kommunalbestyrelsip ataatsimiinneraniit imaqarniliaq

26. februar 2010

Kommunalbestyrelsip februaarip 23-ani 2010-mi ileqquusumik ataatsimiinnerata imaqarniliornera piareerpoq. Uani atuaruk.