airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ledig stillinger

Qeqqata Kommunia er en arbejdsplads spredt ud over et meget stort landareal med et lige så stort antal arbejdsområder. Styret af kommunalbestyrelsen, arbejder kommunen med emner som servicering af borgerne, lokalsamfundenes udvikling, fysisk planlægning, undervisning og administration.
Job
Qeqqata kommunia søger en Sundhedsassistent i Alderdomshjemmet i Maniitsoq

Ved Qeqqata kommunia Område for Familie alderdomshjem Neriusaaq i Maniitsoq er der stillingen som sundhedsassistenter ledige.

Neriusaaq er et plejehjem, der blev indviet i 2008. Vi har plads til 44 beboere med forskellige plejebehov. Huset er inddelt i 6 afsnit, men der samarbejdes på tværs af alle afsnit. I Angerlarsimaffik Neriusaaq arbejder vi ud fra fælles værdier og mål, som skal sikre kontinuerlig udvikling i hjemmet.

22. december 2019
Se Job
Job
Minngortuunnguup Atuarfia i Sisimiut søger leder til skolepasningen

Stillingen som leder ved skolepasningen i Minngortuunnguup Atuarfia i Sisimiut ved Qeqqata Kommunia er ledig.
Skolepasningens åbningstid er fra 07.30-17.00.
Der er i alt 4 ansatte lederen medregnet.
Elever fra 1.-3.klasse kan opholde sig i skolepasningen, indtil deres undervisning starter.
I skoletiden kan 1.-5. klasse passes af skolepasningen, hvis der er behov for det.
1.klasserne passes i skolepasningen efter de har fri fra skole.
Den normale arbejdstid er 40 timer ugentlig.

20. december 2019
Se Job
Job
1 Pedel til Minngortuunnguup Atuarfia

Vi leder efter en selvstændig person, der kan
tage ansvar for og udføre vedligehold af skolens
inventar og bygninger både ud- og indvendig.

20. december 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger 2 miljøarbejdere til boenhed for unge Maniitsoq

stillingen er placeret på boenhed for unge under Familiecenteret.
Der er i forvejen 4 faste medarbejdere.

20. december 2019
Se Job
Job
Erfaren Kommunikationsmedarbejder i Sisimiut

Spændende stilling som Bæredygtighedskonsulent med kommunikationserfaringer ved Qeqqata Kommunia er ledig.

Vi ønsker, at bæredygtighedskonsulenten sikrer den tværgående og sammenhængende indsats indenfor Kommunikation i en fleksibel og borgerserviceorienteret organisation.

18. december 2019
Se Job
Job
Souschef for Sukorsit søges blandt medarbejderne

I fritidsklubben Sukorsit for børn og unge.

Souschef søges blandt medarbejderne i fritidsklubben Sukorsit for børn og unge, under Qeqqata kommunia.

Fritidsklubben, der holder til i blok 3's kælder i Nalunnguarfiup Atuarfia, har åbent for børn og unge mellem 6-13 år, 13-16 år samt op til 21 år om fredage og lørdage. Formålet med fritidsklubben er at arbejde med børn og unge, hvor deres interesser og meninger er i centrum ved udformning af aktiviteter.

18. december 2019
Se Job
Job
Socialhjælpere til daginstitutionerne i Sisimiut

Qeqqata Kommunia søger socialhjælpere i Sisimiut

Dagsinstitutionerne:
Børnehaven Sisi
• 1 socialhjælper
Børnehaven er normeret til 52 børn, 40 børn fra 3-6 år, fordelt på 2 stuer.
12 børn fra 1½ til 3 år.
Yderligere oplysninger om stillingerne kan indhentes hos:
Leder Justine Petersen
på telefon 86 41 93

Integreret daginstitution Uiaq
• 2 socialhjælper
Institutionen er normeret til 64 børn, fra 0- 6 år, fordelt på 4 stuer.
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:
Leder Bia Berthelsen
på telefon 38 20 85

Fritidshjemmet Naasoq
• 2 socialhjælper
Fritidshjemmet er normeret til 72 børn, for 2. og 3. klasserne. Klubåbning for 5. og 6. klasserne om aftenen i perioden 1.oktober til 31.marts
Yderligere oplysninger om stillingerne kan indhentes hos:
Leder Paneeraq Petersen
på telefon 86 51 60

Integreret børnehave Nuka
• 1 socialhjælper
Børnehaven er normeret til 48 børn, fra 0-3 år fordelt på 4 stuer.
Yderligere oplysning om stillingen kan indhentes hos:
Leder Kristine Kruse
på telefon 86 40 61

Integreret daginstitution Naja/Aleqa
• 1 socialhjælper
Institutionen er normeret til 44 børn, fra 0-6 år fordelt på 3 stuer.
Yderligere oplysning om stillingen kan indhentes hos:
Lederen Nukârak´ Olsen
på telefon 86 42 93

16. december 2019
Se Job
Job
Pædagoger til daginstitutioner

I Qeqqata Kommunia daginstitutioner Sisimiut, er der følgende ledige stillinger som pædagog.

Integreret daginstitution Kanaartaq Sisimiut
• 1 pædagog og 1 afdelings leder
Institutionen er normeret til 64 børn, fra 0-6 år fordelt på 4 stuer.
Yderligere oplysning om stillingen kan indhentes hos:
Leder Jacobine Jeremiassen på
telefon 86 66 14

Integreret daginstitution Naja/Aleqa
• 1 pædagog og 1 leder
Institutionen er normeret til 44 børn, fra 0-6 år fordelt på 3 stuer.
Yderligere oplysning om stillingen kan indhentes hos:
Lederen Nukârak´ Olsen
på telefon 86 42 93

Integreret daginstitution Nuniaffik Sisimiut
• 1 pædagog
Institutionen er normeret til 62 børn, fra 0 til 6 år
fordelt på 4 stuer. Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:
Leder Johanne Davidsen på
telefon 86 64 25

Integreret børnehave Nuka
• 1 pædagog
Børnehaven er normeret til 48 børn, fra 0-3 år fordelt på 4 stuer.
Yderligere oplysning om stillingen kan indhentes hos:
Leder Kristine Kruse
på telefon 86 40 61

Integreret daginstitution Naalu Sisimiut
• 2 pædagoger og 1 afdelings leder
Institutionen er normeret til 56 børn, fra 0-6 år fordelt på 4 stuer.
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:
Fungerende leder Lucia Nive Jeremiassen på
telefon 86 45 53

Integreret daginstitution Ungaannguaq Sisimiut
• 2 pædagog
Institutionen er normeret til 44 børn, fra 0-6 år fordelt på 3 stuer.
Yderligere oplysning om stillingen kan indhentes hos:
Leder Haldora Lennert på
telefon 86 53 07

Børnehaven Sisi
•2 pædagog
Børnehaven er normeret til 52 børn, 12 børn fra 1½ til 3 år, 40 børn fra 3 til 6 år.
Yderligere oplysninger om stillingerne kan indhentes hos:
Leder Justine Petersen på
telefon 86 41 93

Integreret daginstitution Uiaq
•1 afdelingsleder
Institutionen er normeret til 64 børn, fra 0- 6 år, fordelt på 4 stuer.
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:
Leder Bia Berthelsen på
telefon 38 20 85

Fritidshjem Sikkersoq
•1 leder
Fritidshjemmet er normeret til 71 børn, 2. og 3. klasser.
Yderligere oplysninger om stillingerne kan indhentes hos:
Fungerende leder Johanne Møller
telefon 86 50 01

16. december 2019
Se Job
Job
Direktør for Uddannelse og Økonomi i Sisimiut

Qeqqata Kommunia søger Direktør for
uddannelse- og økonomi med start d. 1. februar 2020 eller efter aftale

Direktøren for Uddannelse og Økonomi skal have en sammenhængskraft for to uddannelsesområder og Økonomiområder i Sisimiut og Maniitsoq, og som skal bidrage til at formulere strategi, vision og politikker, og indgå i tæt samarbejde med Kommunaldirektøren og Direktør for Velfærd.

Arbejdet som Direktør for Uddannelse og Økonomi bliver derfor præget af høj faglig kvalitet og vil gå hånd i hånd med en stadig større fokus på uddannelsesindsats og en god økonomisk udvikling i Kommunen, der prioriterer tværgående og sammenhængende indsatser i en fleksibel og borgerserviceorienteret organisation.

Der forventes en leder, der med afsæt i en høj personlig integritet og en naturlig autoritet formår at udøve en kvalitetspræget og dialogbaseret ledelsesstil samtidig med, at fokus på de overordnede politiske og administrative målsætninger fastholdes.

Qeqqata Kommunia har en solid økonomi og fokus på stram økonomisk styring og effektivisering. Kommunen har også særlig fokus på at udvikle folkeskolen med tiltag inden for differentieret undervisning, digitalisering, sprog, skole-hjem samarbejde og ledelsesudvikling.

16. december 2019
Se Job
Job
Direktør for Velfærd i Sisimiut

Qeqqata Kommunia søger Direktør for Velfærd med start 1. februar 2020 eller efter aftale.

Direktøren for Velfærd skal sikre harmoniseringen af to velfærdsområder, (familieområder) i Sisimiut og Maniitsoq, og skal bidrage til at formulere strategier, visioner og politikker, samt indgå i tæt samarbejde med Kommunaldirektøren og Direktøren for Uddannelse og Økonomi.

Arbejdet som Direktør for Velfærd bliver derfor præget af høj faglig kvalitet og vil gå hånd i hånd med et stadigt større fokus på socialindsats og god økonomisk udvikling i Kommunen, der prioriterer tværgående og sammenhængende indsatser i en fleksibel og borgerservice orienteret organisation.

Der forventes en direktør, der med afsæt i en høj personlig integritet og en naturlig autoritet formår at udøve en kvalitetspræget og dialogbaseret ledelsesstil samtidig med, at fokus på de overordnede politiske og administrative målsætninger fastholdes.

Qeqqata Kommunia har fokus på ”Det gode liv – hele livet”, som skal sikre, at børn får omsorg og beskyttelse, og at ældres livskvalitet fastholdes. Den kommende ’Qeqqata model’ vil tage
udgangspunkt i en tidlig og fælles indsats
med barnet i centrum og skal bidrage til
at forbedre de sociale forhold, hvor vi dertil prioriterer vores omsorg for ældre med demens samt personer med handikap.

16. december 2019
Se Job
Job
3 professionelle plejefamilier ved Børne- og Familieafdeling i Området for Familie, Sisimiut

Området for Familie i Sisimiut søger 3 professionelle plejefamilier med ansættelse 1. januar 2020, eller efter nærmere aftale.
En professionel plejefamilie varetager lige som den almindelige plejefamilie omsorgen for anbragte børn mellem 0 og 18 år, men til forskel fra de andre typer af plejefamilier er der i den professionelle plejefamilie tale om et ansættelsesforhold mellem Qeqqata Kommunia og plejeren/familien. At det er et professionelt forhold betyder at Qeqqata Kommunia stiller større krav til plejefamiliens kompetencer, fleksibilitet og rummelighed, samt at en plejefamilie er ansat på overenskomstmæssige vilkår.
At være ansat som plejefamilie har en række fordele, som almindelige plejefamilier ikke har, da der er tale om løn og ikke plejevederlag.
For at blive ansat som professionel plejefamilie er kravet, at man have en socialfaglig eller pædagogisk baggrund og en stor viden og lyst til at arbejde med sårbare børn og unge.
En professionelle plejefamilie, hvor af den ene af ægteparret/parret er ansat som professionel plejefamilie, vil blive tildelt højest to plejebørn, som man skal have det primære ansvar for. At der anbringes et tredje barn forudsætter at begge ægtepar/par er ansatte som professionelle plejefamilie.
Da der er tale om et professionelt plejeforhold vil der være tale tildeling af børn med særlige udfordringer.
Området for Familie vil altid bestræbe sig på at matche barn og plejefamilie bedst muligt, så der tages hensyn til barnets behov og tarv.
Stillingen er en fast fuldtidsstilling og det forventes derfor, at man som professionelle plejefamilie i perioder, hvor der er færre eller mindre krævende børn i hjemmet, kan og vil stå til rådighed på anden vis i indsatsen for andre sårbare børn og unge.
Stillingen som professionel plejefamilie er administrativt tilknyttet Børn og Familieafdelingen i Området for familie i Sisimiut.

15. december 2019
Se Job
Job
Vejleder til Majoriaq Sisimiut

Majoriaq Sisimiut søger en dygtig og engageret vejleder Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i konstant udvikling og forandring. At kunne samarbejde om innovative og kulturelle opgaver.

13. december 2019
Se Job
Job
Nalunnguarfiup Atuarfia i Sisimiut søger en dygtig leder til at varetage skoleinspektørstillingen

Sisimiut er en by med mange muligheder, med gode uddannelsessteder og har gode muligheder for daginstitutionspladser. Byen har forskellige kulturelle tilbud, med den flotte natur som baggrund. I naturen er der mulighed for hundeslædekørsel, snescooterkørsel, skiture, gåture, sejlture, tage på fangst og fiskeri.

12. december 2019
Se Job
Job
Medarbejder til Sisimiut & Kangerlussuaq Museum

Sisimiut & Kangerlussuaq Museum søger en medarbejder til ansættelse som museumsinspektør eller faglig museumsassistent til tiltrædelse snarest.
Museets geografiske ansvarsområde er den tidligere Sisimiut Kommune inklusive bygderne Sarfannguit og Itilleq samt området i og omkring Kangerlussuaq, inden for hvilket det er museets opgave at indsamle, registrere, ordne, bevare, udforske og formidle den materielle og immaterielle kulturarv. Museet dækker områdets kultur- og naturhistorie gennem de sidste 4.500 år.
Museet er en aktiv partner i udviklingen af UNESCO Verdensarvsområdet Aasivissuit – Nipisat og går en spændende fremtid i møde med udvikling af ny udstillinger og andre formidlingstiltag. Det er en dynamisk arbejdsplads, hvor der ofte er mange forskellige opgaver og projekter i gang på samme tid – store som små.

11. december 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger en assistent til bygdekontoret Kangaamiut

Stillingen som kontorassistent i bygdekontoret Kangaamiut i Qeqqata Kommunia er ledig.

Stillingen omfatter ledelse af bygdekontoret, bygdekoordinator, medarbejderen for socialområdet og deltids forebyggelseskonsulent.

11. december 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger Anlægsingeniør/-konstruktør i Maniitsoq

Maniitsoq er i rivende udvikling, hvor anlægsopgaverne har været stigende i de senere år. Derfor er vi i gang med at udvide vores team og søger en anlægsingeniør/-konstruktør til Området for Teknik og Miljø i Maniitsoq. Som anlægsingeniør/-konstruktør får du mulighed for at deltage i igangværende og nye anlægsopgaver i en skala, du sjældent får tilbudt, f. eks. vejbyggeri, byggemodning, deltagelse af planlægning til en ny bydel og meget mere.

Stillingen er organisatorisk placeret i Området for Teknik og Miljø under Teknik og Miljøchefen i Maniitsoq.

Området for Teknik og Miljø har pt. i alt 6 medarbejdere i Maniitsoq.

10. december 2019
Se Job
Job
HR konsulent- vikariatstilling til HR afdelingen i Sisimiut, Qeqqata Kommunia

Vikariatstilling som HR konsulent i Qeqqata Kommunia’s HR afdeling er ledig til besættelse.

Har du lyst til at være en del af et team i et HR-afdelingen i Qeqqata Kommunia med mange spændende opgaver. Vi søger en kompetent og engageret medarbejder snarest eller efter aftale.

I HR-afdelingen rådgiver vi ledere i administrationen og institutionerne i Qeqqata Kommunia Vi er sparringspartner for ledelsen inden for personalejuridiske spørgsmål og sikre korrekt sagsbehandling af personale administrative sager iht. gældende overenskomster, tjenestemandslovgivning, sagsbehandlingsloven og andet relevant lovgivning.

6. december 2019
Se Job
Job
Leder og pædagoger til Integreret daginstitution 'Nuka' i Kangerlussuaq

Der søges en leder og 3 pædagoger til Integreret daginstitution 'Nuka' i Kangerlussuaq.

Integreret daginstitution 'Nuka' i Kangerlussuaq
• 1 leder
• 3 pædagoger
Institutionen er normeret til 44 børn, fra 0-6 år fordelt på 3 stuer.

3. december 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger socialhjælper i Kangerlussuaq ”Nuka”

Integreret daginstitution 'Nuka' i Kangerlussuaq
• 1 socialhjælper
Institutionen er normeret til 44 børn, fra 0-6 år fordelt på 3 stuer.

3. december 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger Leder til Fritidsklubben Qooqa i Kangerlussuaq

I Qeqqata kommunia´s fritidsklub Qooqa i Kangelussuaq er en stilling som leder ledig.

Fritidsklubben er åben for børn og unge mellem 6 og 21 år og har lokaler på Qinnguata Atuarfia, 1. sal, som kom i brug pr. 1. januar 2006 med mange moderne faciliteter. Der er p.t. ca.120 børn og unge i alderen 6-21 år.

29. november 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger forebyggelseskonsulent på deltid, samt forsorgsassistent i Kriminalforsorgen på deltid

Derved er stillingen fuldtidsstilling der er kombineret.
Stillingen er beliggende i kommunen.

Vi regner med, at du i perioder vil arbejde i kommunen fra kl. 8-12, og under forsorgen fra kl 12-16. Du har rig mulighed for at veksle mellem sagerne. Du vil arbejde på tværs af hele kysten, hvor forskellige former for samarbejde foregår indenfor Kriminalforsorgen Friheden, fra Ilulissat til Tasiilaq, hvor den vigtigste samarbejde ligger i Afdeling Nuuk.

Vi ønsker, at medarbejderen sikrer den tværgående og sammenhængende indsats inden for forebyggelse af Kriminalitet blandt børn og unge og Kriminalforsorgen.

29. november 2019
Se Job
Job
Nalunnguarfiup Atuarfia i Sisimiut søger 1 lærer

1 lærer til ældstetrin

27. november 2019
Se Job
Job
Qeqqata Handicapområdet i Maniitsoq søger en støtteperson

Med udgangspunkt i, at der er et barn med særlige behov, fremsætter Handicapområdet under Området for Familie i Maniitsoq et stillingsopslag om en særskilt støtteperson.
Stillingen særskilt støtteperson er placeret under Handicapområdet, der henhører under Støttepersonskoordinatorens ansvarsområde.

27. november 2019
Se Job
Job
Afdelingsleder til Bistandsafdelingen i Sisimiut

PRØV SISIMIUT
Sisimiut er en spændende by med en farverig kultur og natur samt et rigt idræts- og foreningsliv.

Bistandsafdelingen ved Området for Familie i Sisimiut søger en afdelingsleder pr. 1. december 2019, hvis hovedopgave er synlig ledelse og sikre kvalificeret sagsbehandling af henvendelser til Området for Familie om offentlig hjælp.

Bistandsafdelingen modtager og servicerer borgere med råd og vejledning, beregning af offentlig hjælp, udarbejdelse af handleplaner, og indstillinger til respektive udvalg.

Bistandsafdelingen er normeret til 5 stillinger: 1 afdelingsleder og 4 sagsbehandlere.

I Bistandsafdelingen er der egen borgerservice: en Modtagelse, hvor borgere henvender sig. Herfra bliver de betjent i forhold til deres henvendelse.

Området for Familie består af en Bistandsafdeling, en Ældreafdeling, en Børn- og Unge afdeling, en Handicapafdeling og et Sekretariat.

Området for Familie er normeret til i alt 25 medarbejdere, som også inkluderer en souschef og en familiechef.

Bistandsafdelingen samarbejder tæt med Børne- og Familie afdelingen og Ældreafdelingen, og også med Arbejdsmarkedskontoret og Majoriaq.

Ud over dette, er der et tæt samarbejde i hele Området for Familie med fælles sagsmøder og ugentlige møder med bygdekontorerne, hvor også afdelingslederen deltager.

25. november 2019
Se Job
Job
Sagsbehandler til Modtagelsen i Bistandsafdelingen i Området for Familie

Modtagelsen i Bistandsafdelingen i Området for Familie i Sisimiut søger en sagsbehandler, hvor borgere modtages ved henvendelsen til Området for Familie, samt der finder sagsbehandling sted for borgere der modtager eller skal til at modtage offentlig hjælp.
Bistandsafdelingen er normeret til 3 stillinger: 1 afdelingsleder og 2 sagsbehandlere.
Området for Familie består af en Bistandsafdeling, en Ældreafdeling, en Børn- og Unge afdeling, en Handicapafdeling og et Sekretariat.
Området for Familie er normeret til i alt 25 medarbejdere, som også inkluderer en souschef og en familiechef.
Bistandsafdelingen arbejder tæt sammen med Børn- og Unge afdelingen, Ældreafdelingen, Arbejdsmarkedskontoret og Majoriaq.
Ud over dette, er der et tæt samarbejde i hele Området for Familie med fælles sagsmøder og møder med bygdekontorerne.

25. november 2019
Se Job
Job
Overassistent til Borgerservice i Sisimiut

Ved Qeqqata Kommunias Borgerservice i Sisimiut er der en stilling som overassistent ledig.
Borgerservice er normeret til 6 stillinger: 1 afdelingsleder og 5 overassistenter.

25. november 2019
Se Job
Job
2 Pædagog søges

Qeqqata Kommunia, Maniitsoq, søger 2 pædagoger for Integreret børnehave Kuunnguaq med tiltrædelse pr. 01. december 2019 eller efter aftale.

Generelt for Kuunnguaq:
Stillingen er en fuldtidsstilling med 40 timer om ugen. Der er plads til 80 børn deler til 20 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn.
Åbningstiden for børnehaven er mandag – fredag kl. 06:45 – 17:00.
Administration for Integreret børnehaven hører under Områdechef for Udd., daginst.Kultur, fritid, Erhvervs- og Arbejdsmarked, og Pædagogisk Koordinator sørger for rådgivning og vejledning for daginstitutioner.

25. november 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger Forebyggelseskonsulent i Maniitsoq

Ved Familiecenter under Området for Familie i Maniitsoq er en stilling som forebyggelseskonsulent ledig. Forebyggelseskonsulents arbejde har et bredt forebyggende og sundhedsfremmende projekter i tæt samarbejde med relevante instanser i byen og i bygder
Fagligt referer forebyggelseskonsulenten til leder af familiecenter i Maniitsoq.

22. november 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger Bygherrerådgiver / byggetilsyn ved skolerenoveringer til Maniitsoq

Atuarfik Kilaaseeraq skal igennem en stor og mangeårig renovering samt at renoveringen af skolen i Kangaamiut er ved at blive igangsat. Qeqqata Kommunia har derfor brug for en rådgiver / tilsynsførende til at bistå med disse opgaver.

Bygherrerådgiveren vil have mulighed for at overgå til varig ansættelse i teknik- og miljøområdet, når skolerenoveringerne er gennemført.

Stillingen er organisatorisk placeret i uddannelsesområdet under uddannelseschefen i Maniitsoq, men der et tæt fagligt samarbejde med teknik- og miljøområdet.

22. november 2019
Se Job
Job
Plejehjemmet QUPANUK i Sisimiut søger to sundhedsassistenter

Er du uddannet sundhedsassistent med lyst til at arbejde med ældre mennesker.
Plejehjemmet i Sisimiut er inddelt i to afdelinger: Plejeafdeling og demensafdeling, og hvert af de to afdelinger ledes af en afdelingsleder:
- Plejeafdeling har plads til 22 beboer og en aflastningsplads.
- Demensafdeling har plads til 20 beboer.

