airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Idrætstilskud – Generelt om

Idrætstilskud – Generelt om 

I Qeqqata Kommunia kan I få tilskud til idrætsrejser i forbindelse med GM og Cup, leje af hal og trænerhonorar:
  • Tilskud til idrætsrejser udgør 100 % af billetprisen for børn og unge under 18 år. For voksne over 18 år udgør tilskuddet 30 % for hver deltager
  • Tilskud til leje af hal udgør 100 % af lejen for alle idrætsgrene og for alle aldre

Bemærk
Kommunen betaler for drift og vedligeholdelse af udendørs idrætsanlæg som f.eks. fodboldbane og skilift.
Idrætsforeninger kan have mange udgifter til f.eks. leje af hal og rejseaktiviteter. Nogle idrætsforeninger kan have svært ved at dække sådanne udgifter på egen hånd, da deres indtægt normalt primært kommer fra medlemsgebyrer. Da kommunerne gerne vil støtte idrætten, kan I som idrætsforening derfor søge kommunen om tilskud.

Kommunernes idrætstilskud kan gives som:
  • Tilskud til idrætsrejser i forbindelse med deltagelse i Grønlands Mesterskaberne
  • Månedligt tilskud til leje af idrætshal
  • Årligt trænertilskud

Udbetaling og bevilling
I nogle kommuner gives tilskuddet, før I har betalt for udgifterne.

I andre kommuner gives tilskuddet som en bevilling. Det betyder, at I selv skal dække udgifterne, og at kommunen først betaler tilskuddet, når I kan dokumentere, at I har brugt pengene til formålet.


Bemærk
I kan læse mere om, hvordan I skal søge om tilskud under relaterede artikler.

Læs også

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl