airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Licitationer

Efter licitationsloven skal kommunen offentliggøre de licitationer, som kommunen foretager.
Dette sker både i aviser, på opslag og her på hjemmesiden i elektronisk form.

Hvis der er kommunale licitationer i gang i samarbejde med kommunens anlægsafdeling og øvrige områder, vil du således kunne se dem på denne side.

Få indblik i de enkelte licitationer ved at trykke på opgavefeltet.

Aktuelle licitationer 

Hvor

Opgave

Udbudsmaterialet tilgængelig

 Licitationsdato  Udbudsmaterialer
Kangaamiut 

Renovering, ombygning og tilbygning af B-119 Kangaamiut Atuarfia.

 

Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø inviterer hermed interesserede til at afgive tilbud på hovedentreprise.

Arbejdet vil omfatte alle arbejder for renovering, ombygning og tilbygning af Kangaamiut Atuarfia som får ey samlet nettoareal på 1043 m2, heraf 151,9 m2 er nyopførsel.

 

 Forventet udførelsesstart er maj 2023 og aflevering 20.12.2025

Opgaven udbydes som offentligt udbud i henhold til ”Inatsisartutlov nr. 6 af 12. juni 2019 om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner” og vil blive tildelt efter kriteriet ”laveste pris”.

Interesserede kan indhente udbudsmaterialet fra d. 14.03.2023 ved at kontakte Rambøll på nedenstående mail:

ramboll@ramboll.gl med cc ldsk@ramboll.gl

Dato for licitation vil fremgå af udbudsskrivelsen.

Nærmere oplysninger herom vil fremgå af udbudsmaterialet.

Qeqqata Kommunia

Området for Teknik og Miljø

Guutaap Aqq. 5, B-1295

3911 Sisimiut

 

Sisimiut

 

 

 

Skorstensfejning i Sisimiut-distrikt, dvs. Sisimiut by, Kangerlussuaq, Sarfannguit og Itilleq 

 

Qeqqata Kommunia udbyder opgaven med skorstensfejning i Sisimiut-distrikt, dvs. Sisimiut by, Kangerlussuaq, Sarfannguit og Itilleq 
Offentlig licitation for perioden 1. juli 2023 til 31. december 2026.

Udbudsmaterialet kan rekvireres fra d. 10. marts 2023 ved henvendelse til Området for Teknik og Miljø, sis.otm@qeqqata.gl. Tildelingskriteriet er laveste pris.

Der stilles krav om kursusbevis for skorstensfejning. Kravet kan opfyldes ved at gennemføre blåflamme/kondenserende kedelrensnings kursus på KTI i Sisimiut i uge 25 og 26. Tilmeldingsfrist er 19. maj 2023. Blåflamme/kondenserende kedel rensning | KTI

Tilbud skal afgives skriftligt. Udfyldt tilbudsark samt bilagsmateriale kan sendes til join@qeqqata.gl med ”Licitation – Skorstensfejning i Sisimiut-distriktet – tilbudsgivers navn” i emnefeltet tidligst 1 time før licitationen. Eller afleveres/sendes i lukket kuvert med mkr. ”Licitation – Skorstensfejning i Sisimiut-distriktet – tilbudsgivers navn” til Området for Teknik og Miljø, Guutaap aqq. 5, postboks 1014, 3911 Sisimiut senest fredag den 21. april 2023, kl. 10.00

 

Kangaamiut  Rengøring af Kangaamiut Atuarfiat, Haaleeraq, Borgerservice, Unnuisarfik, Ataatsimiittarfik.  Qeqqata Kommunia udbyder rengøring af Kangaamiut Atuarfiat, Haaleeraq, Borgerservice, Unnuisarfik, Ataatsimiittarfik

Qeqqata kommunia udliciterer samlet rengøring af Kangaamiut Atuarfiat B-119, Haaleeraq B-1076, Borgerservice B-691, Unnuisarfik B-691, Ataatsimiittarfik B-762 fra den 1. juli 2023, der skal forventes en kontrakt indgåelse i maks 3 år.


