airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ledig stillinger

Qeqqata Kommunia er en arbejdsplads spredt ud over et meget stort landareal med et lige så stort antal arbejdsområder. Styret af kommunalbestyrelsen, arbejder kommunen med emner som servicering af borgerne, lokalsamfundenes udvikling, fysisk planlægning, undervisning og administration.
Job
Minngortuunnguup Atuarfia i Sisimiut søger leder til skolepasningen

Stillingen som leder ved skolepasningen i Minngortuunnguup Atuarfia i Sisimiut ved Qeqqata Kommunia er ledig.
Skolepasningens åbningstid er fra 07.30-17.00.
Der er i alt 4 ansatte lederen medregnet.
Elever fra 1.-3.klasse kan opholde sig i skolepasningen, indtil deres undervisning starter.
I skoletiden kan 1.-5. klasse passes af skolepasningen, hvis der er behov for det.
1.klasserne passes i skolepasningen efter de har fri fra skole.
Den normale arbejdstid er 40 timer ugentlig.

20. december 2019
Se Job
Job
1 Pedel til Minngortuunnguup Atuarfia

Vi leder efter en selvstændig person, der kan
tage ansvar for og udføre vedligehold af skolens
inventar og bygninger både ud- og indvendig.

20. december 2019
Se Job
Job
Souschef for Sukorsit søges blandt medarbejderne

I fritidsklubben Sukorsit for børn og unge.

Souschef søges blandt medarbejderne i fritidsklubben Sukorsit for børn og unge, under Qeqqata kommunia.

Fritidsklubben, der holder til i blok 3's kælder i Nalunnguarfiup Atuarfia, har åbent for børn og unge mellem 6-13 år, 13-16 år samt op til 21 år om fredage og lørdage. Formålet med fritidsklubben er at arbejde med børn og unge, hvor deres interesser og meninger er i centrum ved udformning af aktiviteter.

18. december 2019
Se Job
Job
Socialhjælpere til daginstitutionerne i Sisimiut

Qeqqata Kommunia søger socialhjælpere i Sisimiut

Dagsinstitutionerne:
Børnehaven Sisi
• 1 socialhjælper
Børnehaven er normeret til 52 børn, 40 børn fra 3-6 år, fordelt på 2 stuer.
12 børn fra 1½ til 3 år.
Yderligere oplysninger om stillingerne kan indhentes hos:
Leder Justine Petersen
på telefon 86 41 93

Integreret daginstitution Uiaq
• 2 socialhjælper
Institutionen er normeret til 64 børn, fra 0- 6 år, fordelt på 4 stuer.
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:
Leder Bia Berthelsen
på telefon 38 20 85

Fritidshjemmet Naasoq
• 2 socialhjælper
Fritidshjemmet er normeret til 72 børn, for 2. og 3. klasserne. Klubåbning for 5. og 6. klasserne om aftenen i perioden 1.oktober til 31.marts
Yderligere oplysninger om stillingerne kan indhentes hos:
Leder Paneeraq Petersen
på telefon 86 51 60

Integreret børnehave Nuka
• 1 socialhjælper
Børnehaven er normeret til 48 børn, fra 0-3 år fordelt på 4 stuer.
Yderligere oplysning om stillingen kan indhentes hos:
Leder Kristine Kruse
på telefon 86 40 61

Integreret daginstitution Naja/Aleqa
• 1 socialhjælper
Institutionen er normeret til 44 børn, fra 0-6 år fordelt på 3 stuer.
Yderligere oplysning om stillingen kan indhentes hos:
Lederen Nukârak´ Olsen
på telefon 86 42 93

16. december 2019
Se Job
Job
Pædagoger til daginstitutioner

I Qeqqata Kommunia daginstitutioner Sisimiut, er der følgende ledige stillinger som pædagog.