Der lægges vægt på, at styrke og vedligeholde den enkelte beboers evne til egenomsorg, og at huset, dets beboere og ansatte indgår i et fællesskab med respekt for det enkelte individ.

17. november 2019
Se Job
Job
Nutaaliorfeeraq søger medarbejder

Instruktion i ikke boglig forløb, unge som ikke er klar til boglig forløb eller i arbejdsmarkedet. Nutaaliorfeeraq har flere værksteder at tilbyde, f.eks. et træværksted, andre håndværksmæssige udstyr, madlavning og brug af naturen vil være del af Nutaaliorfeeraq. Vi søger altmulig mand/kvinde, som er god med hænderne og gerne vil arbejde med unge i alder 16-29 år.

17. november 2019
Se Job
Job
Nalunnguarfiup Atuarfia i Sisimiut søger en dygtig leder til at varetage skoleinspektørstillingen

Sisimiut er en by med mange muligheder, med gode uddannelsessteder og har gode muligheder for daginstitutionspladser. Byen har forskellige kulturelle tilbud, med den flotte natur som baggrund. I naturen er der mulighed for hundeslædekørsel, snescooterkørsel, skiture, gåture, sejlture, tage på fangst og fiskeri.

17. november 2019
Se Job
Job
Sygeplejefaglig leder til plejehjemmet Qupanuk i Sisimiut

Plejehjemmet Qupanuk i Sisimiut søger en sygeplejefaglig leder med tiltrædelse 1. december 2019.

Søger du udfordringer og arbejde som sygeplejefaglig leder med en fantastisk udsigt fra din arbejdsplads?

Og har du lyst til at arbejde i Sisimiut, hvor der er rig mulighed for at gøre nytte af det skønne bagland ved byen hele året rundt?

Og har du også hjertet på det rette sted, faglighed og lyst til at arbejde med plejehjemmets kære beboere? Så er du måske vores nye sygeplejefaglig leder på plejehjemmet Qupanuk?

Om Qupanuk
Qupanuk er et plejehjem, bestående af 2 afdelinger med plads til 42 beboere og 1 aflastningsplads og der er et dagcenter/aktivitetscenter. De 2 afdelinger er plejeafdelingen og demensafdelingen.

På Qupanuk er der 69 ansatte fordelt på leder, souschef, kontorpersonale, plejepersonale, køkken, pedel, pedelmedhjælper, chauffør, vaskeri og rengøring.

Stillingen er en fuldtidsstilling, hvor sygeplejersken har tæt samarbejde med lederen, såvel som personalet i afdelingerne.

13. november 2019
Se Job
Job
3 professionelle plejefamilier ved børne og familieafdeling i Området for familie, Sisimiut

Området for Familie i Sisimiut søger 3 professionelle plejefamilier med ansættelse snarest muligt.

10. november 2019
Se Job
Job
Socialrådgiver/sagsbehandler til Børn og Familieafdeling i Sisimiut

Området for familie i Qeqqata Kommunia (Sisimiut) søger 1 socialrådgiver/sagsbehandler til Børn og Familieafdelingen.
Området for Familie består af 25 medarbejdere fordelt på, Bistandsafdelingen, Familieafdelingen, Sekretariatet, Ældreafdelingen og Handicapafdeling. Børn og Familieafdelingen er normeret til 9 medarbejdere, heraf inkl. afdelingsleder.

10. november 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger en sagsbehandler i Maniitsoq

Området for Familie i Maniitsoq, Qeqqata Kommunia søger en dygtig socialrådgiver/sagsbehandler.

Medarbejderne i Området for Familie i Qeqqata Kommnia arbejder i henhold til gældende lovgivning inden for sagsbehandling af borger og med mulighed for udvikling både fagligt og personligt, så det kan det være Dig, der er brug for.

Området for Familie har 23 medarbejdere fordelt på Bistandsafdeling, Sekretariat, Handicapafdeling, hvor handicappede, Ældre, førtidspensionister samt Børn og Familieafdeling serviceres.

8. november 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger 2 Pædagoger eller medhjælpere til skolehjem i Maniitsoq

Qeqqata Kommunias skolehjem i Maniitsoq har 2 fuldtids stillinger som enten pædagoger eller som medhjælpere ledige.

Qeqqata Kommunias skolehjem har i skoleåret 2019/20 ti skolesøgende beboere i alderen 13-16 år, som går på 9. og 10. klasse på Atuarfik Kilaaseeraq. Beboerne kommer fra bygderne Sarfannguit, Itilleq, Napasoq og Atammik. Skolehjemmet er døgnbemandet, hvor personalet udgøres af 1 leder, 1 souschef, 3 pædagoger/medhjælpere, 1 køkkenleder, samt 1 og en halvtids ansat nattevagter der arbejder på skiftehold på 40 timers vagter.

6. november 2019
Se Job
Job
Fritidshjem Angaju søger en Pædagog

Der er 40 pladser til skolebørn, fra 6-9 år.
Personalenomering er 9.

31. oktober 2019
Se Job
Job
Direktionssekretariatet søger en kontorfuldmægtig

Qeqqata Kommunia søger en kontorfuldmægtig i direktionssekretariatet i Sisimiut. Medarbejderen ansættes under sekretariatschefen.

Sekretariatet er en afdeling hvor hovedfokus er politisk betjening. Direktionssekretariatet er en servicefunktion for samtlige områder i administrationen. I det daglige vil du som fuldmægtig bidrag til at udvikle og igangsætte initiativer på baggrund af politikernes beslutninger samt understøtte gennemførelse af forskellige opgaver.

Som medarbejder i direktionssekretariatet skal du holde af et arbejdsmiljø, hvor tingene ind imellem går stærkt og opgaver skal løses under pres. Du skal holde af at arbejde i et politisk miljø med mange forskellige typer mennesker, og hvor et projekt kan ændre form og indhold hen ad vejen.

31. oktober 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger Socialpædagog til Familiecenter i Sisimiut

Ved Qeqqata Kommunias Familiecenter er en stilling som socialpædagog ledig .
Vi adskiller privat og arbejdsliv. Der lægges vægt på et tæt samarbejde mellem medarbejderne og vi har fokus på faglig og personlig udvikling. Hvis du ønsker at gøre en forskel professionelt har du mulighed for at være med i teamet.

31. oktober 2019
Se Job
Job
Vejformand til Itilleq

Qeqqata Kommunia v/Området for Teknik og Miljø søger vejformand i Itilleq – med ansættelse pr. 1. december 2019 – eller efter aftale.
Formanden skal forestå den daglige ledelse af bygdens entreprenør virksomheden som i alt består af 3 ansatte.

31. oktober 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger forebyggelseskonsulent på deltid, samt forsorgsassistent i Kriminalforsorgen på deltid

Derved er stillingen fuldtidsstilling der er kombineret.
Stillingen er beliggende i kommunen.

Vi regner med, at du i perioder vil arbejde i kommunen fra kl. 8-12, og under forsorgen fra kl 12-16. Du har rig mulighed for at veksle mellem sagerne. Du vil arbejde på tværs af hele kysten, hvor forskellige former for samarbejde foregår indenfor Kriminalforsorgen Friheden, fra Ilulissat til Tasiilaq, hvor den vigtigste samarbejde ligger i Afdeling Nuuk.

Vi ønsker, at medarbejderen sikrer den tværgående og sammenhængende indsats inden for forebyggelse af Kriminalitet blandt børn og unge og Kriminalforsorgen.

30. oktober 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger Køkkenleder til Skolehjem i Maniitsoq

Qeqqata Kommunias skolehjem i Maniitsoq har 1 fuldtids stilling som køkkenleder på skolehjemmet.

Qeqqata Kommunias skolehjem har i skoleåret 2019/20 ti skolesøgende beboere i alderen 13-17 år, som går på 9. og 10. klasse på Atuarfik Kilaaseeraq. Beboerne kommer fra bygderne Sarfannguit, Itilleq, Napasoq og Atammik. Personalet udgøres af 1 leder, 1 souschef, 3 pædagoger, 1 køkkenleder samt 1½ nattevagter, der arbejder i skiftehold på 40 timers vagter

29. oktober 2019
Se Job
Job
Pædagog søges til børnehave Kuunnguaq i Maniitsoq

Qeqqata Kommunia, Maniitsoq, søger 1 pædagog for Integreret børnehave Kuunnguaq med tiltrædelse pr. 01. november 2019 eller efter aftale.

Generelt for Kuunnguaq:
Stillingen er en fuldtidsstilling med 40 timer om ugen. Der er plads til 80 børn deler til 20 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn.
Åbningstiden for børnehaven er mandag – fredag kl. 06:45 – 17:00.
Administration for Integreret børnehaven hører under Områdechef for Udd., daginst.Kultur, fritid, Erhvervs- og Arbejdsmarked, og Pædagogisk Koordinator sørger for rådgivning og vejledning for daginstitutioner.

26. oktober 2019
Se Job
Job
Assistent til Majoriaq i Sisimiut

Qeqqata Kommunia søger assistent til Arbejdsmarkedskontoret under Majoriaq i Sisimiut

23. oktober 2019
Se Job
Job
Minngortuunnguup Atuarfia søger ernæringsassistent


22. oktober 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger Bygherrerådgiver / byggetilsyn ved skolerenoveringer til Maniitsoq

Atuarfik Kilaaseeraq skal igennem en stor og mangeårig renovering, skolen i Kangaamiut skal renoveres. Qeqqata Kommunia har derfor brug for en rådgiver / tilsynsførende til at bistå med disse opgaver.

Bygherrerådgiveren vil have mulighed for at overgå til varig ansættelse i teknik- og miljøområdet, når skolerenoveringerne er gennemført.

Stillingen er organisatorisk placeret i uddannelsesområdet under uddannelseschefen i Maniitsoq, men der et tæt fagligt samarbejde med teknik- og miljøområdet.

22. oktober 2019
Se Job
Job
Skicenterleder i Sisimiut

Qeqqata Kommunia søger en ansvarsbevidst og passioneret skicenterleder til varetagelse af driften af Skicenter Sisimiut.

18. oktober 2019
Se Job
Job
Sukorsit Sulisutut atorfik inuttassarsiuunneqarpoq

Qeqqata kommuniani Meeqqat Inuusuttuaqqallu Sukisaarsartarfiani Sukorsit-ni Sulisutut atorfik inuttassarsiuunneqarpoq.

Sukisaarsartarfik meeqqanut inuusuttuaqqanullu 6-13-nik ukiulinnut aamma 13-16-nut ukiulinnut kiisalu ulluni tallimanngorneq arfininngornerlu 21-nik ukiulinnut ammasarluni, Nalunnguarfiup atuarfiani blok 3-p naqqani inissisimalluni. Sukisaarsartarfiup siunertaraa meeqqat inuusuttuaqqallu soqutigisaat qitiutillugit ilusilersueqataalluni immersueqataassallunilu.

18. oktober 2019
Se Job
Job
Socialhjælpere til daginstitutionerne i Sisimiut

Qeqqata Kommunia søger socialhjælpere i Sisimiut

15. oktober 2019
Se Job
Job
Pædagoger til daginstitutioner

I Qeqqata Kommunia daginstitutioner Sisimiut, er der følgende ledige stillinger som pædagog:

15. oktober 2019
Se Job
Job
2 stillinger som socialrådgiver/sagsbehandler til Børn og Familieafdelingen søges i Maniitsoq

Området for Familie i Maniitsoq, Qeqqata Kommunia søger 2 dygtige og viljestærke socialrådgivere/sagsbehandler til Børn og Familieafdelingen.
Medarbejderne i Området for Familie i Qeqqata Kommnia arbejder i henhold til gældende lovgivning indenfor sagsbehandling af borger og med mulighed for udvikling både fagligt og personligt, så det kan det være Dig, der er brug for.
Området for Familie har 23 medarbejdere fordelt på Bistandsafdeling, Sekretariat, Handicapafdeling, hvor handicappede, Ældre, førtidspensionister samt Børn og Familieafdeling serviceres.
De 2 opslået stillinger er placeret under børn og familieområdet som er normeret til 8 medarbejdere, inkl. Ledende socialrådgiver. Sagsbehandling under børn og familieområdet er fordelt til 2 afdelinger, (Team 1) Underretninger samt familie sagsbehandling, den anden (Team 2) sagsbehandling af familie samt plejefamilier.
De 2 opslået stillinger hører under Team 1 som er familiesagsbehandling, heraf underretninger om gravide og børn, og som arbejder med tidlig indsat, for at undgå anbringelse uden for hjemmet.

2 stillinger er afsat til særskilt sagsbehandling:
- Den første som skal arbejde med bekymringsområdet
- den anden som skal arbejde med udgangspunkt i igangværende familiesager, tidlig forebyggelse for at undgå anbringelse af et barn udenfor hjemmet i samarbejde med 2 nuværende medarbejdere.
En der i tæt samarbejde med socialrådgiver arbejder med udgangspunkt af borger samt omhyggelig sagsbehandling med udgangspunkt i familie og barn, at samarbejde på tæt hold med borger med henblik på at barnet forbliver i hjemmet.

14. oktober 2019
Se Job
Job
Leder og pædagoger til Integreret daginstitution 'Nuka' i Kangerlussuaq

Der søges en leder og 3 pædagoger til Integreret daginstitution 'Nuka' i Kangerlussuaq.

Integreret daginstitution 'Nuka' i Kangerlussuaq
• 1 leder
• 3 pædagoger
Institutionen er normeret til 44 børn, fra 0-6 år fordelt på 3 stuer.

12. oktober 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger socialhjælper i Kangerlussuaq ”Nuka”

Integreret daginstitution 'Nuka' i Kangerlussuaq
• 1 socialhjælper
Institutionen er normeret til 44 børn, fra 0-6 år fordelt på 3 stuer.

12. oktober 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger lærere Lærere på særlige åremålsansættelser til Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq

Vil du være en del af en folkeskole i udvikling?

Gennem de seneste år har folkeskolen i Qeqqata Kommunia været i en rivende udvikling. Denne udvikling vil fortsætte de kommende år frem og vi søger lærere, der ønsker at gøre en forskel og biddrage til denne udvikling.
Som den første kommune i Grønland har Qeqqata Kommunia valgt at satse på IT-udvikling gennem iPads. I starten af 2014 fik alle skoleelever og lærere uddelt iPads til brug i undervisningen og derhjemme. Med iPads-projektet ønsker kommunen at forbedre resultaterne af undervisningen og skabe lige muligheder for at alle elever kan opnå IT-kompetencer, som fremtidens globale samfund kræver.
Desuden arbejder vi på at skabe en folkeskole, der skaber uddannelsesparate elever. Derfor har vi fokus på at styrke skole-hjemsamarbejdet, samt overgange mellem trin - både fra daginstitution til skole, men også videre i uddannelsessystemet.
Hvis du vil være en del af denne udvikling, så søg en af de ledige stillinger på Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq.
Skolens indsatsområder er undervisningsdifferentiering & løbende evaluering, iPad og De 7 Gode Vaner. Alle indsatsområderne gennemgås løbende i kurser og workshops og skal anvendes i undervisningen.

Lærere søges til Atuarfik Kilaaseeraq
Der er ca. 340 elever
Skolen har en normering til 46 undervisere
Der er 22 klasser fordelt på 1. til 10. klasse
Der er 5 specialklasser
Skoleinspektør Elna Heilmann kan kontaktes på telefon (+299) 813122 eller e-mail: elna@kilaas.gl

11. oktober 2019
Se Job
Job
Sagsbehandler til Modtagelsen i Bistandsafdelingen i Området for Familie

Modtagelsen i Bistandsafdelingen i Området for Familie i Sisimiut søger en sagsbehandler, hvor borgere modtages ved henvendelsen til Området for Familie, samt der finder sagsbehandling sted for borgere der modtager eller skal til at modtage offentlig hjælp.
Bistandsafdelingen er normeret til 5 stillinger: 1 afdelingsleder og 4 sagsbehandlere.
Området for Familie består af en Bistandsafdeling, en Ældreafdeling, en Børn- og Unge afdeling, en Handicapafdeling og et Sekretariat.
Området for Familie er normeret til i alt 25 medarbejdere, som også inkluderer en souschef og en familiechef.
Bistandsafdelingen arbejder tæt sammen med Børn- og Unge afdelingen, Ældreafdelingen, Arbejdsmarkedskontoret og Majoriaq.
Ud over dette, er der et tæt samarbejde i hele Området for Familie med fælles sagsmøder og møder med bygdekontorerne.

10. oktober 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger Hjemmehoser

til Familiecenter i Sisimiut
Området for Families Familiecenter i Sisimiut er
en stilling som hjemmehoser ledig.

10. oktober 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger Forebyggelseskonsulent i Maniitsoq

Ved Familiecenter under Området for Familie i Maniitsoq er en stilling som forebyggelseskonsulent ledig. Forebyggelseskonsulents arbejde har et bredt forebyggende og sundhedsfremmende projekter i tæt samarbejde med relevante instanser i byen og i bygder
Fagligt referer forebyggelseskonsulenten til leder af familiecenter i Maniitsoq.

4. oktober 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger Afdelingsleder til sekretariatet hos Området for Teknik og Miljø i Sisimiut

Vores afdelingsleder i sekretariatet har fået andre udfordringer, og stillingen er nu ledig til besættelse snarest muligt.

Området for Teknik- og Miljø er sekretariat for Teknik- og Miljøudvalget. Området for Teknik- og Miljø består af afdelinger indenfor drift, anlæg, arealadministration samt sekretariatet.
Med andre ord står OTM bl.a. for indstilling og opfølgning af politiske dagsordenspunkter, opførelse og vedligeholdelse af kommunale byggerier/bygninger, administrerer offentlige arealer og driver basale samfundsmæssige serviceydelser inden for veje- og affaldsområdet og drift af brættet.
Vi tilbyder:
En travl arbejdsplads med gode kollegaer og en uformel omgangstone, hvor der er fokus på medarbejdernes trivsel og samarbejde

1. oktober 2019
Se Job
Job
2 Socialrådgiver/sagsbehandler til Børn og Familieafdeling i Sisimiut

Området for familie i Qeqqata Kommunia (Sisimiut) søger 2 socialrådgiver/sagsbehandler til Børn og Familieafdelingen.
Området for Familie består af 25 medarbejdere fordelt på Børn og Familieafdelingen som er normeret til 9 medarbejdere, heraf inkl. Afdelingsleder, Bistandsafdelingen, Sekretariatet, Ældreafdelingen og Handicapafdeling.
Medarbejderne i Området for Familie er under udvikling både fagligt og personligt, hvor der er fokus på flere områder, især inden for børn og unge. Qeqqata Kommunia har etableret 6 arbejdsgrupper hvor alle har fokus på børn og unge området, hvor alle implicerede samarbejdspartnere deltager og der er et tæt samarbejde med disse eksterne og interne. Endvidere udarbejdes en plan, som kaldes ”Qeqqata-model”, som skal være en model for området sagsbehandlingen på familieområdet.

1. oktober 2019
Se Job
Job
HR chef

Ved Qeqqata Kommunia er der en stilling som HR chef ledig.

HR afdelingen søger en dygtig og kompetent HR chef snarest eller efter nærmere aftale. Vi har rigtig travlt, men vi venter gerne på dig. Der er 6 medarbejder i HR, 4 fysisk placeret i Sisimiut og 1 fysisk placeret i Maniitsoq samt en elev.

30. september 2019
Se Job
Job
Projektleder til Nutaaliorfeeraq, Sisimiut

Nutaaliorfeeraq er de ikke-boglige forløb under Majoriaq Sisimiut. Med tiltrædelse 1. Oktober 2019, eller efter aftale søger vi en udadvendt person til vore unge i Nutaaliorfeeraq.

27. september 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger 1 Pædagog eller medhjælper til skolehjem i Maniitsoq

Qeqqata Kommunias skolehjem i Maniitsoq har 1 fuldtids stilling som 1 pædagog eller som medhjælper ledig.

Qeqqata Kommunias skolehjem får i skoleåret 2019/20 ti skolesøgende beboere i alderen 13-16 år, som går på 9. og 10. klasse på Atuarfik Kilaaseeraq. Beboerne kommer fra bygderne Sarfannguit, Itilleq, Napasoq og Atammik. Skolehjemmet er døgnbemandet, hvor personalet udgøres af 1 leder, 1 souschef, 3 pædagoger/medhjælpere, 1 køkkenleder, samt 1 og en halvtids ansat nattevagter der arbejder på skiftehold på 40 timers vagter.

27. september 2019
Se Job
Job
QEQQATA KOMMUNIA søger en KOMMUNALDIREKTØR til den kommunale administration med hovedkontor i Sisimiut.

VIL DU VÆRE MED TIL AT UDVIKLE SAMFUNDET?

Qeqqata Kommunia blev dannet d. 1. januar 2009, ved sammenlægning af Sisimiut og Maniitsoq kommune. I Qeqqata Kommunia bor der ca. 10.000 mennesker.
Efter mange års forberedelse har Qeqqata Kommunia og Selvstyret i samarbejde med faglige eksperter fået Aasivissuit - Nipisat optaget på UNESCOs Verdensarv i sommer 2018, som er det tredje verdensarvsområde i Grønland. Desuden arbejdes der i øjeblikket med at få etableret en naturvej fra Kangerlussuaq til Sisimiut, hvilket er et vigtigt udviklingsprojekt for kommunen. Der suppleres desuden med forskellige koncessionsområder som heliski ved Maniitsoq, skikoncession ved Sisimiut samt ørreelve langs vestkysten mellem Maniitsoq og Sisimiut - dertil moskustrofæjagt koncessionsområder ved Kangerlussuaq. Alt i alt er Qeqqata Kommunia i en bragende udvikling med sund økonomi.

Qeqqata Kommunia er kendetegnet ved enestående naturlandskaber, kulturperler, kystområder, søer, et rigt og varieret dyreliv samt fantastiske bymiljøer. Kommunen ligger godt midt på Grønlands Vestkyst og spiller en central rolle i forhold til den nationale og internationale infrastruktur, hvilket gør det til en attraktiv bosætningskommune. Endvidere er der mange muligheder for uddannelse. Tilsammen udgør alle disse kvaliteter et positivt udgangspunkt for kommunens fremtidige udvikling. I Qeqqata Kommunia er det store, tilgængelige og isfrie åbne land en vigtig resurse og det er vigtigt, at udnyttelsen sker under hensyntagen og beskyttelse af resurserne. Det åbne land er med til at skabe et økonomisk bæredygtigt Grønland.

24. september 2019
Se Job
Job
1 Socialhjælper / Barnemedhjælper til Forskole Børnehaven "Aanikasik"

Institution er normeret til 54 børn, 3-6 årige, som er fordelt i 4 stuer.
Du skal have kendskab til ”Den Gode Børnehave”s retningslinjer og pædagogikker.

23. september 2019
Se Job
Job
Køkkenleder til Skolehjem i Maniitsoq

Qeqqata Kommunias skolehjem i Maniitsoq har 1 fuldtids stilling som køkkenleder på skolehjemmet.

Qeqqata Kommunias skolehjem har i skoleåret 2019/20 elleve skolesøgende beboere i alderen 13-17 år, som går på 9. og 10. klasse på Atuarfik Kilaaseeraq. Beboerne kommer fra bygderne Sarfannguit, Itilleq, Napasoq og Atammik. Personalet udgøres af 1 leder, 1 souschef, 3 pædagoger, 1 køkkenleder samt 1½ nattevagter, der arbejder i skiftehold på 40 timers vagter.

20. september 2019
Se Job
Job
Barselsvikar, Socialrådgiver til Familiecenter i Sisimiut

Ved Familiecentret i Sisimiut er der en stilling som barselsvikar som socialrådgiver ledig.

Ansættelse- og overenskomster
Arbejdet udføres professionelt og vi adskiller privat og arbejdsliv. Der lægges vægt på et tæt samarbejde mellem medarbejderne og vi har fokus på faglig og personlig udvikling. Hvis du ønsker at gøre en forskel professionelt har du mulighed for at være med i teamet.

20. september 2019
Se Job
Job
Plejehjemmet QUPANUK i Sisimiut søger sundhedshjælper

Er du uddannet sundhedshjælper med lyst til at arbejde med ældre mennesker.
Plejehjemmet i Sisimiut er inddelt i to afdelinger: Plejeafdeling og demensafdeling, og hvert af de to afdelinger ledes af en afdelingsleder:
- Plejeafdeling har plads til 22 beboer og en aflastningsplads.
- Demensafdeling har plads til 20 beboer.

Der lægges vægt på, at styrke og vedligeholde den enkelte beboers evne til egenomsorg, og at huset, dets beboere og ansatte indgår i et fællesskab med respekt for det enkelte individ.

10. september 2019
Se Job
Job
Plejehjemmet QUPANUK i Sisimiut søger to sundhedsassistenter

Er du uddannet sundhedsassistent med lyst til at arbejde med ældre mennesker.
Plejehjemmet i Sisimiut er inddelt i to afdelinger: Plejeafdeling og demensafdeling, og hvert af de to afdelinger ledes af en afdelingsleder:
- Plejeafdeling har plads til 22 beboer og en aflastningsplads.
- Demensafdeling har plads til 20 beboer.

Der lægges vægt på, at styrke og vedligeholde den enkelte beboers evne til egenomsorg, og at huset, dets beboere og ansatte indgår i et fællesskab med respekt for det enkelte individ.

10. september 2019
Se Job
Job
Plejehjemmet QUPANUK i Sisimiut søger afdelingsleder for plejeafdeling

Har du ambitioner for at være afdelingsleder, og kan du lide at arbejde med ældre, samt arbejde selvstændigt?
Plejehjemmet i Sisimiut er inddelt i to afdelinger: Plejeafdeling og demensafdeling, og hvert af de to afdelinger ledes af en afdelingsleder:
- Plejeafdeling har plads til 22 beboer og en aflastningsplads.
- Demensafdeling har plads til 20 beboer.
Spændende udviklingsmuligheder som afdelingsleder
Der arbejders lige nu med at planlægge, at danne arbejdsgrupper efter en større trivselsundersøgelse, hvor grupperne må vælger et bestemt fokusområde som de vil arbejde med, ligeliges huset arbejder fortiden intensivt at få skabt mindre fravær, ved at kigge på arbejdsvilkårene og arbejdsgange, så du skal turde italesætte målene for disse processer.

10. september 2019
Se Job
Job
Barselsvikar, Socialrådgiver til Familiecenter i Sisimiut

Ved Familiecentret i Sisimiut er der en stilling som barselsvikar som socialrådgiver ledig.

6. september 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger 2 Lærere til Minngortuunnguup Atuarfia i Sisimiut

Vi søger 2 lærere på trin 1(Yngste trin) til Minngortuunnguup Atuarfia med mod til at engagere sig i en skole i udvikling og med interesse i at undervise i følgende fag: Grønlandsk/Kalaallisut, Dansk/Qallunaatut, Matematik, Inuiaqatigiilerineq/samfundsfag, upperisalerineq/Religion & filosofi, Musik/sang, Timersorneq/Idræt aammalu sumiiffinni toqqagassat/lokale valg og personlig udvikling, hvor klasselærerfunktionen også indgår.
Sisimiut er en by med utallige muligheder, gode
uddannelsessteder og garanti for daginstitutionsplads
for ansøgernes børn.

• Der er ca. 410 elever
• Der er normeret 53 undervisere
• Der er 20 klasser fordelt på 1. til 10. klasse
• Der er 9 specialklasser

4. september 2019
Se Job
Job
Museumsinspektør til Sisimiut & Kangerlussuaq Museum

Sisimiut & Kangerlussuaq Museum søger en akademisk medarbejder til ansættelse som museumsinspektør med tiltrædelse snarest.
Museets geografiske ansvarsområde er den tidligere Sisimiut Kommune inklusive bygderne Sarfannguit og Itilleq samt området i og omkring Kangerlussuaq. Museet dækker områdets kultur- og naturhistorie gennem de sidste 4.500 år.
Sisimiut & Kangerlussuaq Museum er en aktiv partner i udviklingen af UNESCO Verdensarvsområdet Aasivissuit – Nipisat og går en spændende fremtid i møde med udvikling af ny udstillinger og andre formidlingstiltag. Det er en dynamisk arbejdsplads, hvor der ofte er mange forskellige opgaver og projekter i gang på samme tid – store som små.

1. september 2019
Se Job
Job
Kangaamiut katersugaasiviani ikiortitut allanillu suliassanik suliaqarfiusoq inuttassarsiorneqarpoq

Katersugaasivik Qeqqata Kommuniata ataaniippoq, Kulturimut paasissutissiisarnermillu misilittagaqaruit pitsaaqutaassaaq.

1. september 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger 5 Støttepersoner til handicappede borgere

5 Støttepersoner til handicappede borgere

I støttepersonkorpset ved PISOQ er der 5 støttepersonstillinger ledige.

Der er ca. 86 støttepersoner i boenheder, bofællesskab, dagværestedet Ivik, det beskyttede værksted Sannavik samt hos borgere i hjemmet.

31. august 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger En Koordineringsmedarbejder til Pisoq

I koordineringsteamet for støttepersonkorpset ved PISOQ er der en stilling ledig.

Der er ca. 86 støttepersoner i boenheder, bofællesskab, dagværestedet Ivik, det beskyttede værksted Sannavik samt hos borgere i hjemmet.

31. august 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger 1 Pædagog til Qeqqata Kommunias skolehjem i Maniitsoq

Qeqqata Kommunias skolehjem i Maniitsoq har 1 fuldtids stilling som pædagog ledig.

Qeqqata Kommunias skolehjem får i skoleåret 2019/20 ti skolesøgende beboere i alderen 13-16 år, som går på 9. og 10. klasse på Atuarfik Kilaaseeraq. Beboerne kommer fra bygderne Sarfannguit, Itilleq, Napasoq og Atammik. Skolehjemmet er døgnbemandet, hvor personalet udgøres af 1 leder, 1 souschef, 3 pædagoger/medhjælpere, 1 køkkenleder, samt 1 og en halvtids ansat nattevagter der arbejder på skiftehold på 40 timers vagter.

30. august 2019
Se Job
Job
Overassistent i Majoriaq Sisimiut som kolligievejleder

Majoriaq Sisimiut søger en overassistent som overordnet skal beskæftige sig med kollegieadministration for kollegie samt og være kreditorbogholder for hele Majoriaq.

Kollegieafdelingen omfatter 70 kollegieboliger. Kollegieafdelingen varetager administration af kollegierne.

Stillingen refererer til administrationens afdelingsleder i Majoriaq.

Stillingen er forholdsvist nyt, og vi forestiller os naturligvis, at vi kan ansætte en administrator, der kan videreudvikle Majoriaq´s kollegieområde.

27. august 2019
Se Job
Job
Sisimiut Museum søger stabil studentermedhjælper

Er du er udadvendt og interesseret i historie og kultur, så har Sisimiut Museum et spændende job at tilbyde.

Arbejdstiden er i perioden juni-august lørdag og søndag kl. 11.00-16.00 og i perioden september-maj søndag kl. 11.00-16.00. Der kan være mulighed for flere timer på hverdage og aftner i sommerperioden.

27. august 2019
Se Job
Job
Projektleder til Nutaaliorfeeraq, Sisimiut

Nutaaliorfeeraq er de ikke-boglige forløb under Majoriaq Sisimiut. Med tiltrædelse 1. September 2019, eller efter aftale søger vi en udadvendt person til vore unge i Nutaaliorfeeraq.

27. august 2019
Se Job
Job
Pædagog søges i Maniitsoq

Qeqqata Kommunia, Maniitsoq, søger 1 pædagog for Integreret børnehave Kuunnguaq.

Stillingen er en fuldtidsstilling med 40 timer om ugen. Der er plads til 80 børn deler til 20 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn.
Åbningstiden for børnehaven er mandag – fredag kl. 06:45 – 17:00.
Administration for Integreret børnehaven hører under Områdechef for Udd., daginst.Kultur, fritid, Erhvervs- og Arbejdsmarked, og Pædagogisk Koordinator sørger for rådgivning og vejledning for daginstitutioner.

26. august 2019
Se Job
Job
Tidsbegrænset stilling som sagsbehandler til Området for Familie i Sisimiut.

Området for Familie i Sisimiut søger en dygtig og viljestærk sagsbehandler i perioden 01.09.2019 – 31.12.2020 til at behandle sager i førtidspensionsafdelingen, hvor der skal arbejdes med revurdering af førtidspensionssager.
Medarbejderne i Området for Familie i Qeqqata Kommunia i Sisimiut arbejder i henhold til gældende lovgivning indenfor sagsbehandling af borger og med mulighed for udvikling både fagligt og personligt, så det kan det være dig, der er brug for.
Området for Familie i Sisimiut har 25 medarbejdere fordelt på Bistandsafdeling, Sekretariat, Handicapafdeling, hvor borgere med handicap, ældre, førtidspensionister samt børn og familier serviceres.
Den opslået stillingen er placeret i Ældre- og førtidspensionsafdelingen.

25. august 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger 1 souschef/pædagog eller lignende uddannelse til forskole børnehave Aanikasik i Maniitsoq

Institutionen er normeret til 54 børn, fra 4 til 6 år fordelt på 4 stuer. Yderligere oplysninger kan indhentes hos:

Leder Malia L. Rosing på telefon 81 33 75 / 38 38 70
Flere oplysninger om den enkelte institution kan læses på www.qeqqata.gl under Daginstitutioner.
Det vil være fordel at du er dobbeltsproget, og har kendskab til Meeqqerivitsialak Principperne.

23. august 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger Hjemmehoser

til Familiecenter i Sisimiut
Området for Families Familiecenter i Sisimiut er
en stilling som hjemmehoser ledig.

23. august 2019
Se Job
Job
En miljøarbejdere til Familiecenter i Sisimiut

Ved Qeqqata Kommunias Området for Families Familiecenter i Sisimiut er der en ledige stillinger som miljøarbejder.

23. august 2019
Se Job
Job
Konsulent for idræt og natur

Ved Qeqqata Kommunia uddannelsesområde i Sisimiut er en stilling som konsulent for idræt og natur ledig til besættelse snarest mulig.

Formålet med ansættelsen er i tæt samarbejde med fritidsinspektørerne at skabe et dynamisk idræts- og fritidsliv for børn, unge, ældre og handicappede i hele kommunen,

22. august 2019
Se Job
Job
Driftsleder til området for teknik og miljø i Maniitsoq

Ved Qeqqata Kommunia i Grønland er en stilling ved Området for Teknik og Miljø i Maniitsoq ledig til besættelse pr. 1. september 2019 eller efter aftale.

21. august 2019
Se Job
Job
Afdelingsleder til Handicapafdelingen i Sisimiut

Handicapafdelingen ved Området for Familie i Sisimiut søger en afdelingsleder pr. 1. september 2019.
Handicapafdelingen sagsbehandler borgere med handicap, både børn og voksne. Der ydes råd og vejledning i forhold til borgernes handicap, hvor der også er behov for en eller anden form for en hjælpeforanstaltning.
Handicapafdelingen er normeret til 3 stillinger: 1 afdelingsleder og 2 sagsbehandlere.
Området for Familie består af en Handicapafdeling, en Ældreafdeling, en Børn- og Unge afdeling, en Bistandsafdeling og et Sekretariat.
Området for Familie er normeret til i alt 25 medarbejdere, som også inkluderer en souschef og en familiechef.
Handicapafdelingen samarbejder primært med Børne- og Familie afdelingen og Ældreafdelingen, og også med Arbejdsmarkedskontoret og Majoriaq.
Ud over dette, er der et tæt samarbejde i hele Området for Familie med fælles sagsmøder og møder med bygdekontorerne.

21. august 2019
Se Job
Job
Tidsbegrænset stilling som sagsbehandler til Området for familie i Maniitsoq

Området for Familie i Maniitsoq, Qeqqata Kommunia søger dygtig og viljestærk sagsbehandler i perioden 01.09.2019 – 31.12.2020 til at behandle sager i førtidspensionsafdelingen, hvor der skal arbejdes med revurdering af førtidspensionssager.
Medarbejderne i Området for Familie i Qeqqata Kommunia i Maniitsoq arbejder i henhold til gældende lovgivning indenfor sagsbehandling af borger og med mulighed for udvikling både fagligt og personligt, så det kan det være Dig, der er brug for.
Området for Familie har 23 medarbejdere fordelt på Bistandsafdeling, Sekretariat, Handicapafdeling, hvor borgere med handicap, ældre, førtidspensionister samt børn og familier serviceres.

19. august 2019
Se Job
Job
Kommunaldirektør til Qeqqata Kommunia

Qeqqata Kommunia søger en kommunaldirektør til den kommunale administration med hovedkontor i Sisimiut.

19. august 2019
Se Job
Job
Souschef til Kanaartaq

Qeqqata Kommunia daginstitutioner i Sisimiut, er der følgende stilling som souschef i Kanaartaq

19. august 2019
Se Job
Job
Sygeplejerske til plejehjemmet Qupanuk i Sisimiut

Plejehjemmet Qupanuk i Sisimiut søger en sygeplejerske med tiltrædelse 1. september 2019.
Søger du udfordringer og arbejde som sygeplejerske med en fantastisk udsigt fra din arbejdsplads?
Og har du lyst til at arbejde i Sisimiut, hvor der er rig mulighed for at gøre nytte af det skønne bagland ved byen hele året rundt?
Og har du også hjertet på det rette sted, faglighed og lyst til at arbejde med plejehjemmets kære beboere? Så er du måske vores nye sygeplejerske på plejehjemmet Qupanuk?
Om Qupanuk
Qupanuk er et plejehjem, bestående af 2 afdelinger med plads til 42 beboere og 1 aflastningsplads og der er et dagcenter/aktivitetscenter. De 2 afdelinger er plejeafdelingen og demensafdelingen.
På Qupanuk er der 69 ansatte fordelt på leder, souschef, kontorpersonale, plejepersonale, køkken, pedel, pedelmedhjælper, chauffør, vaskeri og rengøring.
Stillingen er en fuldtidsstilling, hvor sygeplejersken har tæt samarbejde med lederen, såvel som personalet i afdelingerne.

16. august 2019
Se Job
Job
Overassistent til Majoriaq i Maniitsoq

På arbejdsmarkedsformidlingen under Majoriaq i Maniitsoq er der en stilling som overassistent ledig til besættelse pr. 1. september 2019 eller snarest efter aftale.

16. august 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger bygningsingeniør til Området for Teknik- og Miljø i Sisimiut

Ved Qeqqata Kommunias Område for Teknik og Miljø i Sisimiut er der fra 1. September 2019 en stilling som bygningsingeniør ledig.
Stillingen er pt. organisatorisk placeret i anlægsaf¬delingen.
Området for Teknik- og Miljø har p.t. 13 med¬arbejdere. Det geografiske område, dækker Sisimiut og bygderne Kangerlussuaq, Sarfannguit og Itilleq.
Qeqqata Kommunia har mange institutioner og bygninger som skal varetages og vedligeholdes, og derfor er det vigtigt at du har et godt overblik over mange opgaver.

15. august 2019
Se Job

Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Qeqqata Kommunia