airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Atorfiit inuttassarsiorneqartut

Atorfiit inuttassarsiorneqartut Qeqqata Kommuniani
Job
Sisimiuni Ilaqutariinnermut immikkoortortami sullissisutut piffissami killilikkami atorfik

Siusinaartumik pensionisialinnut immikkoortumi suliassanik suliaqartarnissamut, tassani siusinaartumik pensioninut suliassanik nalilersueqqinnermik suliaqartoqartartussaalluni, piffissami 2019-imi septembarip aallaqqaataaniit 2020-mi decembarip 31-ata tungaanut sullississumik pikkorissumik piumassuseqarluartumillu Sisimiuni Ilaqutariinnermut immikkoortortaq pissarsiorpoq.
Qeqqata Kommuniani Sisimiuni Ilaqutariinnermut immikkoortortami suleqataasut innuttaasunik sullissinerup iluani inatsisit atuuttut naapertorlugit sulisarput aammalu suliatigut inuttullu ineriartornissamut periarfissaqarpoq, taamaammat illiusinnaavoq atorfissaqartitarput.
Ilaqutariinnermut immikkoortortaq 25-nik sulisoqarpoq imatut agguataagaasunik, Pisortatigut ikiorsiisarnermi immikkoortoq, Allatseqarfik, Innarluutilinnut immikkoortoq, tassani sullinneqarlutik Inuit innarluutillit, Utoqqaat, siusinaartumik pensionisianik pisartagaqarsinnaatitaalernikut kiisalu meeqqanut Ilaqutariinnullu immikkoortoq.
Atorfik saqqummiunneqartoq Utoqqarnut aamma siusinaartumik pensionisialinnut immikkoortumi inissisimavoq.

25. august 2019
Suliffik takujuk
Job
Ilaqutariinnut kiffartuussivimmut miljøarbejderinmik pissarsiorpoq.

Qeqqata Kommuniani Ilaqutariinnermut Immikkoortortami Ilaqutariinnut Kiffartuussivimmi miljøarbejderitut atorfik inuttassarsiuunneqarput.

23. august 2019
Suliffik takujuk
Job
Sisimiuni Ilaqutariit kiffartuussiviannut Ilaqutariinnermut immikkoortortami Ilaqutariit kiffartuussivianni hjemmehoser-itut atorfik inuttassarsiuunneqarpoq.
23. august 2019
Suliffik takujuk
Job
Sisimiuni innarluutilinnut immikkoortumut Immikkoortumi aqutsisoq

Sisimiuni Ilaqutariinnut immikkoortortap ataani Innarluutilinnut immikkoortumi aqutsisutut atorfik 2019-imi septembarip aallaqqaataani inuttassarsiorneqarpoq.
Innarluutilinnut immikkoortup meeqqat inersimasullu innarluutillit sullitarivai. Innuttaasut innarluutaannut tunngatillugu siunnersuillunilu ilitsersuisoqartarpoq, ilaatigut arlaannaanilluunniit ikiuutissanik aamma pisariaqartitsisoqartarluni.
Innarluutilinnut immikkkoortoq atorfinnut pingasunut amerlassusiligaavoq: Immikkoortumi aqutsisoq ataaseq sullissisullu marluk.
Ilaqutariinnermut immikkoortortaq Innarluutilinnut immikkoortumik, Utoqqarnut immikkoortumik, Meeqqanut Inuusuttunullu immikkoortumik, ikiorsiisarnermut immikkoortumik Allatseqarfimmillu immikkoortoqarpoq.
Pisortamut tullersorti ilaqutariinnermullu pisortaq ilanngullugit, Ilaqutariinnermut immikkoortortaq sulisunut 25-nut amerlassusiligaavoq.
Innarluutilinnut immikkoortup annertunerusumik Meeqqanut- aamma Ilaqutariinnut immikkoortumik aamma Utoqqarnut immikkoortumik kisianni aamma Suliffissarsiuussisarfimmik Majoriamillu suleqatigisarpai.
Taassuma saniatigut Ilaqutariinnermut immikkoortortaq tamakkerlugu suliat pillugit ataatsimeeqatgiittarnermik aammalu nunaqarfiit allaffiinik ataatsimeeqateqartarnernik qanimut suleqatigiittoqarpoq.