Integreret daginstitution Kanaartaq Sisimiut
• 1 pædagog og 1 afdelings leder
Institutionen er normeret til 64 børn, fra 0-6 år fordelt på 4 stuer.
Yderligere oplysning om stillingen kan indhentes hos:
Leder Jacobine Jeremiassen på
telefon 86 66 14

Integreret daginstitution Naja/Aleqa
• 1 pædagog og 1 leder
Institutionen er normeret til 44 børn, fra 0-6 år fordelt på 3 stuer.
Yderligere oplysning om stillingen kan indhentes hos:
Lederen Nukârak´ Olsen
på telefon 86 42 93

Integreret daginstitution Nuniaffik Sisimiut
• 1 pædagog
Institutionen er normeret til 62 børn, fra 0 til 6 år
fordelt på 4 stuer. Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:
Leder Johanne Davidsen på
telefon 86 64 25

Integreret børnehave Nuka
• 1 pædagog
Børnehaven er normeret til 48 børn, fra 0-3 år fordelt på 4 stuer.
Yderligere oplysning om stillingen kan indhentes hos:
Leder Kristine Kruse
på telefon 86 40 61

Integreret daginstitution Naalu Sisimiut
• 2 pædagoger og 1 afdelings leder
Institutionen er normeret til 56 børn, fra 0-6 år fordelt på 4 stuer.
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:
Fungerende leder Lucia Nive Jeremiassen på
telefon 86 45 53

Integreret daginstitution Ungaannguaq Sisimiut
• 2 pædagog
Institutionen er normeret til 44 børn, fra 0-6 år fordelt på 3 stuer.
Yderligere oplysning om stillingen kan indhentes hos:
Leder Haldora Lennert på
telefon 86 53 07

Børnehaven Sisi
•2 pædagog
Børnehaven er normeret til 52 børn, 12 børn fra 1½ til 3 år, 40 børn fra 3 til 6 år.
Yderligere oplysninger om stillingerne kan indhentes hos:
Leder Justine Petersen på
telefon 86 41 93

Integreret daginstitution Uiaq
•1 afdelingsleder
Institutionen er normeret til 64 børn, fra 0- 6 år, fordelt på 4 stuer.
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:
Leder Bia Berthelsen på
telefon 38 20 85

Fritidshjem Sikkersoq
•1 leder
Fritidshjemmet er normeret til 71 børn, 2. og 3. klasser.
Yderligere oplysninger om stillingerne kan indhentes hos:
Fungerende leder Johanne Møller
telefon 86 50 01

16. december 2019
Se Job
Job
Direktør for Uddannelse og Økonomi i Sisimiut

Qeqqata Kommunia søger Direktør for
uddannelse- og økonomi med start d. 1. februar 2020 eller efter aftale

Direktøren for Uddannelse og Økonomi skal have en sammenhængskraft for to uddannelsesområder og Økonomiområder i Sisimiut og Maniitsoq, og som skal bidrage til at formulere strategi, vision og politikker, og indgå i tæt samarbejde med Kommunaldirektøren og Direktør for Velfærd.

Arbejdet som Direktør for Uddannelse og Økonomi bliver derfor præget af høj faglig kvalitet og vil gå hånd i hånd med en stadig større fokus på uddannelsesindsats og en god økonomisk udvikling i Kommunen, der prioriterer tværgående og sammenhængende indsatser i en fleksibel og borgerserviceorienteret organisation.

Der forventes en leder, der med afsæt i en høj personlig integritet og en naturlig autoritet formår at udøve en kvalitetspræget og dialogbaseret ledelsesstil samtidig med, at fokus på de overordnede politiske og administrative målsætninger fastholdes.

Qeqqata Kommunia har en solid økonomi og fokus på stram økonomisk styring og effektivisering. Kommunen har også særlig fokus på at udvikle folkeskolen med tiltag inden for differentieret undervisning, digitalisering, sprog, skole-hjem samarbejde og ledelsesudvikling.

16. december 2019
Se Job
Job
Vejleder til Majoriaq Sisimiut

Majoriaq Sisimiut søger en dygtig og engageret vejleder Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i konstant udvikling og forandring. At kunne samarbejde om innovative og kulturelle opgaver.

13. december 2019
Se Job
Job
Nalunnguarfiup Atuarfia i Sisimiut søger en dygtig leder til at varetage skoleinspektørstillingen

Sisimiut er en by med mange muligheder, med gode uddannelsessteder og har gode muligheder for daginstitutionspladser. Byen har forskellige kulturelle tilbud, med den flotte natur som baggrund. I naturen er der mulighed for hundeslædekørsel, snescooterkørsel, skiture, gåture, sejlture, tage på fangst og fiskeri.

12. december 2019
Se Job
Job
Medarbejder til Sisimiut & Kangerlussuaq Museum

Sisimiut & Kangerlussuaq Museum søger en medarbejder til ansættelse som museumsinspektør eller faglig museumsassistent til tiltrædelse snarest.
Museets geografiske ansvarsområde er den tidligere Sisimiut Kommune inklusive bygderne Sarfannguit og Itilleq samt området i og omkring Kangerlussuaq, inden for hvilket det er museets opgave at indsamle, registrere, ordne, bevare, udforske og formidle den materielle og immaterielle kulturarv. Museet dækker områdets kultur- og naturhistorie gennem de sidste 4.500 år.
Museet er en aktiv partner i udviklingen af UNESCO Verdensarvsområdet Aasivissuit – Nipisat og går en spændende fremtid i møde med udvikling af ny udstillinger og andre formidlingstiltag. Det er en dynamisk arbejdsplads, hvor der ofte er mange forskellige opgaver og projekter i gang på samme tid – store som små.

11. december 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger en assistent til bygdekontoret Kangaamiut

Stillingen som kontorassistent i bygdekontoret Kangaamiut i Qeqqata Kommunia er ledig.

Stillingen omfatter ledelse af bygdekontoret, bygdekoordinator, medarbejderen for socialområdet og deltids forebyggelseskonsulent.

11. december 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger socialhjælper i Kangerlussuaq ”Nuka”

Integreret daginstitution 'Nuka' i Kangerlussuaq
• 1 socialhjælper
Institutionen er normeret til 44 børn, fra 0-6 år fordelt på 3 stuer.

3. december 2019
Se Job
Job
Leder og pædagoger til Integreret daginstitution 'Nuka' i Kangerlussuaq

Der søges en leder og 3 pædagoger til Integreret daginstitution 'Nuka' i Kangerlussuaq.

Integreret daginstitution 'Nuka' i Kangerlussuaq
• 1 leder
• 3 pædagoger
Institutionen er normeret til 44 børn, fra 0-6 år fordelt på 3 stuer.

3. december 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger Leder til Fritidsklubben Qooqa i Kangerlussuaq

I Qeqqata kommunia´s fritidsklub Qooqa i Kangelussuaq er en stilling som leder ledig.

Fritidsklubben er åben for børn og unge mellem 6 og 21 år og har lokaler på Qinnguata Atuarfia, 1. sal, som kom i brug pr. 1. januar 2006 med mange moderne faciliteter. Der er p.t. ca.120 børn og unge i alderen 6-21 år.

29. november 2019
Se Job
Job
Nalunnguarfiup Atuarfia i Sisimiut søger 1 lærer

1 lærer til ældstetrin

27. november 2019
Se Job
Job
2 Pædagog søges

Qeqqata Kommunia, Maniitsoq, søger 2 pædagoger for Integreret børnehave Kuunnguaq med tiltrædelse pr. 01. december 2019 eller efter aftale.

Generelt for Kuunnguaq:
Stillingen er en fuldtidsstilling med 40 timer om ugen. Der er plads til 80 børn deler til 20 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn.
Åbningstiden for børnehaven er mandag – fredag kl. 06:45 – 17:00.
Administration for Integreret børnehaven hører under Områdechef for Udd., daginst.Kultur, fritid, Erhvervs- og Arbejdsmarked, og Pædagogisk Koordinator sørger for rådgivning og vejledning for daginstitutioner.

25. november 2019
Se Job
Job
Nutaaliorfeeraq søger medarbejder

Instruktion i ikke boglig forløb, unge som ikke er klar til boglig forløb eller i arbejdsmarkedet. Nutaaliorfeeraq har flere værksteder at tilbyde, f.eks. et træværksted, andre håndværksmæssige udstyr, madlavning og brug af naturen vil være del af Nutaaliorfeeraq. Vi søger altmulig mand/kvinde, som er god med hænderne og gerne vil arbejde med unge i alder 16-29 år.

17. november 2019
Se Job
Job
Nalunnguarfiup Atuarfia i Sisimiut søger en dygtig leder til at varetage skoleinspektørstillingen

Sisimiut er en by med mange muligheder, med gode uddannelsessteder og har gode muligheder for daginstitutionspladser. Byen har forskellige kulturelle tilbud, med den flotte natur som baggrund. I naturen er der mulighed for hundeslædekørsel, snescooterkørsel, skiture, gåture, sejlture, tage på fangst og fiskeri.

17. november 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger 2 Pædagoger eller medhjælpere til skolehjem i Maniitsoq

Qeqqata Kommunias skolehjem i Maniitsoq har 2 fuldtids stillinger som enten pædagoger eller som medhjælpere ledige.

Qeqqata Kommunias skolehjem har i skoleåret 2019/20 ti skolesøgende beboere i alderen 13-16 år, som går på 9. og 10. klasse på Atuarfik Kilaaseeraq. Beboerne kommer fra bygderne Sarfannguit, Itilleq, Napasoq og Atammik. Skolehjemmet er døgnbemandet, hvor personalet udgøres af 1 leder, 1 souschef, 3 pædagoger/medhjælpere, 1 køkkenleder, samt 1 og en halvtids ansat nattevagter der arbejder på skiftehold på 40 timers vagter.

6. november 2019
Se Job
Job
Fritidshjem Angaju søger en Pædagog

Der er 40 pladser til skolebørn, fra 6-9 år.
Personalenomering er 9.

31. oktober 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger Køkkenleder til Skolehjem i Maniitsoq

Qeqqata Kommunias skolehjem i Maniitsoq har 1 fuldtids stilling som køkkenleder på skolehjemmet.

Qeqqata Kommunias skolehjem har i skoleåret 2019/20 ti skolesøgende beboere i alderen 13-17 år, som går på 9. og 10. klasse på Atuarfik Kilaaseeraq. Beboerne kommer fra bygderne Sarfannguit, Itilleq, Napasoq og Atammik. Personalet udgøres af 1 leder, 1 souschef, 3 pædagoger, 1 køkkenleder samt 1½ nattevagter, der arbejder i skiftehold på 40 timers vagter

29. oktober 2019
Se Job
Job
Pædagog søges til børnehave Kuunnguaq i Maniitsoq

Qeqqata Kommunia, Maniitsoq, søger 1 pædagog for Integreret børnehave Kuunnguaq med tiltrædelse pr. 01. november 2019 eller efter aftale.

Generelt for Kuunnguaq:
Stillingen er en fuldtidsstilling med 40 timer om ugen. Der er plads til 80 børn deler til 20 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn.
Åbningstiden for børnehaven er mandag – fredag kl. 06:45 – 17:00.
Administration for Integreret børnehaven hører under Områdechef for Udd., daginst.Kultur, fritid, Erhvervs- og Arbejdsmarked, og Pædagogisk Koordinator sørger for rådgivning og vejledning for daginstitutioner.

26. oktober 2019
Se Job
Job
Assistent til Majoriaq i Sisimiut

Qeqqata Kommunia søger assistent til Arbejdsmarkedskontoret under Majoriaq i Sisimiut

23. oktober 2019
Se Job
Job
Minngortuunnguup Atuarfia søger ernæringsassistent


22. oktober 2019
Se Job
Job
Sukorsit Sulisutut atorfik inuttassarsiuunneqarpoq

Qeqqata kommuniani Meeqqat Inuusuttuaqqallu Sukisaarsartarfiani Sukorsit-ni Sulisutut atorfik inuttassarsiuunneqarpoq.

Sukisaarsartarfik meeqqanut inuusuttuaqqanullu 6-13-nik ukiulinnut aamma 13-16-nut ukiulinnut kiisalu ulluni tallimanngorneq arfininngornerlu 21-nik ukiulinnut ammasarluni, Nalunnguarfiup atuarfiani blok 3-p naqqani inissisimalluni. Sukisaarsartarfiup siunertaraa meeqqat inuusuttuaqqallu soqutigisaat qitiutillugit ilusilersueqataalluni immersueqataassallunilu.

18. oktober 2019
Se Job
Job
Pædagoger til daginstitutioner

I Qeqqata Kommunia daginstitutioner Sisimiut, er der følgende ledige stillinger som pædagog:

15. oktober 2019
Se Job
Job
Socialhjælpere til daginstitutionerne i Sisimiut

Qeqqata Kommunia søger socialhjælpere i Sisimiut

15. oktober 2019
Se Job
Job
Leder og pædagoger til Integreret daginstitution 'Nuka' i Kangerlussuaq

Der søges en leder og 3 pædagoger til Integreret daginstitution 'Nuka' i Kangerlussuaq.

Integreret daginstitution 'Nuka' i Kangerlussuaq
• 1 leder
• 3 pædagoger
Institutionen er normeret til 44 børn, fra 0-6 år fordelt på 3 stuer.

12. oktober 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger socialhjælper i Kangerlussuaq ”Nuka”

Integreret daginstitution 'Nuka' i Kangerlussuaq
• 1 socialhjælper
Institutionen er normeret til 44 børn, fra 0-6 år fordelt på 3 stuer.

12. oktober 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger lærere Lærere på særlige åremålsansættelser til Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq

Vil du være en del af en folkeskole i udvikling?

Gennem de seneste år har folkeskolen i Qeqqata Kommunia været i en rivende udvikling. Denne udvikling vil fortsætte de kommende år frem og vi søger lærere, der ønsker at gøre en forskel og biddrage til denne udvikling.
Som den første kommune i Grønland har Qeqqata Kommunia valgt at satse på IT-udvikling gennem iPads. I starten af 2014 fik alle skoleelever og lærere uddelt iPads til brug i undervisningen og derhjemme. Med iPads-projektet ønsker kommunen at forbedre resultaterne af undervisningen og skabe lige muligheder for at alle elever kan opnå IT-kompetencer, som fremtidens globale samfund kræver.
Desuden arbejder vi på at skabe en folkeskole, der skaber uddannelsesparate elever. Derfor har vi fokus på at styrke skole-hjemsamarbejdet, samt overgange mellem trin - både fra daginstitution til skole, men også videre i uddannelsessystemet.
Hvis du vil være en del af denne udvikling, så søg en af de ledige stillinger på Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq.
Skolens indsatsområder er undervisningsdifferentiering & løbende evaluering, iPad og De 7 Gode Vaner. Alle indsatsområderne gennemgås løbende i kurser og workshops og skal anvendes i undervisningen.

Lærere søges til Atuarfik Kilaaseeraq
Der er ca. 340 elever
Skolen har en normering til 46 undervisere
Der er 22 klasser fordelt på 1. til 10. klasse
Der er 5 specialklasser
Skoleinspektør Elna Heilmann kan kontaktes på telefon (+299) 813122 eller e-mail: elna@kilaas.gl

11. oktober 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger 1 Pædagog eller medhjælper til skolehjem i Maniitsoq

Qeqqata Kommunias skolehjem i Maniitsoq har 1 fuldtids stilling som 1 pædagog eller som medhjælper ledig.

Qeqqata Kommunias skolehjem får i skoleåret 2019/20 ti skolesøgende beboere i alderen 13-16 år, som går på 9. og 10. klasse på Atuarfik Kilaaseeraq. Beboerne kommer fra bygderne Sarfannguit, Itilleq, Napasoq og Atammik. Skolehjemmet er døgnbemandet, hvor personalet udgøres af 1 leder, 1 souschef, 3 pædagoger/medhjælpere, 1 køkkenleder, samt 1 og en halvtids ansat nattevagter der arbejder på skiftehold på 40 timers vagter.

27. september 2019
Se Job
Job
Projektleder til Nutaaliorfeeraq, Sisimiut

Nutaaliorfeeraq er de ikke-boglige forløb under Majoriaq Sisimiut. Med tiltrædelse 1. Oktober 2019, eller efter aftale søger vi en udadvendt person til vore unge i Nutaaliorfeeraq.

27. september 2019
Se Job
Job
1 Socialhjælper / Barnemedhjælper til Forskole Børnehaven "Aanikasik"

Institution er normeret til 54 børn, 3-6 årige, som er fordelt i 4 stuer.
Du skal have kendskab til ”Den Gode Børnehave”s retningslinjer og pædagogikker.

23. september 2019
Se Job
Job
Køkkenleder til Skolehjem i Maniitsoq

Qeqqata Kommunias skolehjem i Maniitsoq har 1 fuldtids stilling som køkkenleder på skolehjemmet.

Qeqqata Kommunias skolehjem har i skoleåret 2019/20 elleve skolesøgende beboere i alderen 13-17 år, som går på 9. og 10. klasse på Atuarfik Kilaaseeraq. Beboerne kommer fra bygderne Sarfannguit, Itilleq, Napasoq og Atammik. Personalet udgøres af 1 leder, 1 souschef, 3 pædagoger, 1 køkkenleder samt 1½ nattevagter, der arbejder i skiftehold på 40 timers vagter.

20. september 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger 2 Lærere til Minngortuunnguup Atuarfia i Sisimiut

Vi søger 2 lærere på trin 1(Yngste trin) til Minngortuunnguup Atuarfia med mod til at engagere sig i en skole i udvikling og med interesse i at undervise i følgende fag: Grønlandsk/Kalaallisut, Dansk/Qallunaatut, Matematik, Inuiaqatigiilerineq/samfundsfag, upperisalerineq/Religion & filosofi, Musik/sang, Timersorneq/Idræt aammalu sumiiffinni toqqagassat/lokale valg og personlig udvikling, hvor klasselærerfunktionen også indgår.
Sisimiut er en by med utallige muligheder, gode
uddannelsessteder og garanti for daginstitutionsplads
for ansøgernes børn.

• Der er ca. 410 elever
• Der er normeret 53 undervisere
• Der er 20 klasser fordelt på 1. til 10. klasse
• Der er 9 specialklasser

4. september 2019
Se Job
Job
Museumsinspektør til Sisimiut & Kangerlussuaq Museum

Sisimiut & Kangerlussuaq Museum søger en akademisk medarbejder til ansættelse som museumsinspektør med tiltrædelse snarest.
Museets geografiske ansvarsområde er den tidligere Sisimiut Kommune inklusive bygderne Sarfannguit og Itilleq samt området i og omkring Kangerlussuaq. Museet dækker områdets kultur- og naturhistorie gennem de sidste 4.500 år.
Sisimiut & Kangerlussuaq Museum er en aktiv partner i udviklingen af UNESCO Verdensarvsområdet Aasivissuit – Nipisat og går en spændende fremtid i møde med udvikling af ny udstillinger og andre formidlingstiltag. Det er en dynamisk arbejdsplads, hvor der ofte er mange forskellige opgaver og projekter i gang på samme tid – store som små.

1. september 2019
Se Job
Job
Kangaamiut katersugaasiviani ikiortitut allanillu suliassanik suliaqarfiusoq inuttassarsiorneqarpoq

Katersugaasivik Qeqqata Kommuniata ataaniippoq, Kulturimut paasissutissiisarnermillu misilittagaqaruit pitsaaqutaassaaq.

1. september 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger 1 Pædagog til Qeqqata Kommunias skolehjem i Maniitsoq

Qeqqata Kommunias skolehjem i Maniitsoq har 1 fuldtids stilling som pædagog ledig.

