airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fritidsfiskeri efter stenbider

Generelt 

Er du fritidsfisker, skal du ikke have en fiskerilicens for at fiske efter stenbider til eget forbrug. 

Du har pligt til at følge de fastsatte regler og betingelser for fiskeriet.

 

Betingelser 

  • Du skal som dansk statsborger have fast bopæl i Grønland
  • Du skal som udenlandsk statsborger have fast bopæl i Grønland og have haft det i 2 sammenhængende år.
  • Du må som fritidsfisker kun anvende 2 garn.

 

Fiskeriperiode 

  • Du skal som fritidsfisker være opmærksom på at det ikke er tilladt, at udøve fritidsfiskeri efter stenbider i perioden 16. juli – 28. februar og at fritidsfiskeri ikke er tilladt uden for den periode der er fastsat for erhvervsmæssigt fiskeri.

 

Læs også

Departement for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl