airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ledig stillinger

Qeqqata Kommunia er en arbejdsplads spredt ud over et meget stort landareal med et lige så stort antal arbejdsområder. Styret af kommunalbestyrelsen, arbejder kommunen med emner som servicering af borgerne, lokalsamfundenes udvikling, fysisk planlægning, undervisning og administration.
Job
Qeqqata kommunia søger en Sundhedsassistent i Alderdomshjemmet i Maniitsoq

Ved Qeqqata kommunia Område for Familie alderdomshjem Neriusaaq i Maniitsoq er der stillingen som sundhedsassistenter ledige.

Neriusaaq er et plejehjem, der blev indviet i 2008. Vi har plads til 44 beboere med forskellige plejebehov. Huset er inddelt i 6 afsnit, men der samarbejdes på tværs af alle afsnit. I Angerlarsimaffik Neriusaaq arbejder vi ud fra fælles værdier og mål, som skal sikre kontinuerlig udvikling i hjemmet.

22. december 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger 2 miljøarbejdere til boenhed for unge Maniitsoq

stillingen er placeret på boenhed for unge under Familiecenteret.
Der er i forvejen 4 faste medarbejdere.

20. december 2019
Se Job
Job
3 professionelle plejefamilier ved Børne- og Familieafdeling i Området for Familie, Sisimiut

Området for Familie i Sisimiut søger 3 professionelle plejefamilier med ansættelse 1. januar 2020, eller efter nærmere aftale.
En professionel plejefamilie varetager lige som den almindelige plejefamilie omsorgen for anbragte børn mellem 0 og 18 år, men til forskel fra de andre typer af plejefamilier er der i den professionelle plejefamilie tale om et ansættelsesforhold mellem Qeqqata Kommunia og plejeren/familien. At det er et professionelt forhold betyder at Qeqqata Kommunia stiller større krav til plejefamiliens kompetencer, fleksibilitet og rummelighed, samt at en plejefamilie er ansat på overenskomstmæssige vilkår.
At være ansat som plejefamilie har en række fordele, som almindelige plejefamilier ikke har, da der er tale om løn og ikke plejevederlag.
For at blive ansat som professionel plejefamilie er kravet, at man have en socialfaglig eller pædagogisk baggrund og en stor viden og lyst til at arbejde med sårbare børn og unge.
En professionelle plejefamilie, hvor af den ene af ægteparret/parret er ansat som professionel plejefamilie, vil blive tildelt højest to plejebørn, som man skal have det primære ansvar for. At der anbringes et tredje barn forudsætter at begge ægtepar/par er ansatte som professionelle plejefamilie.
Da der er tale om et professionelt plejeforhold vil der være tale tildeling af børn med særlige udfordringer.
Området for Familie vil altid bestræbe sig på at matche barn og plejefamilie bedst muligt, så der tages hensyn til barnets behov og tarv.
Stillingen er en fast fuldtidsstilling og det forventes derfor, at man som professionelle plejefamilie i perioder, hvor der er færre eller mindre krævende børn i hjemmet, kan og vil stå til rådighed på anden vis i indsatsen for andre sårbare børn og unge.
Stillingen som professionel plejefamilie er administrativt tilknyttet Børn og Familieafdelingen i Området for familie i Sisimiut.

15. december 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger forebyggelseskonsulent på deltid, samt forsorgsassistent i Kriminalforsorgen på deltid

Derved er stillingen fuldtidsstilling der er kombineret.
Stillingen er beliggende i kommunen.

Vi regner med, at du i perioder vil arbejde i kommunen fra kl. 8-12, og under forsorgen fra kl 12-16. Du har rig mulighed for at veksle mellem sagerne. Du vil arbejde på tværs af hele kysten, hvor forskellige former for samarbejde foregår indenfor Kriminalforsorgen Friheden, fra Ilulissat til Tasiilaq, hvor den vigtigste samarbejde ligger i Afdeling Nuuk.

Vi ønsker, at medarbejderen sikrer den tværgående og sammenhængende indsats inden for forebyggelse af Kriminalitet blandt børn og unge og Kriminalforsorgen.

29. november 2019
Se Job
Job
Qeqqata Handicapområdet i Maniitsoq søger en støtteperson

Med udgangspunkt i, at der er et barn med særlige behov, fremsætter Handicapområdet under Området for Familie i Maniitsoq et stillingsopslag om en særskilt støtteperson.
Stillingen særskilt støtteperson er placeret under Handicapområdet, der henhører under Støttepersonskoordinatorens ansvarsområde.

27. november 2019
Se Job
Job
Sagsbehandler til Modtagelsen i Bistandsafdelingen i Området for Familie

Modtagelsen i Bistandsafdelingen i Området for Familie i Sisimiut søger en sagsbehandler, hvor borgere modtages ved henvendelsen til Området for Familie, samt der finder sagsbehandling sted for borgere der modtager eller skal til at modtage offentlig hjælp.
Bistandsafdelingen er normeret til 3 stillinger: 1 afdelingsleder og 2 sagsbehandlere.
Området for Familie består af en Bistandsafdeling, en Ældreafdeling, en Børn- og Unge afdeling, en Handicapafdeling og et Sekretariat.
Området for Familie er normeret til i alt 25 medarbejdere, som også inkluderer en souschef og en familiechef.
Bistandsafdelingen arbejder tæt sammen med Børn- og Unge afdelingen, Ældreafdelingen, Arbejdsmarkedskontoret og Majoriaq.
Ud over dette, er der et tæt samarbejde i hele Området for Familie med fælles sagsmøder og møder med bygdekontorerne.

25. november 2019
Se Job
Job
Afdelingsleder til Bistandsafdelingen i Sisimiut

PRØV SISIMIUT
Sisimiut er en spændende by med en farverig kultur og natur samt et rigt idræts- og foreningsliv.

Bistandsafdelingen ved Området for Familie i Sisimiut søger en afdelingsleder pr. 1. december 2019, hvis hovedopgave er synlig ledelse og sikre kvalificeret sagsbehandling af henvendelser til Området for Familie om offentlig hjælp.

Bistandsafdelingen modtager og servicerer borgere med råd og vejledning, beregning af offentlig hjælp, udarbejdelse af handleplaner, og indstillinger til respektive udvalg.

Bistandsafdelingen er normeret til 5 stillinger: 1 afdelingsleder og 4 sagsbehandlere.

I Bistandsafdelingen er der egen borgerservice: en Modtagelse, hvor borgere henvender sig. Herfra bliver de betjent i forhold til deres henvendelse.

Området for Familie består af en Bistandsafdeling, en Ældreafdeling, en Børn- og Unge afdeling, en Handicapafdeling og et Sekretariat.

Området for Familie er normeret til i alt 25 medarbejdere, som også inkluderer en souschef og en familiechef.

Bistandsafdelingen samarbejder tæt med Børne- og Familie afdelingen og Ældreafdelingen, og også med Arbejdsmarkedskontoret og Majoriaq.

Ud over dette, er der et tæt samarbejde i hele Området for Familie med fælles sagsmøder og ugentlige møder med bygdekontorerne, hvor også afdelingslederen deltager.

25. november 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger Forebyggelseskonsulent i Maniitsoq

Ved Familiecenter under Området for Familie i Maniitsoq er en stilling som forebyggelseskonsulent ledig. Forebyggelseskonsulents arbejde har et bredt forebyggende og sundhedsfremmende projekter i tæt samarbejde med relevante instanser i byen og i bygder
Fagligt referer forebyggelseskonsulenten til leder af familiecenter i Maniitsoq.

22. november 2019
Se Job
Job
Plejehjemmet QUPANUK i Sisimiut søger to sundhedsassistenter

Er du uddannet sundhedsassistent med lyst til at arbejde med ældre mennesker.
Plejehjemmet i Sisimiut er inddelt i to afdelinger: Plejeafdeling og demensafdeling, og hvert af de to afdelinger ledes af en afdelingsleder:
- Plejeafdeling har plads til 22 beboer og en aflastningsplads.
- Demensafdeling har plads til 20 beboer.

Der lægges vægt på, at styrke og vedligeholde den enkelte beboers evne til egenomsorg, og at huset, dets beboere og ansatte indgår i et fællesskab med respekt for det enkelte individ.

17. november 2019
Se Job
Job
Sygeplejefaglig leder til plejehjemmet Qupanuk i Sisimiut

Plejehjemmet Qupanuk i Sisimiut søger en sygeplejefaglig leder med tiltrædelse 1. december 2019.

Søger du udfordringer og arbejde som sygeplejefaglig leder med en fantastisk udsigt fra din arbejdsplads?

Og har du lyst til at arbejde i Sisimiut, hvor der er rig mulighed for at gøre nytte af det skønne bagland ved byen hele året rundt?

Og har du også hjertet på det rette sted, faglighed og lyst til at arbejde med plejehjemmets kære beboere? Så er du måske vores nye sygeplejefaglig leder på plejehjemmet Qupanuk?

Om Qupanuk
Qupanuk er et plejehjem, bestående af 2 afdelinger med plads til 42 beboere og 1 aflastningsplads og der er et dagcenter/aktivitetscenter. De 2 afdelinger er plejeafdelingen og demensafdelingen.

På Qupanuk er der 69 ansatte fordelt på leder, souschef, kontorpersonale, plejepersonale, køkken, pedel, pedelmedhjælper, chauffør, vaskeri og rengøring.

Stillingen er en fuldtidsstilling, hvor sygeplejersken har tæt samarbejde med lederen, såvel som personalet i afdelingerne.

13. november 2019
Se Job
Job
Socialrådgiver/sagsbehandler til Børn og Familieafdeling i Sisimiut

Området for familie i Qeqqata Kommunia (Sisimiut) søger 1 socialrådgiver/sagsbehandler til Børn og Familieafdelingen.
Området for Familie består af 25 medarbejdere fordelt på, Bistandsafdelingen, Familieafdelingen, Sekretariatet, Ældreafdelingen og Handicapafdeling. Børn og Familieafdelingen er normeret til 9 medarbejdere, heraf inkl. afdelingsleder.

10. november 2019
Se Job
Job
3 professionelle plejefamilier ved børne og familieafdeling i Området for familie, Sisimiut

Området for Familie i Sisimiut søger 3 professionelle plejefamilier med ansættelse snarest muligt.

10. november 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger en sagsbehandler i Maniitsoq

Området for Familie i Maniitsoq, Qeqqata Kommunia søger en dygtig socialrådgiver/sagsbehandler.

Medarbejderne i Området for Familie i Qeqqata Kommnia arbejder i henhold til gældende lovgivning inden for sagsbehandling af borger og med mulighed for udvikling både fagligt og personligt, så det kan det være Dig, der er brug for.

Området for Familie har 23 medarbejdere fordelt på Bistandsafdeling, Sekretariat, Handicapafdeling, hvor handicappede, Ældre, førtidspensionister samt Børn og Familieafdeling serviceres.

8. november 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger Socialpædagog til Familiecenter i Sisimiut

Ved Qeqqata Kommunias Familiecenter er en stilling som socialpædagog ledig .
Vi adskiller privat og arbejdsliv. Der lægges vægt på et tæt samarbejde mellem medarbejderne og vi har fokus på faglig og personlig udvikling. Hvis du ønsker at gøre en forskel professionelt har du mulighed for at være med i teamet.

31. oktober 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger forebyggelseskonsulent på deltid, samt forsorgsassistent i Kriminalforsorgen på deltid

Derved er stillingen fuldtidsstilling der er kombineret.
Stillingen er beliggende i kommunen.

Vi regner med, at du i perioder vil arbejde i kommunen fra kl. 8-12, og under forsorgen fra kl 12-16. Du har rig mulighed for at veksle mellem sagerne. Du vil arbejde på tværs af hele kysten, hvor forskellige former for samarbejde foregår indenfor Kriminalforsorgen Friheden, fra Ilulissat til Tasiilaq, hvor den vigtigste samarbejde ligger i Afdeling Nuuk.

Vi ønsker, at medarbejderen sikrer den tværgående og sammenhængende indsats inden for forebyggelse af Kriminalitet blandt børn og unge og Kriminalforsorgen.

30. oktober 2019
Se Job
Job
2 stillinger som socialrådgiver/sagsbehandler til Børn og Familieafdelingen søges i Maniitsoq

Området for Familie i Maniitsoq, Qeqqata Kommunia søger 2 dygtige og viljestærke socialrådgivere/sagsbehandler til Børn og Familieafdelingen.
Medarbejderne i Området for Familie i Qeqqata Kommnia arbejder i henhold til gældende lovgivning indenfor sagsbehandling af borger og med mulighed for udvikling både fagligt og personligt, så det kan det være Dig, der er brug for.
Området for Familie har 23 medarbejdere fordelt på Bistandsafdeling, Sekretariat, Handicapafdeling, hvor handicappede, Ældre, førtidspensionister samt Børn og Familieafdeling serviceres.
De 2 opslået stillinger er placeret under børn og familieområdet som er normeret til 8 medarbejdere, inkl. Ledende socialrådgiver. Sagsbehandling under børn og familieområdet er fordelt til 2 afdelinger, (Team 1) Underretninger samt familie sagsbehandling, den anden (Team 2) sagsbehandling af familie samt plejefamilier.
De 2 opslået stillinger hører under Team 1 som er familiesagsbehandling, heraf underretninger om gravide og børn, og som arbejder med tidlig indsat, for at undgå anbringelse uden for hjemmet.

2 stillinger er afsat til særskilt sagsbehandling:
- Den første som skal arbejde med bekymringsområdet
- den anden som skal arbejde med udgangspunkt i igangværende familiesager, tidlig forebyggelse for at undgå anbringelse af et barn udenfor hjemmet i samarbejde med 2 nuværende medarbejdere.
En der i tæt samarbejde med socialrådgiver arbejder med udgangspunkt af borger samt omhyggelig sagsbehandling med udgangspunkt i familie og barn, at samarbejde på tæt hold med borger med henblik på at barnet forbliver i hjemmet.

14. oktober 2019
Se Job
Job
Sagsbehandler til Modtagelsen i Bistandsafdelingen i Området for Familie

Modtagelsen i Bistandsafdelingen i Området for Familie i Sisimiut søger en sagsbehandler, hvor borgere modtages ved henvendelsen til Området for Familie, samt der finder sagsbehandling sted for borgere der modtager eller skal til at modtage offentlig hjælp.
Bistandsafdelingen er normeret til 5 stillinger: 1 afdelingsleder og 4 sagsbehandlere.
Området for Familie består af en Bistandsafdeling, en Ældreafdeling, en Børn- og Unge afdeling, en Handicapafdeling og et Sekretariat.
Området for Familie er normeret til i alt 25 medarbejdere, som også inkluderer en souschef og en familiechef.
Bistandsafdelingen arbejder tæt sammen med Børn- og Unge afdelingen, Ældreafdelingen, Arbejdsmarkedskontoret og Majoriaq.
Ud over dette, er der et tæt samarbejde i hele Området for Familie med fælles sagsmøder og møder med bygdekontorerne.

10. oktober 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger Hjemmehoser

til Familiecenter i Sisimiut
Området for Families Familiecenter i Sisimiut er
en stilling som hjemmehoser ledig.

10. oktober 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger Forebyggelseskonsulent i Maniitsoq

Ved Familiecenter under Området for Familie i Maniitsoq er en stilling som forebyggelseskonsulent ledig. Forebyggelseskonsulents arbejde har et bredt forebyggende og sundhedsfremmende projekter i tæt samarbejde med relevante instanser i byen og i bygder
Fagligt referer forebyggelseskonsulenten til leder af familiecenter i Maniitsoq.

4. oktober 2019
Se Job
Job
2 Socialrådgiver/sagsbehandler til Børn og Familieafdeling i Sisimiut

Området for familie i Qeqqata Kommunia (Sisimiut) søger 2 socialrådgiver/sagsbehandler til Børn og Familieafdelingen.
Området for Familie består af 25 medarbejdere fordelt på Børn og Familieafdelingen som er normeret til 9 medarbejdere, heraf inkl. Afdelingsleder, Bistandsafdelingen, Sekretariatet, Ældreafdelingen og Handicapafdeling.
Medarbejderne i Området for Familie er under udvikling både fagligt og personligt, hvor der er fokus på flere områder, især inden for børn og unge. Qeqqata Kommunia har etableret 6 arbejdsgrupper hvor alle har fokus på børn og unge området, hvor alle implicerede samarbejdspartnere deltager og der er et tæt samarbejde med disse eksterne og interne. Endvidere udarbejdes en plan, som kaldes ”Qeqqata-model”, som skal være en model for området sagsbehandlingen på familieområdet.

1. oktober 2019
Se Job
Job
Barselsvikar, Socialrådgiver til Familiecenter i Sisimiut

Ved Familiecentret i Sisimiut er der en stilling som barselsvikar som socialrådgiver ledig.

Ansættelse- og overenskomster
Arbejdet udføres professionelt og vi adskiller privat og arbejdsliv. Der lægges vægt på et tæt samarbejde mellem medarbejderne og vi har fokus på faglig og personlig udvikling. Hvis du ønsker at gøre en forskel professionelt har du mulighed for at være med i teamet.

20. september 2019
Se Job
Job
Plejehjemmet QUPANUK i Sisimiut søger sundhedshjælper

Er du uddannet sundhedshjælper med lyst til at arbejde med ældre mennesker.
Plejehjemmet i Sisimiut er inddelt i to afdelinger: Plejeafdeling og demensafdeling, og hvert af de to afdelinger ledes af en afdelingsleder:
- Plejeafdeling har plads til 22 beboer og en aflastningsplads.
- Demensafdeling har plads til 20 beboer.

Der lægges vægt på, at styrke og vedligeholde den enkelte beboers evne til egenomsorg, og at huset, dets beboere og ansatte indgår i et fællesskab med respekt for det enkelte individ.

10. september 2019
Se Job
Job
Plejehjemmet QUPANUK i Sisimiut søger afdelingsleder for plejeafdeling

Har du ambitioner for at være afdelingsleder, og kan du lide at arbejde med ældre, samt arbejde selvstændigt?
Plejehjemmet i Sisimiut er inddelt i to afdelinger: Plejeafdeling og demensafdeling, og hvert af de to afdelinger ledes af en afdelingsleder:
- Plejeafdeling har plads til 22 beboer og en aflastningsplads.
- Demensafdeling har plads til 20 beboer.
Spændende udviklingsmuligheder som afdelingsleder
Der arbejders lige nu med at planlægge, at danne arbejdsgrupper efter en større trivselsundersøgelse, hvor grupperne må vælger et bestemt fokusområde som de vil arbejde med, ligeliges huset arbejder fortiden intensivt at få skabt mindre fravær, ved at kigge på arbejdsvilkårene og arbejdsgange, så du skal turde italesætte målene for disse processer.

10. september 2019
Se Job
Job
Plejehjemmet QUPANUK i Sisimiut søger to sundhedsassistenter

Er du uddannet sundhedsassistent med lyst til at arbejde med ældre mennesker.
Plejehjemmet i Sisimiut er inddelt i to afdelinger: Plejeafdeling og demensafdeling, og hvert af de to afdelinger ledes af en afdelingsleder:
- Plejeafdeling har plads til 22 beboer og en aflastningsplads.
- Demensafdeling har plads til 20 beboer.

Der lægges vægt på, at styrke og vedligeholde den enkelte beboers evne til egenomsorg, og at huset, dets beboere og ansatte indgår i et fællesskab med respekt for det enkelte individ.

10. september 2019
Se Job
Job
Barselsvikar, Socialrådgiver til Familiecenter i Sisimiut

Ved Familiecentret i Sisimiut er der en stilling som barselsvikar som socialrådgiver ledig.

6. september 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger En Koordineringsmedarbejder til Pisoq

I koordineringsteamet for støttepersonkorpset ved PISOQ er der en stilling ledig.

Der er ca. 86 støttepersoner i boenheder, bofællesskab, dagværestedet Ivik, det beskyttede værksted Sannavik samt hos borgere i hjemmet.

31. august 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger 5 Støttepersoner til handicappede borgere

5 Støttepersoner til handicappede borgere

I støttepersonkorpset ved PISOQ er der 5 støttepersonstillinger ledige.

Der er ca. 86 støttepersoner i boenheder, bofællesskab, dagværestedet Ivik, det beskyttede værksted Sannavik samt hos borgere i hjemmet.

31. august 2019
Se Job
Job
Tidsbegrænset stilling som sagsbehandler til Området for Familie i Sisimiut.

Området for Familie i Sisimiut søger en dygtig og viljestærk sagsbehandler i perioden 01.09.2019 – 31.12.2020 til at behandle sager i førtidspensionsafdelingen, hvor der skal arbejdes med revurdering af førtidspensionssager.
Medarbejderne i Området for Familie i Qeqqata Kommunia i Sisimiut arbejder i henhold til gældende lovgivning indenfor sagsbehandling af borger og med mulighed for udvikling både fagligt og personligt, så det kan det være dig, der er brug for.
Området for Familie i Sisimiut har 25 medarbejdere fordelt på Bistandsafdeling, Sekretariat, Handicapafdeling, hvor borgere med handicap, ældre, førtidspensionister samt børn og familier serviceres.
Den opslået stillingen er placeret i Ældre- og førtidspensionsafdelingen.

25. august 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger Hjemmehoser

til Familiecenter i Sisimiut
Området for Families Familiecenter i Sisimiut er
en stilling som hjemmehoser ledig.

23. august 2019
Se Job
Job
En miljøarbejdere til Familiecenter i Sisimiut

Ved Qeqqata Kommunias Området for Families Familiecenter i Sisimiut er der en ledige stillinger som miljøarbejder.

23. august 2019
Se Job
Job
Afdelingsleder til Handicapafdelingen i Sisimiut

Handicapafdelingen ved Området for Familie i Sisimiut søger en afdelingsleder pr. 1. september 2019.
Handicapafdelingen sagsbehandler borgere med handicap, både børn og voksne. Der ydes råd og vejledning i forhold til borgernes handicap, hvor der også er behov for en eller anden form for en hjælpeforanstaltning.
Handicapafdelingen er normeret til 3 stillinger: 1 afdelingsleder og 2 sagsbehandlere.
Området for Familie består af en Handicapafdeling, en Ældreafdeling, en Børn- og Unge afdeling, en Bistandsafdeling og et Sekretariat.
Området for Familie er normeret til i alt 25 medarbejdere, som også inkluderer en souschef og en familiechef.
Handicapafdelingen samarbejder primært med Børne- og Familie afdelingen og Ældreafdelingen, og også med Arbejdsmarkedskontoret og Majoriaq.
Ud over dette, er der et tæt samarbejde i hele Området for Familie med fælles sagsmøder og møder med bygdekontorerne.

21. august 2019
Se Job
Job
Tidsbegrænset stilling som sagsbehandler til Området for familie i Maniitsoq

Området for Familie i Maniitsoq, Qeqqata Kommunia søger dygtig og viljestærk sagsbehandler i perioden 01.09.2019 – 31.12.2020 til at behandle sager i førtidspensionsafdelingen, hvor der skal arbejdes med revurdering af førtidspensionssager.
Medarbejderne i Området for Familie i Qeqqata Kommunia i Maniitsoq arbejder i henhold til gældende lovgivning indenfor sagsbehandling af borger og med mulighed for udvikling både fagligt og personligt, så det kan det være Dig, der er brug for.
Området for Familie har 23 medarbejdere fordelt på Bistandsafdeling, Sekretariat, Handicapafdeling, hvor borgere med handicap, ældre, førtidspensionister samt børn og familier serviceres.

19. august 2019
Se Job
Job
Sygeplejerske til plejehjemmet Qupanuk i Sisimiut

Plejehjemmet Qupanuk i Sisimiut søger en sygeplejerske med tiltrædelse 1. september 2019.
Søger du udfordringer og arbejde som sygeplejerske med en fantastisk udsigt fra din arbejdsplads?
Og har du lyst til at arbejde i Sisimiut, hvor der er rig mulighed for at gøre nytte af det skønne bagland ved byen hele året rundt?
Og har du også hjertet på det rette sted, faglighed og lyst til at arbejde med plejehjemmets kære beboere? Så er du måske vores nye sygeplejerske på plejehjemmet Qupanuk?
Om Qupanuk
Qupanuk er et plejehjem, bestående af 2 afdelinger med plads til 42 beboere og 1 aflastningsplads og der er et dagcenter/aktivitetscenter. De 2 afdelinger er plejeafdelingen og demensafdelingen.
På Qupanuk er der 69 ansatte fordelt på leder, souschef, kontorpersonale, plejepersonale, køkken, pedel, pedelmedhjælper, chauffør, vaskeri og rengøring.
Stillingen er en fuldtidsstilling, hvor sygeplejersken har tæt samarbejde med lederen, såvel som personalet i afdelingerne.

16. august 2019
Se Job

Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Qeqqata Kommunia