airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ledig stillinger

Qeqqata Kommunia er en arbejdsplads spredt ud over et meget stort landareal med et lige så stort antal arbejdsområder. Styret af kommunalbestyrelsen, arbejder kommunen med emner som servicering af borgerne, lokalsamfundenes udvikling, fysisk planlægning, undervisning og administration.
Job
Psykolog til Qeqqani MISI (PPR)

Qeqqani MISI (PPR) i Qeqqata Kommunia søger en psykolog til ansættelse med mulighed for bolig i Sisimiut.

Qeqqani MISI har sine fysiske rammer i Sisimiut og består af en ledende skolepsykolog, en psykolog, en tale- og hørekonsulent, en kontoroverassistent samt to pædagogiske psykologiske konsulenter i Maniitsoq.

Qeqqani MISI’s målgruppe er børn og unge mellem 0 – 18 år med fokus på tidlig og forebyggende indsats samt støttefunktion til børn og unge med særlige behov.

Qeqqani MISI betjener byerne Maniitsoq og Sisimiut samt tilhørende 6 bygder, hvorfor rejseaktivitet må påregnes.

20. januar 2020
Se Job
Job
Dagplejer til Sisimiut

Ved Qeqqata Kommunias Daginstitutionskontoret i Sisimiut er der 1 dagplejer stilling ledige med tiltrædelse snarest muligt.

10. januar 2020
Se Job
Job
Qeqqata kommunia søger en Sundhedsassistent i Alderdomshjemmet i Maniitsoq

Ved Qeqqata kommunia Område for Familie alderdomshjem Neriusaaq i Maniitsoq er der stillingen som sundhedsassistenter ledige.

Neriusaaq er et plejehjem, der blev indviet i 2008. Vi har plads til 44 beboere med forskellige plejebehov. Huset er inddelt i 6 afsnit, men der samarbejdes på tværs af alle afsnit. I Angerlarsimaffik Neriusaaq arbejder vi ud fra fælles værdier og mål, som skal sikre kontinuerlig udvikling i hjemmet.

22. december 2019
Se Job
Job
1 Pedel til Minngortuunnguup Atuarfia

Vi leder efter en selvstændig person, der kan
tage ansvar for og udføre vedligehold af skolens
inventar og bygninger både ud- og indvendig.

20. december 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger 2 miljøarbejdere til boenhed for unge Maniitsoq

stillingen er placeret på boenhed for unge under Familiecenteret.
Der er i forvejen 4 faste medarbejdere.

20. december 2019
Se Job
Job
Erfaren projektkonsulent i Sisimiut

Spændende stilling som Projektleder i Sisimiut ved Qeqqata Kommunia er ledig.
Stillingen er administrativt placeret i Sisimiut og organiseret under Kommunaldirektøren.

Vi ønsker, at projektlederen kordinerer den tværgående og sammenhængende indsats inden for udvikling af det åbne land, vejprojektet mellem Kangerlussuaq og Sisimiut, samt koncessionsområder.

Projektleder er en vigtig medspiller i kommunens udviklingsarbejde i forhold til udnyttelse af kommunens turisme- og erhvervspotentialer, herunder mineprojekter, havneudvidelser, vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq og udnyttelsen af vandkraftpotentialer samt koncessionsområder.

20. december 2019
Se Job
Job
Minngortuunnguup Atuarfia i Sisimiut søger leder til skolepasningen

Stillingen som leder ved skolepasningen i Minngortuunnguup Atuarfia i Sisimiut ved Qeqqata Kommunia er ledig.
Skolepasningens åbningstid er fra 07.30-17.00.
Der er i alt 4 ansatte lederen medregnet.
Elever fra 1.-3.klasse kan opholde sig i skolepasningen, indtil deres undervisning starter.
I skoletiden kan 1.-5. klasse passes af skolepasningen, hvis der er behov for det.
1.klasserne passes i skolepasningen efter de har fri fra skole.
Den normale arbejdstid er 40 timer ugentlig.

20. december 2019
Se Job
Job
Erfaren Kommunikationsmedarbejder i Sisimiut

Spændende stilling som Bæredygtighedskonsulent med kommunikationserfaringer ved Qeqqata Kommunia er ledig.

Vi ønsker, at bæredygtighedskonsulenten sikrer den tværgående og sammenhængende indsats indenfor Kommunikation i en fleksibel og borgerserviceorienteret organisation.

18. december 2019
Se Job
Job
Souschef for Sukorsit søges blandt medarbejderne

I fritidsklubben Sukorsit for børn og unge.

Souschef søges blandt medarbejderne i fritidsklubben Sukorsit for børn og unge, under Qeqqata kommunia.

Fritidsklubben, der holder til i blok 3's kælder i Nalunnguarfiup Atuarfia, har åbent for børn og unge mellem 6-13 år, 13-16 år samt op til 21 år om fredage og lørdage. Formålet med fritidsklubben er at arbejde med børn og unge, hvor deres interesser og meninger er i centrum ved udformning af aktiviteter.

