airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Inuunerissaarneq - Det gode liv

Det gode liv skal starte tidligt og vare så længe som muligt

Qeqqata Kommunia arbejder målrettet for det gode børneliv ved at implementere anbefalinger fra børnerettighedsinstitution og for at fastholde de ældres livskvalitet samt at sikre, at borgere med handicap lever et værdigt liv i lighed med andre borgere.

Qeqqata Kommunias projekt om ”Inuunerissaarneq - Det gode liv”, består af 7 arbejdsgrupper. Institutioner/virksomheder, der deltager til projektet, er: kommunens administration, kommunens underliggende institutioner og sygehuset.

Formålet med projektet er styrket tværfaglighed, tættere kontakt og opfølgning, øget forældre- og netværksinddragelse samt sund og aktiv aldring.

  • Læs mere om Inuunerissaarneq- Det gode liv, her: Det gode liv

 

Gruppe 7: Sund og aktiv aldring

Plejehjemsbeboere i Sisimiut var ude og sejle samt fiske

Plejehjemsbeboere har været ude og fiske i samarbejde med SIRUS Greenland Aps d. 22. juli 2021.

Ruth Fleischer: ”Det har været skønt, selvom der var lavvand ved Assaqutaq, hvor vi kunne ikke sejle ind. Det var fint med at sejle i 4 timer, der var godt vejr, og vi sejlede forbi sundet. Vi fiskede og spiste frokost i Uummannaarsuk, vi har fanget torsk, så vi spiste også nyfanget fisk.”

Louise Karlson: ”Det har været skønt, og der var havblik. Selvom jeg er svagsynet, har jeg fået så meget, det har været besværligt med at skulle ombord og går i land, men skønt har det været.

Johannes Rasmussen: ”Dejligt at opleve det igen, jeg vil bygge kutter til at fange helleflynder, det har været sjovt, jeg fangede torsk”

8 plejehjemsbeboere og 4 personale var med til sejlturen.
Det var vidunderlig, selvom det var overskyet. Sejlturen var ellers mod fjorden, men pga. tåget sejlede man sydpå, hvor man så hvaler.
Efter fisketur spiste man i båden, personalet klargjorte fangsten, hvor der serveres torsk i plejehjemmet om aftenen.

Arrangementet er igangsat som følge af projektet "Det gode liv” som politikkerne har afsat midler af til at forbedre alle borgegruppernes livskvalitet. Projektet har 7 delprojekter som overskrifter, der er fra barndom til alderdom.

 

Plejehjem Neriusaaq

Beboere i plejehjmmet Neriussaq var ude og sejle torsdag d. 15. juli 2021, hvor de samlede kvaner og fiske efter torsk.

Kvaner og torsk blev serveret dagen efter i plejehjemmet.