airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qeqqata Kommunia udbyder B-514 A, Kangaamiut, 3912 Maniitsoq til salg. 

Overtagelse pr. 1. november. 2021 eller efter aftale.

Ejendommen, der ses opført i 1964, har ikke været benyttet som permanent bolig i en længere årrække og har stået tom, er ca. 41 m2.

B-514 A sælges som den er og forefindes, og sælger påtager sig intet ansvar efter salget. Alle direkte omkostninger i forbindelse med salget afholdes af køber.

Fremvisning af B-514 A for interesserede købere kan ske ved henvendelse til Kommunekontoret i Kangaamiut.

Skriftligt tilbud med angivelse af kontant budsum i danske kr., beskrivelse af forslag til bygningens fremtidige anvendelse samt navn, postadresse og telefon nr./e-mail, skal sendes – eller afleveres til

Qeqqata Kommunia
Området for Økonomi
Postboks 1007
3912 Maniitsoq

Mærke: købstilbud B-514 A

Købstilbud skal afleveres eller fremsendes skriftligt i lukket anonym kuvert og være kommunen i hænde senest onsdag den 6. oktober 2021 kl. 12. Rettidigt modtagne tilbud vil indgå i åbningen af tilbud, som finder sted i mødelokalet hos Teknik, Råstoffer & Miljø samme dag fra kl. 14. Budgivere og andre interesserede er naturligvis velkommen til at deltage ved åbning af indkomne købstilbud.

Tilbud er bindende og skal være ubetinget og uden forbehold.
Der skal deponeres eller erlægges garanti for købesummens betaling senest 5 dage efter sælgers accept.

Qeqqata Kommunia forbeholder sig retten til at forkaste alle modtagne bud.