18. december 2019
Se Job
Job
Direktør for Uddannelse og Økonomi i Sisimiut

Qeqqata Kommunia søger Direktør for
uddannelse- og økonomi med start d. 1. februar 2020 eller efter aftale

Direktøren for Uddannelse og Økonomi skal have en sammenhængskraft for to uddannelsesområder og Økonomiområder i Sisimiut og Maniitsoq, og som skal bidrage til at formulere strategi, vision og politikker, og indgå i tæt samarbejde med Kommunaldirektøren og Direktør for Velfærd.

Arbejdet som Direktør for Uddannelse og Økonomi bliver derfor præget af høj faglig kvalitet og vil gå hånd i hånd med en stadig større fokus på uddannelsesindsats og en god økonomisk udvikling i Kommunen, der prioriterer tværgående og sammenhængende indsatser i en fleksibel og borgerserviceorienteret organisation.

Der forventes en leder, der med afsæt i en høj personlig integritet og en naturlig autoritet formår at udøve en kvalitetspræget og dialogbaseret ledelsesstil samtidig med, at fokus på de overordnede politiske og administrative målsætninger fastholdes.

Qeqqata Kommunia har en solid økonomi og fokus på stram økonomisk styring og effektivisering. Kommunen har også særlig fokus på at udvikle folkeskolen med tiltag inden for differentieret undervisning, digitalisering, sprog, skole-hjem samarbejde og ledelsesudvikling.

16. december 2019
Se Job
Job
Direktør for Velfærd i Sisimiut

Qeqqata Kommunia søger Direktør for Velfærd med start 1. februar 2020 eller efter aftale.

Direktøren for Velfærd skal sikre harmoniseringen af to velfærdsområder, (familieområder) i Sisimiut og Maniitsoq, og skal bidrage til at formulere strategier, visioner og politikker, samt indgå i tæt samarbejde med Kommunaldirektøren og Direktøren for Uddannelse og Økonomi.

Arbejdet som Direktør for Velfærd bliver derfor præget af høj faglig kvalitet og vil gå hånd i hånd med et stadigt større fokus på socialindsats og god økonomisk udvikling i Kommunen, der prioriterer tværgående og sammenhængende indsatser i en fleksibel og borgerservice orienteret organisation.

Der forventes en direktør, der med afsæt i en høj personlig integritet og en naturlig autoritet formår at udøve en kvalitetspræget og dialogbaseret ledelsesstil samtidig med, at fokus på de overordnede politiske og administrative målsætninger fastholdes.

Qeqqata Kommunia har fokus på ”Det gode liv – hele livet”, som skal sikre, at børn får omsorg og beskyttelse, og at ældres livskvalitet fastholdes. Den kommende ’Qeqqata model’ vil tage
udgangspunkt i en tidlig og fælles indsats
med barnet i centrum og skal bidrage til
at forbedre de sociale forhold, hvor vi dertil prioriterer vores omsorg for ældre med demens samt personer med handikap.

16. december 2019
Se Job
Job
Pædagoger til daginstitutioner

I Qeqqata Kommunia daginstitutioner Sisimiut, er der følgende ledige stillinger som pædagog.

Integreret daginstitution Kanaartaq Sisimiut
• 1 pædagog og 1 afdelings leder
Institutionen er normeret til 64 børn, fra 0-6 år fordelt på 4 stuer.
Yderligere oplysning om stillingen kan indhentes hos:
Leder Jacobine Jeremiassen på
telefon 86 66 14

Integreret daginstitution Naja/Aleqa
• 1 pædagog og 1 leder
Institutionen er normeret til 44 børn, fra 0-6 år fordelt på 3 stuer.
Yderligere oplysning om stillingen kan indhentes hos:
Lederen Nukârak´ Olsen
på telefon 86 42 93

Integreret daginstitution Nuniaffik Sisimiut
• 1 pædagog
Institutionen er normeret til 62 børn, fra 0 til 6 år
fordelt på 4 stuer. Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:
Leder Johanne Davidsen på
telefon 86 64 25

Integreret børnehave Nuka
• 1 pædagog
Børnehaven er normeret til 48 børn, fra 0-3 år fordelt på 4 stuer.
Yderligere oplysning om stillingen kan indhentes hos:
Leder Kristine Kruse
på telefon 86 40 61

Integreret daginstitution Naalu Sisimiut
• 2 pædagoger og 1 afdelings leder
Institutionen er normeret til 56 børn, fra 0-6 år fordelt på 4 stuer.
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:
Fungerende leder Lucia Nive Jeremiassen på
telefon 86 45 53

