfaciliteter. Det frivillige arbejde skal styrkes og de lokale ressourcer skal udnyttes bedre. Indendørs- og udendørs faciliteter for idræt, sport og kultur skal fortsat udvikles, og fritidstilbuddene skal omlægges til at blive pædagogisk udviklende fritidstilbud målrettet de forskellige aldersgrupper, hvor der søges inspiration fra bl.a. Island. I hele dette arbejde har fritidsinspektøren en central rolle som pædagogisk leder, koordinator og i samarbejde med borgerne, foreningerne, kollegerne og underliggende institutioner at skulle realisere kommunens visioner.

Har du lyst til at deltage i dette spændende arbejde?

27. juli 2020
Se Job
Job
Qeqqata kommunea søger sundhedsassistent til Plejehjemmet Neriusaaq i Maniitsoq

Ved Qeqqata kommunia Område for Velfærd Plejehjem Neriusaaq i Maniitsoq er der stillingen som sundhedsassistent ledig.

Neriusaaq er et plejehjem, der blev indviet i 2008. Vi har plads til 44 beboere med forskellige plejebehov. Huset er inddelt i 6 afsnit, men der samarbejdes på tværs af alle afsnit.
I Plejehjemmet Neriusaaq arbejder vi ud fra fælles værdier og mål, som skal sikre kontinuerlig udvikling i hjemmet.

22. juli 2020
Se Job
Job
Køkkensouschef til Neriusaaq
22. juli 2020
Se Job
Job
1 pædagog og socialhjælper/Socialassistent til Aanikasik i Maniitsoq

Til kommende Integreret Daginstitution Aanikasik i Maniitsoq, søges en Pædagog og tre Socialhjælpere/Socialassistenter
Institutionen er normeret til 54 børn, fra 0 til 5 år fordelt på 4 stuer
Personalenormering inklusive rengøring er på 14,25

22. juli 2020
Se Job
Job
1 Socialhjælper/Socialassistent søges til Forskole Angaju i Maniitsoq

Institutionen er normeret til 40 børn, fra 4 til 6 år fordelt på 3 stuer.
Det vil være fordel at du er dobbeltsproget, og har kendskab til Meeqqerivitsialak De 7 Principper.

22. juli 2020
Se Job
Job
Køkkenleder til elevhjem i Maniitsoq

Qeqqata Kommunias elevhjem i Maniitsoq har 1 fuldtids stilling som køkkenleder på skolehjemmet.

Qeqqata Kommunias skolehjem har i skoleåret 2020/21 tolv skolesøgende beboere i alderen 13-17 år, som går på 9. og 10. klasse på Atuarfik Kilaaseeraq. Beboerne kommer fra bygderne Sarfannguit, Itilleq, Napasoq og Atammik. Personalet udgøres af 1 leder, 1 souschef, 3 pædagoger, 1 køkkenleder samt 1½ nattevagter, der arbejder i skiftehold på 40 timers vagter

22. juli 2020
Se Job
Job
Overassistent i vejledning ved Majoriaq Sisimiut

Majoriaq Sisimiut søger en overassistent som overordnet skal beskæftige sig med kollegier.
Kollegieafdelingen omfatter 70 kollegieboliger. Kollegieafdelingen varetager administration af kollegierne.

Stillingen refererer til administrationens afdelingsleder i Majoriaq.

20. juli 2020
Se Job
Job
Kontorfuldmægtig til Økonomiområdet i Sisimiut

Økonomiområdet, Bogholderiet ved Qeqqata Kommunia i Sisimiut søger en kontorfuldmægtig

Økonomiområdet er normeret til 4 stillinger: 1 afdelingsleder, 2 kontorfuldmægtige og 1 overassistenter.

17. juli 2020
Se Job
Job
Plejehjemmet QUPANUK i Sisimiut søger en afdelingsleder for demens

Har du ambitioner om at være afdelingsleder, og kan du lide at arbejde med ældre, samt arbejde selvstændigt?
Plejehjemmet i Sisimiut er inddelt i to afdelinger: Plejeafdeling og demensafdeling, og hver af de to afdelinger ledes af en afdelingsleder:
- Plejeafdeling har plads til 22 beboere og en aflastningsplads
- Demensafdeling har i alt plads til 20 beboere, afdelingen er inddelt i to, skærmet enhed og en åben demens afdeling

17. juli 2020
Se Job
Job
Underviser til Maniitsoq Musikskole

Maniitsoq musikskole søger fuldtids musikunderviser til undervisning i klaver og/eller violin, sang/kor, sammenspil. Undervisningen tilrettelægges så den passer til ansøgerens faktiske kompetencer.
Underviser refererer under Musikskolens leder.

16. juli 2020
Se Job
Job
GENOPSLAG: Assistent til bygdekontoret Kangaamiut

Stillingen som kontorassistent i bygdekontoret Kangaamiut i Qeqqata Kommunia er ledig.
Stillingen omfatter ledelse af bygdekontoret, bygdekoordinator, medarbejderen for socialområdet og deltids forebyggelseskonsulent.

15. juli 2020
Se Job
Job
Genopslag - Administrativ leder til Servicecentret i Kangerlussuaq

Servicecenter i Kangerlussuaq er der en ledig stilling som administrativ leder.

På Servicecentret er der normeret stilling som administrativ leder, socialrådgiver, fritid- og forebyggelsesmedarbejder, overassistent, bygningskonstruktør samt handymand. Der er tale om alsidige jobs uden skarpe skel, idet intern fleksibilitet er en selvfølge med tæt kontakt til borgerne i Kangerlussuaq.

15. juli 2020
Se Job
Job
Genopslag: Fritidsinspektør ved Område for Uddannelse i Maniitsoq

Qeqqata Kommunia har fokus på børns vilkår. Kommunen har fokus på sundhed, sundhedsfremmende og kulturelle fritidsaktiviteter. Kommunen prioriterer at skabe gode og tidssvarende fritidsfaciliteter, der svarer til borgernes interesser, behov og befolkningstal. Det frivillige arbejde skal styrkes og de lokale ressourcer skal udnyttes bedre. Faciliteter for idræt, sport og kultur skal fortsat udvikles, heriblandt på at udvikle indendørs- og udendørs faciliteter i byer og bygder samt støtte til sportsforeninger og idrætshaller. Fritidstilbuddene skal omlægges til at blive pædagogisk udviklende fritidstilbud målrettet de forskellige aldersgrupper, hvor der søges inspiration fra bl.a. Island. I hele dette arbejde har fritidsinspektøren en central rolle som pædagogisk leder, koordinator og i samarbejde med borgerne, foreningerne, kollegerne og underliggende institutioner at skulle realisere kommunens visioner.

Har du lyst til at deltage i dette spændende arbejde?

14. juli 2020
Se Job
Job
Området for Velfærd i Maniitsoq søger ergoterapeut

Er du uddannet ergoterapeut, og ønsker du en alsidig og spændende arbejdsplads, så er der stilling som ergoterapeut i Området for Velfærd i Maniitsoq måske lige dig vi søger.

10. juli 2020
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia i Sarfannguit søger en overassistent til stilling som afdelingsleder i bygdekontoret

Qeqqata Kommunia i Sarfannguit søger en overassistent til stilling som afdelingsleder i bygdekontoret.

10. juli 2020
Se Job

Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Qeqqata Kommunia