Der udbydes efter det økonomisk mest fordelagtige bud under hensyntagen til forskellige kriterier, som varierer efter den pågældende kontrakt, f.eks. pris, kvalitet og personaleledelse.

Der holdes gennemgang af bygninger, rengøringsartikler og udstyr, samt tvivlsspørgsmål onsdag den 5. april kl. 10:00, henvendes til Borgerservice.

Borgerservice

Isunnguarput B-691

3912 Maniitsoq

Telefon: +299 819420

E-mail: kangko@qeqqata.gl

Tilbudsgiveren kan få tilsendt udbudsmateriale pr. e-mail. Den elektroniske udgave kan også hentes selv på hjemmesiden: www.qeqqata.gl/Borger/licitationer&Salg/Salgafbygninger

Tilbud afleveres i lukket kuvert til kontoret i Qeqqata Kommunia Kangaamiut, senest den 21. april 2023 kl. l6.00.

Såfremt, tilbudsgiver er virksomhedsopstarter, så vil ACB kunne hjælpe med til rådgivning af opstart af ny virksomhed.

              
Sisimiut  Etablering af Arbejdsvej, ATV-Vej, Atv-Spor og afværgegrøft.  På vegne af Qeqqata Kommunia, udbydes i offentlig licitation

ATV-SPOR SISIMIUT KANGERLUARSUK TULLEQ, ETAPE 2.

Opgaven omfatter etablering af Arbejdsvej, ATV-Vej, Atv-Spor og afværgegrøft.

Alle arbejder udbydes i hovedentreprise og omfatter følgende fag:

  • Udgravning-, udsprængning- og jordarbejder.
  • Terrænbefæstigelsesarbejder.

Tid og sted for licitation vil fremgå af Udbudsskrivelse.

Rambøll Grønland A/S

Postboks 850 – 3900 Nuuk

Tlf. +299 324088

E-mail: ramboll@ramboll.gl


I henhold til udbudslovens $25 opfordres interesserede tilbudsgivere at anmelde disses interesse og at rekvirere udbudsmaterialet.

Arbejdet forventes opstartet ultimo april og forventes afsluttet ultimo september 2023.

Der kan stilles krav om teknisk og økonomisk formåen.

Tildelingskriteriet bliver den for bygherre mest fordelagtige pris.

Det digitale udbudsmateriale bestilles hos Rambøll Grønland ved fremsendelse af mail til:

ramboll@ramboll.gl

Tilbudsgiveren vil herefter modtage udbudsmaterialet digitalt, eller mod betaling for tryk og fragt modtage udbudsmaterialet i papirformat med postopkrævning.

Udbudsmaterialet forventes udsendt fra 27 marts 2022.

              
Maniitsoq  Skorstensfejning i Maniitsoq-distriktet.  Qeqqata Kommunia udbyder opgaven med skorstensfejning i Maniitsoq-distrikt, dvs. Maniitsoq by, Kangaamiut, Napasoq og Atammik i offentlig licitation for perioden 1. juli 2023 til 31. december 2026.

 Tilbud skal afgives skriftligt. Udfyldt tilbudsark samt bilagsmateriale skal afleveres i lukket kuvert med mæket ”Licitation – Skorstensfejning i Maniitsoq-distriktet – tilbudsgivers navn” til Området for Teknik og Miljø, Kuuttartoq 8, postboks 100, 3912 Maniitsoq senest fredag den 28. april 2023, kl. 10.00

 

Udbudsmaterialet kan rekvireres fra d. 10. marts 2023 ved henvendelse til Området for Teknik og Miljø, man.otm@qeqqata.gl.

Tildelingskriteriet er laveste pris. Der stilles krav om kursusbevis for skorstensfejning. Kravet kan opfyldes ved at gennemføre blåflamme/kondenserende kedelrensnings kursus på KTI i Sisimiut i uge 25 og 26.

Tilmeldingsfrist er 19. maj 2023. Blåflamme/kondenserende kedel rensning | KTI