airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forældreforberedende kurser

Der er lavet en del undersøgelser af effekten af forældreforberedekurser.

Forskning viser at:

  • Forældreforberedende kursus påvirke forældreskabet ved at de øger forældrenes positive opdragelse
  • Når faren inddrages styrkes parforholdet og børnenes psykosociale udvikling fremmes.
  • En styrket og positiv tilknytning mellem forældre og barn, beskytter barnet og derved udsætte barnet ikke for straffende opdragelse og omsorgssvigt
  • Når der arbejdes med forældres forskellige roller og værdier bliver forældrene mindre stresset og de er godt forberedte over hvilke personer i deres sociale netværk, der kan yde støtte og hjælp.
Forældrekursus i fællesskab med andre forældre, får deltagerne positive og konkrete billeder af barn og forældreskab, som de kan navigerer efter.