airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Atorfiit inuttassarsiorneqartut

Atorfiit inuttassarsiorneqartut Qeqqata Kommuniani
Job
Maniitsumi sanaartornermut suleqataasoq

Maniitsoq ineriartupiloorpoq, ukiunilu kingullerni sanaartornerit qaffakkiartornikuupput. Taamaammat Maniitsumi sulisugut amerliartortillugit Teknikkimut Avatangiisinullu Sanaartornermut suleqataasussamik suleqatissarsiorpugut. Sanaartornermut suleqataasutut periarfissinneqassaatit annertuunik sanaartornermi peqataasinnaanissannut, soorlu aqqusinniorneq, nutaamik sanaartornerit, illunik nutarsaaneq, sanaartorfissagissaaneq, illoqarfiup ilassutissaanik nutaamik pilersaarusiornermi peqataaneq allarpassuillu.

Atorfik aaqqissuussaanikkut Teknikkimut Avatangiisinullu Immikkoortortaqarfimmi inissisismavoq, ulluinnarni Maniitsumi Teknikkimut Avatangiisinullu pisortap ataaniilluni, Sisimiuni Sanaartornermut immikkoortortami sanaartornermut pisortamut qanimut attaveqaarluni.

Maniitsumi Teknikkimut Avatangiisinullu Immikkoortortaqarfik maannakkut katillugit arfinilinnik sulisoqarpoq, ulluinnarni Sisimiuni Sanaartornermut immikkoortortami suliatigut siunnersueqatigisat pingasunik sulisoqarluni.
Teknikkeqarnermut Avatangiisinullu Immikkoortortaq Maniitsumi arfinilinnik sulisoqarpoq.

12. august 2020
Suliffik takujuk
Job
Sisimiuni Eqqagassanut Katersuivimmut aqutsisoq

Teknikkimut Avatangiisinullu Immikkoortortaq Sisimiuni ikuallaavimmi immikkoortiterivimmilu aqutsisussarsiorpoq.

30. juli 2020
Suliffik takujuk
Job
Kommunip sannaviani formandimik Sisimiut

Qeqqata Kommuniani Sisimiuni, Teknikkimut Avatangiisinullu immikkoortortap ataani, kommunip sannaviani formanditut atorfik inuttaqanngilaq.

Kommunip sannaviani sulisut 14-it missaaniittut sannavimmit aqunneqartarput. Ukiukkut ilaatigut aputaajaasussat aqunneqarlutillu agguataarneqartarput, Majuartaateqarfimmilu aqutsisoq suleqatigalugu sisorartarfimmi suliassat ingerlanneqarnerat qularnaarneqartarluni. Majuartaateqarfimmi aqutsisoq Kommunip sannaviani formandimut qanimut attaveqassaaq. Asaanerani aqqusinernik, kussinernik, pisuinnaat aqqutaanik aqqusineeqqanillu aserfallatsaaliinerit kiisalu asfaltilerinermi suliassanik ataqatigiissaarinerit ingerlanneqartarput. Ukioq kaajallallugu illoqarfik sumi tamani eqqagassaqannginnissaa, pigisallu nunaminertamik atugassinneqanngitsut piiarneqarnissaat kiisalu kuuffissuit iluamik ingerlanissaat qulakkeerniarneqartarput.
Atortulersuutitigut ingerlalluarnissamut, ikaartarfinnik majuartarfinnillu kiisalu pinnguartarfinnik aserfallatsaaliinernik, sanerneq kussinernillu saliinernik, kuuffissualerinernik, eqqagassanik angisuunik isumaginninnernik kiisalu allanik suliakkiunneqartunik isumaginninnernik suliffik suliassartaqarpoq.

1. juli 2020
Suliffik takujuk
Job
Upalungaarsimanermut pisortap tullersortaanik Maniitsumut

Kommunimi annaassiniarnissamut upalungaarsimanermut ineriartupiloortumut peqataarusuppit? Taava una suliffik ilinnut soqutiginarsinnaavoq.

2020-mi juulip aallaqqaatani, isumaqatigissuteqarnikkulluunniit inummik kajumissusilimmik, tunniusimasumik misilittagalimmillu pissarsiorpugut.

Kommunimi Sisimiut Maniitsorlu illoqarfiupput saniatigullu arfinilinnik nunaqarfeqarluni katillugillugulu 9.400-nik innuttaasoqarluni.

Upalungaarsimanermut pisortap tullia Upalungaarsimanermut pisortamut tullersortaavoq, ilutigitillugu Maniitsumi nunaqarfiinilu immikkoortumi aqutsisuulluni.

19. juni 2020
Suliffik takujuk
Job
bygningsingeniørimik, illussanillu titartaasartumik pissarsiorpoq

Qeqqata Kommunia marlunnik illoqarfeqarpoq arfinilinnillu nunaqarfeqarluni kommunit pissanganartunik sanaartorfigisaani.

Bygningsingeniøritut illunillu titartaasartutut pingaarnertut suliassaq siulleq tassavoq Maniitsup illoqarfittut atuarfiani Atuarfik Kilaaseeqqami Kangaamiullu nunaqarfittut atuarfiani iluarsaanermut tunngasunik sanaartortitsisutut suliaqassalluni. Qeqqata Kommunia sanaartugassanik assigiinngitsorpassuarnik suliniuteqarnissamik pilersaaruteqarlunilu aallartitassaqarpoq, taamaammallu suliassarpassuarnut tamakkiisumik isiginninnissat pingaaruteqarpoq.

Atorfik Teknikkeqarnermut Avatangiisinullu immikkoortortami Kalaallit Nunaanni illoqarfinni annerpaata aappaani, Sisimiuniittumi sulilivinnissamik malitseqarpoq, taanna 16-inik sulisoqarpoq. Atorfik maannakkut aaqqissuussaanikkut sanaartornermut immikkortortami inissisimavoq. Qanimut suleqateqarsinaassaatit, taamatullu aamma Maniitsumi suleqatinnik qullersaqarfinnillu allanik ulluinnarni suleqateqarsinaassallutit.

Suliffimmut atatillugu angalasarnissaq naatsorsuutigineqarsaaq, tassani illoqarfigisami suleqatigisat qarasaasialerinermullu attaveqarfigisat ikiortigalugit ungasissumit sulisinnaanissamik piginnaasaqarnissaq pingaaruteqarpoq.

1. april 2020
Suliffik takujuk
Job
Teknikimut Avatangiisinullu Immikkoortortaqarfimmi illoqarfimmi pilersaarusiortumik Qeqqata Kommunia pissarsiorpoq

Sisimiuni pilersaarusiornermut immikkoortortatsinnut illoqarfimmik pilersaarusiortartumik nutaamik pissarsiorpugut. Atorfilittut kommuni attaveqaqatigiinnikkut, inuussutissarsiornermi takornariaqarnerullu iluani annertuumik ineriartortoq suliffigissavat. Sulineq nunaqarfitta arfiniliusut ilaanni pilersaarusisornernit annikitsuniit kommunimi illoqarfiit qitiusuni pilersaarutit imminnut attuumassutillinnut anginerusunut siammasissinnaavoq.

25. februar 2020
Suliffik takujuk
Job
Teknikkeqarnermut Avatangiisinullu immikkoortortami Pilersaarusiornermut pisortamik sulisussarsiorpoq

Qeqqata Kommunia Teknikkikkeqarnermut Avatangiisinullu Immikkoortortamut suleqatigiinnissamut inerniliinissamullu pilersitsinissamut piginnaasaqarluartumik Pilersaarusiornermut pisortamik pissarsiorpoq.

Kalaallit Nunaanni illoqarfiit annersaasa tullia Sisimiut suliffiusussaavoq, kommunimilu tamani illoqarfiup pilersaarusiorfigineqarneranik Pilersaarusiornermut pisortaq suliaqassaaq, soorluttaaq kommunimi nunap timaani aatsitassarsiornikkut takornariaqarnikkullu pissanganartunik sammisanik pilersaarutinik kiisalu UNESCO nunarsuarmioqatigiinnut kingornussassami Aasivissuit-ni takornariaqarnermut tunnganerusunik suliaqassasoq.

