airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Licitationer

Efter licitationsloven skal kommunen offentliggøre de licitationer, som kommunen foretager.
Dette sker både i aviser, på opslag og her på hjemmesiden i elektronisk form.

Hvis der er kommunale licitationer i gang i samarbejde med kommunens anlægsafdeling og øvrige områder, vil du således kunne se dem på denne side.

Totalrådgivning ifm. Grusvej Sisimiut-Kangerlussuaq 

Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø inviterer hermed interesserede til at afgive tilbud på kontrakt, som totalrådgiver. Kontrakten vil omfatte alle projekteringsydelser inkl. planlægning, udbud og håndtering af forundersøgelser, samt udbud af selve vejanlæggelsen i hovedentreprise, for anlægget af en grusvej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, Grønland.

Nærmere beskrivelse af vejprojekteringens omfang og tildelingskriterier for rådgivningen fremgår af udbudsmaterialet på herunder anførte udbudsportal.

Forventet udførelsesstart er maj 2023, således at projektering og udbud i hovedentreprise udføres fra ultimo 2021 til medio 2023, hvilket muliggør udbud af forundersøgelser ultimo 2021 og udførelse af disse i størstedelen af 2022.

Opgaven udbydes som offentligt udbud i henhold til ”Inatsisartutlov nr. 6 af 12. juni 2019 om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner” og vil blive tildelt efter kriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Interesserede kan indhente udbudsmaterialet under nedenstående link:

https://www.rib-software.dk/udbudsportal

Udbudsnummer: TN790304

Det er et krav, at ansøgningen udfærdiges på dansk. Bygherre bemærker i denne forbindelse, at alene udbudsannoncen vil være tilgængelig på grønlandsk. Al kommunikation (herunder ansøgning, forhandling og tilbud) vil foregå på dansk, ligesom samtlige dokumenter fremadrettet alene vil være tilgængelige på dansk. Ved indbyrdes uoverensstemmelse mellem den danske og grønlandske udgave af udbudsannoncen, har den danske udgave forrang.

Tilbud skal afleveres senest fredag den 12. november 2021.
Nærmere oplysninger herom vil fremgå af materialet på ovennævnte udbudsportal.