airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nalunnguarfiup atuarfia

Alle børn i Grønland har undervisningspligt fra det skoleår, hvor de fylder 6 år og skolepligten ophører efter barnet har modtaget regelmæssig undervisning i 10 år.
Nalunnguarfiup atuarfia

Nalunnguarfip atuarfia 

Skolen der er beliggende tæt på Spejdersøen i Sisimiut har plads til ca. 500 elever
Skolen blev bygget i 1973, da Minngortuunnguup atuarfia blev for lille og behovet for flere skolepladser steg. Skolen blev senere udvidet med 3 blokke og var Grønlands største skole i mange år.

Der er en skolepasningsordning og en fritidsklub tilknyttet skolen. Se skolepasningsordningens folder her


Fungerende Skoleinspektør: Anna Lise Kreutzmann
Fungerende Viceskoleinspektør: Agapeta Skifte Jensen

Telefonliste

Nalunnguarfiup Atuarfia

Paamap Kuua Postboks 1011

(+299) 86 43 88

nalunng@qeqqata.gl