airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nabohøringer

En nabohøring foretages for at sikre, at berørte parter i en sag har mulighed for indsigt og for at gøre indsigelser, inden eksempelvis et byggeri, en plan eller lignende godkendes.

Hvornår skal der foretages nabohøring? 

Hvis en ansøgning om byggeri, udvidelse af et byggeri eller lignende strider mod en bestemmelse i en lokalplan, så kan kommunalbestyrelsen meddele dispensation, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.  Hvis dispensationen har betydning for naboer eller andre omkringboende skal disse dog først høres med en frist på mindst 14 dage til at gøre indsigelse. En ansøgning kan altså først behandles efter indsigelsesfristen, og efter at kommunalbestyrelsen har taget stilling til eventuelle indsigelser.

Qeqqata Kommunia

Makkorsip aqq. 2

+299 70 21 00

Qeqqata@qeqqata.gl