airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ledig stillinger

Qeqqata Kommunia er en arbejdsplads spredt ud over et meget stort landareal med et lige så stort antal arbejdsområder. Styret af kommunalbestyrelsen, arbejder kommunen med emner som servicering af borgerne, lokalsamfundenes udvikling, fysisk planlægning, undervisning og administration.
Job
Erfaren Kommunikationsmedarbejder i Sisimiut

Spændende stilling som Bæredygtighedskonsulent med kommunikationserfaringer ved Qeqqata Kommunia er ledig.

Vi ønsker, at bæredygtighedskonsulenten sikrer den tværgående og sammenhængende indsats indenfor Kommunikation i en fleksibel og borgerserviceorienteret organisation.

18. december 2019
Se Job
Job
Direktør for Velfærd i Sisimiut

Qeqqata Kommunia søger Direktør for Velfærd med start 1. februar 2020 eller efter aftale.

Direktøren for Velfærd skal sikre harmoniseringen af to velfærdsområder, (familieområder) i Sisimiut og Maniitsoq, og skal bidrage til at formulere strategier, visioner og politikker, samt indgå i tæt samarbejde med Kommunaldirektøren og Direktøren for Uddannelse og Økonomi.

Arbejdet som Direktør for Velfærd bliver derfor præget af høj faglig kvalitet og vil gå hånd i hånd med et stadigt større fokus på socialindsats og god økonomisk udvikling i Kommunen, der prioriterer tværgående og sammenhængende indsatser i en fleksibel og borgerservice orienteret organisation.

Der forventes en direktør, der med afsæt i en høj personlig integritet og en naturlig autoritet formår at udøve en kvalitetspræget og dialogbaseret ledelsesstil samtidig med, at fokus på de overordnede politiske og administrative målsætninger fastholdes.

Qeqqata Kommunia har fokus på ”Det gode liv – hele livet”, som skal sikre, at børn får omsorg og beskyttelse, og at ældres livskvalitet fastholdes. Den kommende ’Qeqqata model’ vil tage
udgangspunkt i en tidlig og fælles indsats
med barnet i centrum og skal bidrage til
at forbedre de sociale forhold, hvor vi dertil prioriterer vores omsorg for ældre med demens samt personer med handikap.

16. december 2019
Se Job
Job
HR konsulent- vikariatstilling til HR afdelingen i Sisimiut, Qeqqata Kommunia

Vikariatstilling som HR konsulent i Qeqqata Kommunia’s HR afdeling er ledig til besættelse.

Har du lyst til at være en del af et team i et HR-afdelingen i Qeqqata Kommunia med mange spændende opgaver. Vi søger en kompetent og engageret medarbejder snarest eller efter aftale.

I HR-afdelingen rådgiver vi ledere i administrationen og institutionerne i Qeqqata Kommunia Vi er sparringspartner for ledelsen inden for personalejuridiske spørgsmål og sikre korrekt sagsbehandling af personale administrative sager iht. gældende overenskomster, tjenestemandslovgivning, sagsbehandlingsloven og andet relevant lovgivning.

6. december 2019
Se Job
Job
Overassistent til Borgerservice i Sisimiut

Ved Qeqqata Kommunias Borgerservice i Sisimiut er der en stilling som overassistent ledig.
Borgerservice er normeret til 6 stillinger: 1 afdelingsleder og 5 overassistenter.

25. november 2019
Se Job
Job
Direktionssekretariatet søger en kontorfuldmægtig

Qeqqata Kommunia søger en kontorfuldmægtig i direktionssekretariatet i Sisimiut. Medarbejderen ansættes under sekretariatschefen.

Sekretariatet er en afdeling hvor hovedfokus er politisk betjening. Direktionssekretariatet er en servicefunktion for samtlige områder i administrationen. I det daglige vil du som fuldmægtig bidrag til at udvikle og igangsætte initiativer på baggrund af politikernes beslutninger samt understøtte gennemførelse af forskellige opgaver.

Som medarbejder i direktionssekretariatet skal du holde af et arbejdsmiljø, hvor tingene ind imellem går stærkt og opgaver skal løses under pres. Du skal holde af at arbejde i et politisk miljø med mange forskellige typer mennesker, og hvor et projekt kan ændre form og indhold hen ad vejen.

31. oktober 2019
Se Job
Job
HR chef

Ved Qeqqata Kommunia er der en stilling som HR chef ledig.

HR afdelingen søger en dygtig og kompetent HR chef snarest eller efter nærmere aftale. Vi har rigtig travlt, men vi venter gerne på dig. Der er 6 medarbejder i HR, 4 fysisk placeret i Sisimiut og 1 fysisk placeret i Maniitsoq samt en elev.

30. september 2019
Se Job
Job
QEQQATA KOMMUNIA søger en KOMMUNALDIREKTØR til den kommunale administration med hovedkontor i Sisimiut.

VIL DU VÆRE MED TIL AT UDVIKLE SAMFUNDET?

Qeqqata Kommunia blev dannet d. 1. januar 2009, ved sammenlægning af Sisimiut og Maniitsoq kommune. I Qeqqata Kommunia bor der ca. 10.000 mennesker.
Efter mange års forberedelse har Qeqqata Kommunia og Selvstyret i samarbejde med faglige eksperter fået Aasivissuit - Nipisat optaget på UNESCOs Verdensarv i sommer 2018, som er det tredje verdensarvsområde i Grønland. Desuden arbejdes der i øjeblikket med at få etableret en naturvej fra Kangerlussuaq til Sisimiut, hvilket er et vigtigt udviklingsprojekt for kommunen. Der suppleres desuden med forskellige koncessionsområder som heliski ved Maniitsoq, skikoncession ved Sisimiut samt ørreelve langs vestkysten mellem Maniitsoq og Sisimiut - dertil moskustrofæjagt koncessionsområder ved Kangerlussuaq. Alt i alt er Qeqqata Kommunia i en bragende udvikling med sund økonomi.

Qeqqata Kommunia er kendetegnet ved enestående naturlandskaber, kulturperler, kystområder, søer, et rigt og varieret dyreliv samt fantastiske bymiljøer. Kommunen ligger godt midt på Grønlands Vestkyst og spiller en central rolle i forhold til den nationale og internationale infrastruktur, hvilket gør det til en attraktiv bosætningskommune. Endvidere er der mange muligheder for uddannelse. Tilsammen udgør alle disse kvaliteter et positivt udgangspunkt for kommunens fremtidige udvikling. I Qeqqata Kommunia er det store, tilgængelige og isfrie åbne land en vigtig resurse og det er vigtigt, at udnyttelsen sker under hensyntagen og beskyttelse af resurserne. Det åbne land er med til at skabe et økonomisk bæredygtigt Grønland.

24. september 2019
Se Job
Job
Kommunaldirektør til Qeqqata Kommunia

Qeqqata Kommunia søger en kommunaldirektør til den kommunale administration med hovedkontor i Sisimiut.

19. august 2019
Se Job

Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Qeqqata Kommunia