Integreret daginstitution Ungaannguaq Sisimiut
• 2 pædagog
Institutionen er normeret til 44 børn, fra 0-6 år fordelt på 3 stuer.
Yderligere oplysning om stillingen kan indhentes hos:
Leder Haldora Lennert på
telefon 86 53 07

Børnehaven Sisi
•2 pædagog
Børnehaven er normeret til 52 børn, 12 børn fra 1½ til 3 år, 40 børn fra 3 til 6 år.
Yderligere oplysninger om stillingerne kan indhentes hos:
Leder Justine Petersen på
telefon 86 41 93

Integreret daginstitution Uiaq
•1 afdelingsleder
Institutionen er normeret til 64 børn, fra 0- 6 år, fordelt på 4 stuer.
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:
Leder Bia Berthelsen på
telefon 38 20 85

Fritidshjem Sikkersoq
•1 leder
Fritidshjemmet er normeret til 71 børn, 2. og 3. klasser.
Yderligere oplysninger om stillingerne kan indhentes hos:
Fungerende leder Johanne Møller
telefon 86 50 01

16. december 2019
Se Job
Job
Socialhjælpere til daginstitutionerne i Sisimiut

Qeqqata Kommunia søger socialhjælpere i Sisimiut

Dagsinstitutionerne:
Børnehaven Sisi
• 1 socialhjælper
Børnehaven er normeret til 52 børn, 40 børn fra 3-6 år, fordelt på 2 stuer.
12 børn fra 1½ til 3 år.
Yderligere oplysninger om stillingerne kan indhentes hos:
Leder Justine Petersen
på telefon 86 41 93

Integreret daginstitution Uiaq
• 2 socialhjælper
Institutionen er normeret til 64 børn, fra 0- 6 år, fordelt på 4 stuer.
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:
Leder Bia Berthelsen
på telefon 38 20 85

Fritidshjemmet Naasoq
• 2 socialhjælper
Fritidshjemmet er normeret til 72 børn, for 2. og 3. klasserne. Klubåbning for 5. og 6. klasserne om aftenen i perioden 1.oktober til 31.marts
Yderligere oplysninger om stillingerne kan indhentes hos:
Leder Paneeraq Petersen
på telefon 86 51 60

Integreret børnehave Nuka
• 1 socialhjælper
Børnehaven er normeret til 48 børn, fra 0-3 år fordelt på 4 stuer.
Yderligere oplysning om stillingen kan indhentes hos:
Leder Kristine Kruse
på telefon 86 40 61

Integreret daginstitution Naja/Aleqa
• 1 socialhjælper
Institutionen er normeret til 44 børn, fra 0-6 år fordelt på 3 stuer.
Yderligere oplysning om stillingen kan indhentes hos:
Lederen Nukârak´ Olsen
på telefon 86 42 93

16. december 2019
Se Job
Job
3 professionelle plejefamilier ved Børne- og Familieafdeling i Området for Familie, Sisimiut

Området for Familie i Sisimiut søger 3 professionelle plejefamilier med ansættelse 1. januar 2020, eller efter nærmere aftale.
En professionel plejefamilie varetager lige som den almindelige plejefamilie omsorgen for anbragte børn mellem 0 og 18 år, men til forskel fra de andre typer af plejefamilier er der i den professionelle plejefamilie tale om et ansættelsesforhold mellem Qeqqata Kommunia og plejeren/familien. At det er et professionelt forhold betyder at Qeqqata Kommunia stiller større krav til plejefamiliens kompetencer, fleksibilitet og rummelighed, samt at en plejefamilie er ansat på overenskomstmæssige vilkår.
At være ansat som plejefamilie har en række fordele, som almindelige plejefamilier ikke har, da der er tale om løn og ikke plejevederlag.
For at blive ansat som professionel plejefamilie er kravet, at man have en socialfaglig eller pædagogisk baggrund og en stor viden og lyst til at arbejde med sårbare børn og unge.
En professionelle plejefamilie, hvor af den ene af ægteparret/parret er ansat som professionel plejefamilie, vil blive tildelt højest to plejebørn, som man skal have det primære ansvar for. At der anbringes et tredje barn forudsætter at begge ægtepar/par er ansatte som professionelle plejefamilie.
Da der er tale om et professionelt plejeforhold vil der være tale tildeling af børn med særlige udfordringer.
Området for Familie vil altid bestræbe sig på at matche barn og plejefamilie bedst muligt, så der tages hensyn til barnets behov og tarv.
Stillingen er en fast fuldtidsstilling og det forventes derfor, at man som professionelle plejefamilie i perioder, hvor der er færre eller mindre krævende børn i hjemmet, kan og vil stå til rådighed på anden vis i indsatsen for andre sårbare børn og unge.
Stillingen som professionel plejefamilie er administrativt tilknyttet Børn og Familieafdelingen i Området for familie i Sisimiut.

15. december 2019
Se Job

Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Qeqqata Kommunia