airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Hvad er en underretning?

En underretning er en henvendelse fra en borger eller en person, der arbejder i offentlig tjeneste, om bekymring for et barn eller en ung under 18 år.

Det kan dreje sig om børn eller unge, der udviser en bekymrende adfærd, har ulovligt skolefravær eller viser tegn på manglende omsorg.

Det kan være børn og unge, der er udsat for vanrøgt (forsømmelse), vold eller andre overgreb (fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb).

For borgere (privatpersoner) er der ikke en bestemt måde, underretningen skal ske til Qeqqata Kommunia.  Det kan være skriftligt, telefonisk eller personligt.

Personer, der arbejder i offentlig tjeneste, er forpligtet til at fremsende en skriftlig underretning. 

Når du som privatperson er bekymret for, at et barns eller en ungt menneskes trivsel, sundhed eller udvikling er i fare, skal du underrette Qeqqata Kommunia.

Personer, der arbejder i offentlig tjeneste, skal underrette kommunen, når de har en antagelse om, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte.

 

Hvad sker der når jeg har foretaget en underretning?

Din underretning vil blive behandlet i kommunen. Kommunalbestyrelsen skal inden 1 uge efter modtagelsen af en underretning sende en skriftlig kvittering om, at underretningen er modtaget. Du får ikke at vide, hvad der sker videre med sagen, efter at du har underrettet, medmindre du selv er barnet.