airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Grundtilskud til lokal radio- og tv-virksomhed

Generelt 

Grundtilskud kan søges af de lokale radio- og tv-stationer hos Foreningen for lokal radio og TV (NTK). Tilskuddet gives til driften af de lokale radio- og tv-virksomheder.

Betingelser 

For at kunne søge om grundtilskud, skal man være

  • En lokal radio- og tv-virksomhed
  • have en gyldig sendetilladelse
  • sende radio- eller tv-udsendelser

Betingelser for udbetaling
Bevilgede tilskud gælder for hele året og udbetales kvartalsvis. For at kunne få udbetalt tilskuddet, skal I:

  • Sende en årsberetning om det foregående kalenderår, som er underskrevet af den samlede bestyrelse, til NTK. NTK skal have årsberetningen senest 1. juni.
  • Sende en opgørelse over jeres sendeflade til NTK. NTK skal have opgørelsen senest den 5. i hver måned.
  • Sende årsregnskabet fra det foregående år, som er godkendt og underskrevet af den samlede bestyrelse, til NKT. NTK skal have årsregnskabet senest 1. juni. 

Hvis I det foregående år har modtaget tilskud på 150.000 kr. eller mere fra Selvstyret, skal regnskabet være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Hvis I det foregående år har modtaget tilskud på mindre end 150.000 kr. fra Selvstyret, skal regnskabet være revideret af en intern eller en registreret revisor.
Revisionsprotokollatet skal underskrives af den samlede bestyrelse og lægges ved årsregnskabet.

Bemærk
Størrelsen af grundtilskuddet afhænger af antallet af ansøgere.
Du skal huske at meddele ændringer af programvirksomheden.

Ansøgning 

Vil I som lokal radio- og tv-virksomhed søge om grundtilskud, skal I udfylde:

  1. Ansøgningsskema.
  2. Budgetskema for det kalenderår tilskuddet strækker sig over.
  3. Målsætnings- og handlingsplan for det kalenderår tilskuddet strækker sig over, hvis I det foregående år har modtaget tilskud på 150.000 kr. eller mere fra Selvstyret.

Budgettet samt målsætnings- og handlingsplanen skal være underskrevet af bestyrelsesformanden og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

Procedurer 

Du skal regne med, at du får svar på din ansøgning senest den 15. januar.

Frister 

Ansøgningsfristen er 5. januar hvert år.

Klage 

Du kan klage over afgørelsen til ansøgningen til Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke, ved at skrive en e-mail til ikin@nanoq.gl
Uddannelse, Kultur, Idræt, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl