airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Inuunerissaarneq - Det gode liv

Det gode liv skal starte tidligt og vare så længe som muligt

Qeqqata Kommunia arbejder målrettet for det gode børneliv ved at implementere anbefalinger fra børnerettighedsinstitution og for at fastholde de ældres livskvalitet samt at sikre, at borgere med handicap lever et værdigt liv i lighed med andre borgere.

Qeqqata Kommunias projekt om ”Inuunerissaarneq - Det gode liv”, består af 7 arbejdsgrupper. Institutioner/virksomheder, der deltager til projektet, er: kommunens administration, kommunens underliggende institutioner og sygehuset.

Formålet med projektet er styrket tværfaglighed, tættere kontakt og opfølgning, øget forældre- og netværksinddragelse samt sund og aktiv aldring.

  • Læs mere om Inuunerissaarneq- Det gode liv, her: Det gode liv