Maaji Peqqissuugit 2015 Sisimiuni pilersaarusiornera takuuk

Maaji peqqissuugit 2015 atatillugu Sisimiuni pilersaarutit assigiingnitsut takukkit.
29. april 2015

Maaji peqqissuugit 2015 atatillugu Sisimiuni pilersaarutit assigiingnitsut takukkit.

Pilersaarutit uani takukkit.
 

Se program i Qupanuk