21. august 2019
Suliffik takujuk
Job
Maniitsumi Ilaqutariinnermut immikkoortortami sullissisutut atorfik killilimmik piffissaligaq

Siusinaartumik pensionisialinnut immikkoortumi suliassanik suliaqartarnissamut, tassani siusinaartumik pensioninut suliassanik nalilersueqqinnermik suliaqartoqartartussaalluni, piffissami 01. September 2019-imiit decembarip 31-ata 2020-p tungaanut sullissisumik pikkorissumik piumassuseqarluartumillu Qeqqata Kommunia Maniitsumi Ilaqutariinnermut immikkoortortaq pissarsiorpoq.
Qeqqata Kommuniani Maniitsumi Ilaqutariinnermut immikkoortortami suleqataasut innuttaasunik sullissinerup iluani inatsisit atuuttut naapertorlugit sulisarput aammalu suliatigut inuttullu ineriartornissamut periarfissaqarpoq, taamaammat illiusinnaavoq atorfissaqartitarput.
Ilaqutariinnut immikkoortortaq 23-nik sulisoqarpoq imatut agguataagaasunik, Pisortatigut ikiorsiinermi immikkoortoq, Allatseqarfik, Innarluutilinnut immikkoortoq tassani sullinneqartarlutik Inuit innarluutillit, Utoqqaat, siusinaartumik pensionisianik pisartagaqarsinnaatitaalernikut kiisalu meeqqat ilaqutariillu.

19. august 2019
Suliffik takujuk
Job
Sisimiuni Utoqqaat angerlarsimaffianni Qupanuk-mi peqqissaasoq

Sisimiuni Utoqqaat angerlarsimaffiat Qupanuk septembarip aallaqqaataaniit sulilersussamik peqqissaasumik pissarsiorpoq.
Suliffimmik isikkivigilluinnartumik peqqissaasutut umannillernartumik suliffimmik ujartuivit?
Sisimiunilu sulerusuppit, ukioq kaajallallugu illoqarfiup timaatungaani kusanarluinnartumi nuannisaarnissamut periarfissaqarluartumi?
Aamma utoqqaat angerlarsimaffianni najugaqartut eqqarsaatigalugit sulerusussuseqarpit, suliatigut piukkunnaateqarpit sullisserusussuseqarpit? Taamaappat utoqqaat angerlarsimaffianni Qupanuk-mi immaqa peqqissaasutut suleqatitaarisinnaavatsigut.
Qupanuk pillugu
Qupanuk utoqqarnut angerlarsimaffiuvoq, najugaqartunut 42-nut kiisalu qasuersaarfissamut ataatsimut inissaqarluni immikkoortortanut marlunnut agguataagaasoq, tamatumalu saniatigut ulluunerani ornittagaqarpoq/sammisaqartitsiveqarpoq. Immikkoortortat marluusut tassaapput immikkoortortaq paaqqutarinniffik kiisalu puigortunngortunut immikkoortortaq.
Qupanuk-mi sulisut 69-it aqutsisumut, tullersortimut, allaffimmiunut, paaqqutarinnittunut, iggavimmut, pedel-imut, pedel-ip ikiortaanut, biilertumut, errorsisarfimmut eqqiaasunullu agguataagaapput.
Atorfik ulloq naallugu atorfiuvoq, peqqissaasutullu sulinermi aqutsisoq immikkoortortaanilu sulisut qanimut suleqatigineqartarput.

16. august 2019
Suliffik takujuk

Qeqqata Kommuniani meeqqat atuarfianni atorfininniarluni qinnuteqaat