airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Licitationer

Efter licitationsloven skal kommunen offentliggøre de licitationer, som kommunen foretager.
Dette sker både i aviser, på opslag og her på hjemmesiden i elektronisk form.

Hvis der er kommunale licitationer i gang i samarbejde med kommunens anlægsafdeling og øvrige områder, vil du således kunne se dem på denne side.

Få indblik i de enkelte licitationer ved at trykke på opgavefeltet.

Aktuelle licitationer 

Hvor

Opgave

Udbudsmaterialet tilgængelig

 Licitationsdato  Udbudsmaterialer
 Maniitsoq Udlicitering for busdriften i Maniitsoq by Qeqqata Kommunia udbyder busdriften i Maniitsoq for en ny 5 års periode.
Udbudsmaterialet kan rekvireres fra den 06. december 2022
 Tidspunkt og sted for licitation vil fremgå af udbudsskrivelsen.

Udbudsmateriale kan bestilles hos:
Qeqqata Kommunia
Området for Teknik og Miljø
Postboks 100
3912 Maniitsoq
E-mail: man.otm@qeqqata.gl
 Sisimiut Snerydning ved dagsinstitutioner i Sisimiut Qeqqata Kommunia udbyder opgaven med snerydning ved daginstitutioner i Sisimiut i offentlig licitation for perioden 1. december 2022 til 30. november 2023 med mulighed for forlængelse.

Tilbud skal afgives skriftligt. Udfyldt tilbudsark samt bilagsmateriale kan sendes til join@qeqqata.gl med ”Tilbud – Snerydning – tilbudsgivers navn” i emnefeltet. Eller afleveres/sendes i lukket kuvert med mkr.” Tilbud – snerydning – tilbudsgivers navn” til Området for Teknik og Miljø, Guutaap aqq. 5, postboks 1014, 3911 Sisimiut senest
fredag den 25. november 2022 kl. 10.00
Udbudsmaterialet kan rekvireres fra d. 9. november 2022 ved henvendelse til Området for Teknik og Miljø, sis.otm@qeqqata.gl. Ordregiver ønsker en fast timepris i perioden fra 1. december til 30. april og fra 1. oktober til 30. november. Tildelingskriteriet er laveste pris for det enkelte område samt at påkrævet snerydningsmateriel er til rådighed.
Maniitsoq Skimmelsanering ved Atuarfik Kilaaseeraq, Maniitsoq  Området for Teknik og Miljø i Qeqqata Kommunia udbyder hermed ovenstående opgave i offentlig licitation.
Opgaven omfatter bl.a. skimmelsanering af rørkasser i Atuarfik Kilaaseeraq, 3-etagersfacade mod den gamle kirke. 
Arbejdet udbydes i hovedentreprise og forventes at kunne igangsættes umiddelbart efter licitationen og skal være afsluttet inden d. 31.05.2023.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet:” Den laveste pris”.
Udbudsmaterialet bestilles og kan leveres fra d. 26.10.2022 ved henvendelse til Området for Teknik og Miljø, man.otm@qeqqata.gl, Postboks 100.

For at komme i betragtning skal tilbudsgiveren dokumentere med erklæring fra skattemyndigheden, at tilbudsgiveren ikke har forfalden gæld til den offentlige på over 100.000 kr. Yderligere kræves en erklæring fra et pengeinstitut eller forsikringsselskab, om mulighed for garantistillelse, inden arbejdets overdragelse.

Licitationen er fastsat til 18.11.2022 kl. 10:00
Området for Teknik og Miljø
Kuuttartoq 8, B-1077
3912 Maniitsoq
Kangerlussuaq Ældreboliger i Kangerlussuaq Qeqqata Kommunia udbyder opførelse af to ældreboliger, etape II, som et dobbelthus, på eksisterende fundament. Arbejdet udbydes i hovedentreprise med igangsætning den 21. november 2022 og med aflevering den 16. oktober 2023.
Udbudsmaterialet kan rekvireres frem til den1. november 2022.

Tidspunktet og sted for licitation vil fremgå af udbudsskrivelsen.

Udbudsmateriale kan bestilles hos:

Qeqqata Kommunia
Borgerservice i Kangerlussuaq
Postboks 89
3910 Kangerlussuaq
Telefon 841277
E-mail: kangerlussuaq@qeqqata.gl 
Maniitsoq Rådgivning ved Renovering Atuarfik Kilaaseeraq, Maniitsoq  Qeqqata Kommunia udbyder hermed rådgivning i forbindelse med projektering af renovering, ombygning og tilbygning af Atuarfik Kilaaseeraq.

Opgaven omhandler dels tilstandsregistrering, indeklimavurdering og opstilling af renoveringsbehov for skolen i Maniitsoq. Skolen er opført ca.1958-73 i 6 etaper og er på 5135m2 og gennemgik en større renovering ca. 1993. Skolebygningen er ikke betegnet bevaringsværdigt.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet det for kommunen mest fordelagtige tilbud.
 Tilstandsregistrering og projektering for skolen forventes udført i perioden Dec 2022 – Jan 2024. Tidspunktet og sted for licitation vil fremgå af udbudsskrivelsen.

Udbudsmaterialet kan bestilles hos:
mijo@qeqqata.gl tlf. 867395


Qeqqata Kommunia
Området for Teknik og Miljø
Guutaap Aqq. 5, B-1295
3911 Sisimiut
Sisimiut OFFENTLIG LICITATION Nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut

I anledning af, at der i Sisimiut skal opføres et nyt forbrændingsanlæg, planlægges betonarbejdet udbudt i offentlig licitation.
Arbejdet vil omfatte betonarbejdet i forbindelse med opførelse af kedelhal 520 m2, kontorfløj 150 m2, affaldssilo 100 m2 og affaldshotel 500 m2.

Udbuddet omfatter:

  • Levering og istøbning af fjeldsøm og fjeldankre.
  • Betonfundamenter
  • Terrændæk
  • Betonkonstruktioner i det hele taget over fundamenter/terrændæk (kælderetagen samt affaldssilo helt op til bæring af kran.
  • Istøbning af beslag til stålkonsstruktion og maskininstallation (bygherreleverance).
  • Tilfyldning under terrændæk.

Opgaven er nærmere beskrevet i udbudsmaterialets dokumenter – særlig arbejdsbeskrivelse og på tilhørende tegninger (planer og snit samt facader).

Udbuddet forventes at kunne sendes ud i uge 41, 2022 og tilbud ønskes modtaget senest 28. oktober 2022.

Opgaven planlægges således, at maskinleverandør skal kunne sætte deres hovedkomponenter ind i bygningen i juli 2023. og aflevering af det samlede betonarbejde 1.august 2023.

  Rekvirering af materiale og forhåndsmeldelse om deltagelse i tilbudsgivningen bedes fremsendt til Direktør Frank Rasmussen, mail: frra@esani.gl senest den 15. oktober 2022