Qeqqata Kommunias skolehjem får i skoleåret 2019/20 ti skolesøgende beboere i alderen 13-16 år, som går på 9. og 10. klasse på Atuarfik Kilaaseeraq. Beboerne kommer fra bygderne Sarfannguit, Itilleq, Napasoq og Atammik. Skolehjemmet er døgnbemandet, hvor personalet udgøres af 1 leder, 1 souschef, 3 pædagoger/medhjælpere, 1 køkkenleder, samt 1 og en halvtids ansat nattevagter der arbejder på skiftehold på 40 timers vagter.

30. august 2019
Se Job
Job
Sisimiut Museum søger stabil studentermedhjælper

Er du er udadvendt og interesseret i historie og kultur, så har Sisimiut Museum et spændende job at tilbyde.

Arbejdstiden er i perioden juni-august lørdag og søndag kl. 11.00-16.00 og i perioden september-maj søndag kl. 11.00-16.00. Der kan være mulighed for flere timer på hverdage og aftner i sommerperioden.

27. august 2019
Se Job
Job
Overassistent i Majoriaq Sisimiut som kolligievejleder

Majoriaq Sisimiut søger en overassistent som overordnet skal beskæftige sig med kollegieadministration for kollegie samt og være kreditorbogholder for hele Majoriaq.

Kollegieafdelingen omfatter 70 kollegieboliger. Kollegieafdelingen varetager administration af kollegierne.

Stillingen refererer til administrationens afdelingsleder i Majoriaq.

Stillingen er forholdsvist nyt, og vi forestiller os naturligvis, at vi kan ansætte en administrator, der kan videreudvikle Majoriaq´s kollegieområde.

27. august 2019
Se Job
Job
Projektleder til Nutaaliorfeeraq, Sisimiut

Nutaaliorfeeraq er de ikke-boglige forløb under Majoriaq Sisimiut. Med tiltrædelse 1. September 2019, eller efter aftale søger vi en udadvendt person til vore unge i Nutaaliorfeeraq.

27. august 2019
Se Job
Job
Pædagog søges i Maniitsoq

Qeqqata Kommunia, Maniitsoq, søger 1 pædagog for Integreret børnehave Kuunnguaq.

Stillingen er en fuldtidsstilling med 40 timer om ugen. Der er plads til 80 børn deler til 20 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn.
Åbningstiden for børnehaven er mandag – fredag kl. 06:45 – 17:00.
Administration for Integreret børnehaven hører under Områdechef for Udd., daginst.Kultur, fritid, Erhvervs- og Arbejdsmarked, og Pædagogisk Koordinator sørger for rådgivning og vejledning for daginstitutioner.

26. august 2019
Se Job
Job
Qeqqata Kommunia søger 1 souschef/pædagog eller lignende uddannelse til forskole børnehave Aanikasik i Maniitsoq

Institutionen er normeret til 54 børn, fra 4 til 6 år fordelt på 4 stuer. Yderligere oplysninger kan indhentes hos:

Leder Malia L. Rosing på telefon 81 33 75 / 38 38 70
Flere oplysninger om den enkelte institution kan læses på www.qeqqata.gl under Daginstitutioner.
Det vil være fordel at du er dobbeltsproget, og har kendskab til Meeqqerivitsialak Principperne.

23. august 2019
Se Job
Job
Konsulent for idræt og natur

Ved Qeqqata Kommunia uddannelsesområde i Sisimiut er en stilling som konsulent for idræt og natur ledig til besættelse snarest mulig.

Formålet med ansættelsen er i tæt samarbejde med fritidsinspektørerne at skabe et dynamisk idræts- og fritidsliv for børn, unge, ældre og handicappede i hele kommunen,

22. august 2019
Se Job
Job
Souschef til Kanaartaq

Qeqqata Kommunia daginstitutioner i Sisimiut, er der følgende stilling som souschef i Kanaartaq

19. august 2019
Se Job
Job
Overassistent til Majoriaq i Maniitsoq

På arbejdsmarkedsformidlingen under Majoriaq i Maniitsoq er der en stilling som overassistent ledig til besættelse pr. 1. september 2019 eller snarest efter aftale.

16. august 2019
Se Job

Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Qeqqata Kommunia