Ledig stillinger

Qeqqata Kommunia er en arbejdsplads spredt ud over et meget stort landareal med et lige så stort antal arbejdsområder. Styret af kommunalbestyrelsen, arbejder kommunen med emner som servicering af borgerne, lokalsamfundenes udvikling, fysisk planlægning, undervisning og administration.
Job
(Genopslag) Qeqqata Kommunia søger en dygtig Ledende Socialrådgiver/Afdelingsleder til Børne- og Familieafdeling ved Område for Familie

PRØV SISIMIUT

Sisimiut er en spændende by med en farverig kultur og natur samt et rigt idræts- og foreningsliv

Området for Familie søger en faglig dygtig og kompetent ledende socialrådgiver/afdelingsleder til Børne- og Familieafdeling, hvis hovedopgave er synlig ledelse og kvalificeret sagsbehandling af Børne og familiesager i henhold til det gældende lovgivning på området.

Området for Familie består af 25 medarbejdere fordelt på Børne- og Familieafdeling, Bistandsafdeling, Sekretariatet, Ældreafdeling og Handicapafdeling.

Børne- og Familieafdeling er normeret til 9 medarbejdere, inklusiv den ledende socialrådgiver/ afdelingsleder

Hovedopgaverne i Børn og Familieafdeling er at lede og koordinere sagsbehandlere i henhold til socialfaglige indsatser i forhold til sårbare børn og unge, misbrugsproblematikker, indsatser med forebyggelse, personlige støttende samtaler med voksne, og initiativer i tidlig indsats, samt deltage i relevante udvalg og møder.

8. marts 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger Forebyggelseskonsulent i Maniitsoq

Ved Familiecenter under Området for Familie i Maniitsoq er en stilling som forebyggelseskonsulent ledig. Forebyggelseskonsulents arbejde har et bredt forebyggende og sundhedsfremmende projekter i tæt samarbejde med relevante instanser i byen og i bygder
Fagligt referer forebyggelseskonsulenten til leder af familiecenter i Maniitsoq.

7. marts 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger en assistent til bygdekontoret Kangaamiut.

Stillingen som kontorassistent i bygdekontoret Kangaamiut i Qeqqata Kommunia er ledig.

Stillingen omfatter ledelse af bygdekontoret, bygdekoordinator, medarbejderen for socialområdet og deltids forebyggelseskonsulent.

7. marts 2019
Se Job
Job
Skolen Sarfannguit søger 1 lærer, primært til undervisning i dansk og engelsk
28. februar 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger en pedel til kommunekontoret i Sisimiut

Qeqqata Kommunia søger en pedel med en håndværksmæssig erfaring på fuld tid til ansættelse 1. april 2019.

28. februar 2019
Se Job
Job
Barsels vikar som kontor overassistent i Minngortuunnguup Atuarfia


Ved Minngortuunnguup Atuarfia er en stilling, som barsels vikar til overassistent ledig til tiltrædelse pr. 01. marts 2019.

25. februar 2019
Se Job
Job
Projektleder til Nutaaliorfeeraq, Sisimiut

Nutaaliorfeeraq er de ikke-boglige forløb under Majoriaq Sisimiut. Med tiltrædelse 1. marts 2019, eller efter aftale søger vi en udadvendt person til vore unge i Nutaaliorfeeraq.

25. februar 2019
Se Job
Job
Fritidsungdomsklubben i Maniitsoq
22. februar 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger Kontor leder i bygden Napasoq
22. februar 2019
Se Job
Job
Nalunnguarfiup Atuarfia i Sisimiut søger 2 lærer

1 lærer til specialafdelingen og 1 lærer til mellemtrinnet med tiltrædelse pr. 1.marts eller efter aftale

Ansøgningsfrist: 21. febr. 2019

21. februar 2019
Se Job
Job
skoleleder til Skolen i Sarfannguit

Qeqqata Kommunia søger skoleleder til Skolen i Sarfannguit

20. februar 2019
Se Job
Job
Atuarfik Kilaaseeraq søger Skolekonsulent

Formålet med arbejdet er gennem forbedret skole-hjem samarbejde og styrket fokus på overgangene i folkeskolen at forbedre folkeskolen. Dermed håber Qeqqata Kommunia at sænke frafaldet af elever og sikre at flere elever kommer videre i uddannelsesforløbet efter folkeskolen.

20. februar 2019
Se Job

Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Qeqqata Kommunia