Qeqqata Kommunia aasaanerani ukiuuneranilu sammisaqartitsinissamut tikikkuminarluinnartumik nunallu timaani annertunerpaamik nunataqarneranik ilisarnaateqarpoq, tamannalu sunngiffimmut, kulturikkut inuussutissarsiutitigullu sammisaqartitsinernut atatillugu sumiiffimmit nunat assigiinngitsut akorngitigullu ingerlatsiviuvoq. Nunat assigiinngitsut akornanni inuiaqatigiinnullu ukiut tamaasa sisorarnikkut aaqqissuussisoqartarpoq, soorluttaaq nalinginnaasumik sunngiffimmi sammisat saniatigut qimussernissamut qamuteralannillu angalanissamut, pisunnissamut, piniarnissamut, aalisarnissamut kiisalu umiatsiamik angalaarnissamut periarfissaqartoq. Issittumik Teknologi pillugu Danmarkimi Tekniske Universitets Center, Tech College Greenland ilinniarfiillu sinneri illoqarfimmi ilinniarnermut avatangiisinik illoqarfimmilu inooqataalluarnermik pilersitseqataapput.

25. februar 2020
Suliffik takujuk
Job
Maniitsumi Pilersaarusiornermut sulisussarsiorpoq

Qeqqata Kommuniata Maniitsumi teknikkimut avatangiisinullu Immikkoortortami illuliornermi pilersaarusiornermi nunaminertanullu tunngasunik sullissisutut atorfik inuttassarsiuupparput.
Maniitsumik Teknikkimut Avatangiisimullu immikkoortortaqarfik maannakkut arfinilinnik sulisoqarpoq.

14. februar 2020
Suliffik takujuk
Job
Maniitsumi atuarfiit nutarterneqarnissaannut Qeqqata Kommunia sanaartortitsisutut siunnersortissarsiorpoq / sanaartornermik nakkutilliisussarsiorpoq

Atuarfik Kilaaseeraq annertuumik ukiorpaaluillu ingerlanerini nutarterneqartussanngorpoq. Kangaamiuni atuarfiup nutarterneqarnissaa aallartisarneqalerpoq. Taamaattumik suliassanut taakkununnga siunnersortaasinnaasumik / nakkutilliisuusinnaasumik Qeqqata Kommunia pisariaqartitsivoq.

Atuarfiit nutarterneqarnerat naammassippata, sanaartortitsisutut siunnersorti Teknikkimut Avatangiisinullu Immikkoortortami aalajangersimasumik atorfininnissaminut periarfissaqassaaq.

Aaqqissuussaanikkut atorfik Maniitsumi Ilinniartitaanermut immikkoortortami Ilinniartitaanermut pisortap ataaniissaaq, taamaakkaluartorli Teknikkimut Avatangiisinullu Immikkoortortaq qanimut suleqatigineqassalluni.

29. januar 2020
Suliffik takujuk
Job
Qeqqata Kommunia Sisimiuni Teknikkimut Avatangiisinullu immikkoortortaqarfik allatseqarfimmi aqutsisussarsiorpoq

Maniitsoq ineriartupiloorpoq, ukiunilu qaninnerni sanaartornerit amerliartulersimapput. Taamaammat Maniitsumi sulisugut amerliartortillugit Teknikkimut Avatangiisinullu Sanaartornermi ingeniørimik/-konstruktørimik suleqatissarsiorpugut. Sanaartornermi ingeniøritut/-konstruktøritut periarfissinneqassaatit annertuunik sanaartornermi peqataasinnaanissannut, soorlu aqqusinniorneq, sanaartorfissagissaaneq, illoqarfiup ilassutissaanik nutaamik pilersaarusiornermi peqataaneq allarpassuillu.

Atorfik Maniitsumi Teknikkeqarnermut Avatangiisinullu pisortap ataani Teknikkeqarnermut Avatangiisinullu immikkoortortami inissisimavoq.

Teknikkeqarnermut Avatangiisinullu Immikkoortortaq Maniitsumi arfinilinnik sulisoqarpoq.

6. januar 2020
Suliffik takujuk

Qeqqata Kommuniani meeqqat atuarfianni atorfininniarluni qinnuteqaat