airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Driftstilskud til klubhuse – Ansøgning om

Driftstilskud til klubhuse – Ansøgning om 

 • Qeqqata Kommunia

  Vil I gerne søge om driftstilskud, skal I lave en skriftlig ansøgning. Sammen med ansøgningen skal I vedlægge:
  • Dokumentation for afholdte udgifter
  • Et revideret regnskab fra seneste regnskab
  • Et budget godkendt til generalforsamling

  Ansøgningen samt bilag skal sendes til:

  Fritidsinspektøren
  Postboks 1014
  3911 Sisimiut

  Eller
  Overassistent Aalipaaraq Kreutzmann
  Postboks 100
  3912 Maniitsoq

  Bemærk
  I kan søge om driftstilskud, når jeres regnskab er blevet godkendt.
Der kan være mange faste udgifter forbundet med at have og drive et klubhus – udgifter som foreningerne kan have svært ved at betale selv. Som forening kan I derfor søge kommunen om tilskud til at drive jeres klubhuse. I kan typisk søge om driftstilskud til:
 • El, vand og varme
 • Rengøring
 • Renovation
 • Almindelig vedligeholdelse
 • Driftsoverenskomst

Bemærk
Det er det kommunale fagudvalg, der bestemmer, om I kan få tilskud og hvor meget I eventuelt kan få.

Har I søgt om og fået bevilget et driftstilskud, laver det kommunale fagudvalg en kontrakt, der blandt andet beskriver, hvornår I får tilskuddet udbetalt.

Tilbagebetaling
Bruger I ikke de bevilgede midler, skal I betale det resterende beløb tilbage til kommunen.
Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl