airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Idrætstilskud – Ansøgning om

Idrætstilskud – Ansøgning om 

 • Qeqqata Kommunia

  Vil I som idrætsforening søge om tilskud, skal I udfylde en ansøgningsblanket. I kan få udleveret blanketten hos jeres lokale kulturforvaltning. For at gøre behandlingen af ansøgningen så hurtig som mulig er det vigtigt, at I udfylder alle rubrikker i skemaet. I skal også huske at vedlægge:
  • Foreningens godkendte årsregnskab
  • Budget for det ansøgte
  • Dokumentation for udgifter til det ansøgte

  Når I har udfyldt ansøgningsskemaet, skal I aflevere eller sende det til:

  Idrætskonsulenten
  Postboks 1014
  3911 Sisimiut

  I kan også sende ansøgning på e-mail til nale@qeqqata.gl.

Nogle idrætsforeninger kan have svært ved at dække deres udgifter til f.eks. husleje og rejseaktiviteter. Da kommunerne gerne vil støtte idrætten, kan idrætsforeninger søge kommunerne om tilskud til rejseaktiviteter, trænerhonorarer og til leje af hal.

Som regel kan man ikke søge om tilskud til allerede afholdte udgifter. Det betyder, at man skal søge om tilskud i god tid inden, man skal bruge pengene.


Udbetaling
I nogle tilfælde får I tilskuddet, så snart jeres ansøgning er godkendt. Det kan f.eks. være i forbindelse med tilskud til rejseudgifter.

I andre tilfælde får I tilskuddet som en bevilling. Det kan f.eks. være ved leje af hal. Det betyder, at kommunen skal have dokumentation – f.eks. en huslejeregning – før tilskuddet udbetales. Som regel sender hallen regningen for leje af hallen til både jer og kommunen, som herefter betaler tilskuddet direkte til hallen.


Bemærk
Bruger I ikke hele det tilskud, I har fået, skal I betale det resterende beløb tilbage til kommunen. Det kan f.eks. være, hvis I har fået tilskud til en rejse, som I ikke gennemfører, eller hvis I ikke har brugt hallen det antal timer, I har lejet den.

Det betyder, at I har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer, som har indflydelse på tilskuddet.

I kan læse mere om idrætstilskuddet under relaterede artikler.

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl