airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommunalbestyrelsesmøde

Kommunalbestyrelsens ordinært møde torsdag den 25. februar 2016 kl. 08:30
Mødet bliver afholdt via videokonference og som direkte transmission på Sisimiut Tusaataat og NipiFM
Fra:
25. februar 2016 08:30
Til:
25. februar 2016 14:00
Sted:
Byrådssalen i Sisimiut og Maniitsoq
Arrangør:
KB
Oversigt – åbent møde:
Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.
Punkt 02 Borgmesterens beretning.
Punkt 03 Beretninger fra udvalgsformænd.

Økonomisager
Punkt 04 Kommunalbestyrelsens foreløbige økonomirapport pr. 31.12.2015
Punkt 05 Overordnet tidsplan for budget 2017 samt overslagsårene 2018- 2020
Punkt 06 Anlægsregnskaber, Sisimiut
Punkt 07 Ansøgning om tillægsbevilling til tagrenovering og IKM-ventilation i vuggestuen Nuka
Punkt 08 Henvendelse fra beredskabsmandskabet i Kangaamiut

Generelle sager
Punkt 09 Udflytning af arbejdspladser fra hovedstaden til kysten
Punkt 10 Indstilling om oprettelse af havneselskab
Punkt 11 Indkaldelse af anlægsønsker til Forslag til Finanslov 2017
Punkt 12 Kommuneplantillæg nr. 23 for udbygning af Tech College Greenland, Sisimiut
Punkt 13 Opdatering af kørselsvedtægt for det åbne land
Punkt 14 Græs i kommunen
Punkt 15 Forslag til dagsorden – Vej til ungdomshuset
Punkt 16 Forslag til dagsorden – Etablering af lysmaster på stien mod ungdomshuset
Punkt 17 Forslag til dagsorden – Anlæggelse af kloakker i Jaakunnguup og Berthelsenip Aqqusernga
Punkt 18 Klaget over lugtgener fra afløbet fra sygehuset
Punkt 19 Forslag til dagsorden – Markering af Børnenes år 2016
Punkt 20 Forslag til dagsorden – Samtaletilbud for skilsmissebørn i Qeqqata Kommunia
Punkt 21 Forslag til dagsorden - Ingen køb af alkohol for økonomi der udbetales via arbejdsløshedsunderstøttelse
Punkt 22 Forslag til dagsorden - Den private havn
Punkt 23 Forslag til dagsorden - Har kommunen indblik i hvor mange hjemløse der er i Kommunen
Punkt 24 Forslag til dagsorden – Mødesteder til foreninger
Punkt 25 Forslag til dagsorden - Pris på ATV spor til Kangerlussuaq
Punkt 26 Forslag til dagsorden - Istandsættelse af den gamle kirke
Punkt 27 Forslag til dagsorden – Minihal i Sarfannguit
Punkt 28 Forslag til dagsorden – Skilift i Maniitsoq
Punkt 29 Forslag til dagsorden – Agn skur i Maniitsoq
Punkt 30 Forslag til dagsorden – Brugen af iPad i Qeqqata Kommunia
Punkt 31 Forslag til dagsorden - Planer for Krisecenter i Sisimiut
Punkt 32 Tillægsforslag til Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia.

Orienteringssager
Punkt 33 Orientering om nyt deponiområde
Punkt 34 Orientering omkring tilkaldt arbejdskraft i Qeqqata Kommunia
Punkt 35 Orientering om KANUKOKAs høringssvar vedrørende forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxx 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber.
Punkt 36 Formandsbeslutning - Høring vedrørende moskus vinterjagt 2016 ved Kangerlussuaq.
Punkt 37 Borgmesterbeslutning - Åbningstider i Qeqqata Kommunia.
Punkt 38 Høringssvar vedrørende forslag til Inatsisartutlov om ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.
Punkt 39 Borgmesterbeslutning - Ansøgning om 1 normering til arbejdsmarkedskontoret, Piareersarfik Maniitsoq.
Punkt 40 Forslag til dagsorden – Give kirken i Sisimiut batteridrevne lys i gave i forbindelse med 90 års jubilæum
Punkt 41 Eventuelt