airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ledige byggefelter

Qeqqata Kommunia annoncerer ledige byggefelter til boligbebyggelse i delområde 800-A30 i Akia i Sisimiut 

Der annonceres nye ledige byggefelter til boligbebyggelse i Akia i delområde 800-A30. Der annonceres 10 ledige byggefelter til enfamilieshuse i op til 1½ etage i detailområde 800-A30.1.

I detailområde 800-A30.1 annonceres der 10 byggefelter til enfamilieshuse i op til 1½ etage:

  • Byggefelterne 1.1-1.10 med mulighed for opførsel af ét enfamilieshus med 225 etage-m2 op til 176 m2 grundareal.

Byggefelterne skal ansøges enkeltvis.

Qeqqata Kommunia gør opmærksom på, at hvis der skal opføres bebyggelse, hvor afstanden til andre byggefelter eller bygninger er mindre end 10 meter, skal den opføres med klasse 1. beklædning.

 

Byggefelt

Samlet antal etage-m2 pr. byggefelt (maksimalt)

Byggemodningsandel pr. byggefelt

(fast pris)

1.1 - 1.10

225

232.257 kr.

 

Byggefelternes beliggenhed fremgår af kortbilag 1. Bestemmelserne i kommuneplantillæg nr. 39 for Qeqqata Kommunia 2012-2024 er gældende for delområde 800-A30. Kommuneplantillæg, supplerende kortmateriale m.v. samt ansøgningsprocedure kan ses på www.qeqqata.gl og https://pilersaarut.qeqqata.gl/.

Hele bygmodningsandelen for byggefeltet skal betales uanset, hvor stor bebyggelse der anlægges på det pågældende byggefelt.

Boligvejen i delområde 800-A30 forventes asfalteret i slutningen af 2023. Ligeledes forventes det, at det bliver muligt at få tilsluttet bygninger i delområdet til kloak- og vandforsyningen i slutningen af 2023. Indtil vejen ud til området er asfalteret, vil adgangen foregå via et kørespor, hvor der pågår andet entreprenørarbejde.

De annoncerede byggefelter forventes frigivet 1. april 2023.

Ansøgning om arealreservation skal vedlægges:

  • Tidsplan for, hvornår det påtænkte byggeri igangsættes og forventes afsluttet.
  • Dokumentation for ansøgerens økonomiske evne til at afholde udgifterne til byggemodningsandelen samt tage arealet i brug ved opførelse af det påtænkte byggeri.

 

Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger, vil blive taget i betragtning. Det er ansøgerens eget ansvar, at ansøgningen er tilstrækkeligt og korrekt belyst.

Er der tvivl om de krævede oplysninger, dokumentation og ansøgningsproceduren, eller behov for yderligere oplysninger, kan der rettes henvendelse til Området for Teknik og Miljø, Sisimiut.

Ansøgning om arealreservation indgives til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Postboks 1014, 3911 Sisimiut. Ansøgningen kan indeholde en prioriteret liste over ønskede byggefelter. Ansøgninger indkommet senest onsdag den 1. marts 2023 kl. 15 anses for indkommet rettidigt.

Alle ansøgninger indkommet rettidigt betragtes som indgivet samtidigt. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere til de enkelte byggefelter, vil fordelingen blive afgjort ved lodtrækning.

Fordeling og eventuel lodtrækning foretages hurtigst muligt efter ansøgningsfristen, hvorefter en indehaver af en arealreservation har højst 3 måneder til at kvalificere reservationen til en ansøgning om arealtildeling. Byggemodningsandelen skal senest betales på datoen for Qeqqata Kommunias udlevering af arealtildeling, og kommunen er berettiget til at kræve dokumentation for betalingen forud for udleveringen af arealtildelingen.

Qeqqata Kommunia

Teknikkeqarfik

+299 70 21 00

qeqqata@qeqqata.gl